שורה 4: שורה 4:
 
| מידע  = עם מתן [[צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון]] (פשיטת רגל), מוטלות על החייב [[הגבלות על חייב שנמצא בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|הגבלות שונות]] וביניהן הגבלה על שימוש בכרטיס אשראי
 
| מידע  = עם מתן [[צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון]] (פשיטת רגל), מוטלות על החייב [[הגבלות על חייב שנמצא בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|הגבלות שונות]] וביניהן הגבלה על שימוש בכרטיס אשראי
 
| מידע2 = [[ חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|החייב]] (או מייצג מטעמו) או [[ נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|הנאמן]], רשאים להגיש בקשה להסרת ההגבלה כך שיתאפשר לחייב לעשות שימוש בכרטיס אשראי
 
| מידע2 = [[ חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|החייב]] (או מייצג מטעמו) או [[ נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|הנאמן]], רשאים להגיש בקשה להסרת ההגבלה כך שיתאפשר לחייב לעשות שימוש בכרטיס אשראי
| מידע4  = את הבקשה יש להגיש באופן מקוון (ממוחשב) ל[[הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי)|ממונה על הליכי חדלות פירעון]]
+
| מידע4  = מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון. חייב שאינו מיוצג רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון או ידני
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99#%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_143 סעיפים 143 ו-169 בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2019]  
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99#%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_143 סעיפים 143 ו-169 בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2019]  
 
}}
 
}}
שורה 18: שורה 18:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
{{אזהרה/חדלות פירעון}}
+
{{אזהרה/חדלות פירעון מעל 150 אלף}}
 
ברגע שניתן [[חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|לחייב]] צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), מוטלות עליו [[הגבלות על חייב שנמצא בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|הגבלות שונות]] וביניהן הגבלה על שימוש בכרטיס אשראי. כל עוד ההגבלה בתוקף, על החייב נאסר לעשות שימוש בכרטיס אשראי.  
 
ברגע שניתן [[חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|לחייב]] צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), מוטלות עליו [[הגבלות על חייב שנמצא בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|הגבלות שונות]] וביניהן הגבלה על שימוש בכרטיס אשראי. כל עוד ההגבלה בתוקף, על החייב נאסר לעשות שימוש בכרטיס אשראי.  
 
*החייב (או מייצג מטעמו) או הנאמן, רשאים להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון בקשה להסרת ההגבלה.  
 
*החייב (או מייצג מטעמו) או הנאמן, רשאים להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון בקשה להסרת ההגבלה.  
*הבקשה תוגש באמצעות המערכת המקוונת של הממונה על הליכי חדלות פירעון ("הממונט").  
+
*את הבקשה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.  
 
*הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.  
 
*הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.  
  

גרסה מ־06:50, 25 באפריל 2021

הקדמה:

עם מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), מוטלות על החייב הגבלות שונות וביניהן הגבלה על שימוש בכרטיס אשראי
החייב (או מייצג מטעמו) או הנאמן, רשאים להגיש בקשה להסרת ההגבלה כך שיתאפשר לחייב לעשות שימוש בכרטיס אשראי
מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון. חייב שאינו מיוצג רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון או ידני


אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-149,559.43 ש"ח (נכון לשנת 2022)

ברגע שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), מוטלות עליו הגבלות שונות וביניהן הגבלה על שימוש בכרטיס אשראי. כל עוד ההגבלה בתוקף, על החייב נאסר לעשות שימוש בכרטיס אשראי.

 • החייב (או מייצג מטעמו) או הנאמן, רשאים להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון בקשה להסרת ההגבלה.
 • את הבקשה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

הערת עריכה
נכון לכל הבקשות שמוגשות לממונה על ידי מי שלא מיוצג- ניתן להגיש את הבקשה במחוז, לבדוק איך לשלב את זה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:16, 20 באפריל 2021 (IDT)

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להיכנס למערכת המקוונת באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • יש ללחוץ על התיבה "בקשות ופניות לממונה" ובחלון שיפתח לבחור ב"בקשות ופניות לאחר מתן צו פתיחת הליכים".
 • בחלון שיפתח יש להזין את מספר התיק (מופיע על גבי הצו) והמחוז המטפל וללחוץ על "אישור".
 • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים, כגון: שם מלא, מספר זהות, פרטי המייצג (אם ישנו), פרטי התקשרות וללחוץ על "הבא".
 • יש למלא את טופס הבקשה בהתאם להנחיות המופיעות בו ולוודא כי נמסרים, בין היתר, המידע והמסמכים הבאים:
  • העובדות והנימוקים המצדיקים את הסרת ההגבלה ומתן האפשרות לעשות שימוש בכרטיס אשראי.
  • פירוט השימוש המבוקש בכרטיס האשראי: מטרת התשלום בגינו מתבקש השימוש בכרטיס, פירוט התשלומים שבכוונת החייב לבצע באמצעות הכרטיס וגובה מסגרת האשראי המבוקשת בכרטיס.
  • אופן המימון של התשלומים שיבוצעו בכרטיס האשראי והאם החייב מסוגל לשלם את התשלומים מתוך דמי המחייה שהוקצו לו במסגרת הליכי חדלות הפירעון.
  • יש לפרט האם החייב ניסה להסדיר את התשלום בדרכים אחרות או באמצעי תשלום אחרים.
  • מסמך עמדת הנאמן ביחס לבקשה. אם החייב לא הצליח לקבל את עמדת הנאמן בתוך זמן סביר, יש לצרף אסמכתא המעידה כי נעשתה פנייה לנאמן.
  • מסמך הסכמה של מנפיק כרטיס האשראי עמו מעוניין החייב להתקשר בחוזה.
  • תצהיר התומך בבקשה וכן הצהרה על אי-שימוש לרעה וניצול לרעה של הבקשה להסרת ההגבלה.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח למגיש הבקשה (החייב, המייצג או הנאמן) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס) אישור כי הבקשה התקבלה.
 • ככלל, לפני קבלת ההחלטה, הממונה יאפשר לנושים להביע את דעתם, אלא אם יחליט כי הסרת ההגבלה נחוצה באופן מיידי.
 • החלטת הממונה תינתן בתוך 14 ימים מהיום שהבקשה הוגשה.
  • אם הממונה דרש פרטים נוספים לאחר הגשת הבקשה, ההחלטה תתקבל בתוך 14 ימים מהיום שנמסרו הפרטים שנדרשו.
 • החלטת הממונה תישלח למגיש הבקשה בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס).

ערעור

 • אם הממונה החליט שלא לקבל את הבקשה, היא תועבר להכרעת בית-משפט השלום שבו מתנהל ההליך.
הערת עריכה
לבדוק כיצד זה מתבצע ומבחינת זמנים.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:13, 21 באפריל 2021 (IDT)

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • בקשה לא חתומה לא תתקבל ולא תטופל על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכי הבקשה, בפורמט PDF.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067 , בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

הקלות בתקופת משבר הקורונה

גורם ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים