הקדמה:

יחד עם מתן צו הכינוס בית המשפט קובע תשלום חודשי אותו החייב נדרש לשלם לטובת פירעון חובותיו
חייב המבקש להפחית את התשלום החודשי רשאי להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט
גם אם נדחתה בקשת החייב להפחתת תשלומים בעבר, אם ישנו שינוי בנסיבות, החייב רשאי להגיש בקשה נוספת להפחתת התשלום החודשי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עם מתן צו כינוס נכסים, ניתן צו תשלומים חודשיים הקובע סכום חודשי אותו נדרש החייב לשלם.

 • במידה והחייב מתקשה לעמוד בתשלום החודשי, עליו להגיש בקשה לבית המשפט להפחתת התשלומים החודשיים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חדש:חייב בפשיטת רגל שאינו מסוגל לעמוד בצו התשלומים החודשיים שנפסקו לו.

למי ואיך פונים

 • על החייב המבקש את הפחתת התשלום החודשים להגיש בקשה להפחתת תשלום חודשי לבית המשפט שדן בפשיטת הרגל.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

שלבי ההליך

 • על החייב לנמק את הבקשה ולהבהיר מדוע אינו מסוגל לעמוד בצו התשלומים.
 • על החייב לפרט את הכנסותיו והוצאותיו החודשיות.
 • לאחר פתיחת הבקשה בבית המשפט יש למסור העתק מהבקשה לכונס הרשמי ולמנהל המיוחד (אם מונה).
 • בית המשפט עשוי לבקש את עמדת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד לפני מתן החלטה.

ערעור

 • ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט תוך 30 ימים.
 • בקשת רשות הערעור מוגשת לבית המשפט העליון.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.
הערת עריכה
לוודא שזו החלטה ובר"ע
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 26.03.2015, 18:47 (IST)

חשוב לדעת

 • אי עמידה בתשלום לפי צו התשלומים החודשיים עלול להביא לביטול הליך פשיטת הרגל. לכן, אם קיים חשש שהחייב לא יעמוד בתשלום החודשי, כדאי להקדים ולהגיש בקשה להפחתת התשלום עוד לפני אי העמידה בתשלום.
 • בית המשפט רשאי לעיין מחדש בצו התשלומים החודשיים, כך שגם אם נדחתה בקשת החייב להפחתת התשלום החודשי, אם ישתנו נסיבותיו של החייב הוא רשאי להגיש בקשה נוספת וזו עשויה להתקבל.
דוגמה
 • חייב הגיש בקשה להפחתת התשלום החודשי, שנקבע, בין היתר, על סמך משכורתו.
 • בית המשפט דחה את בקשת החייב.
 • לאחר זמן מה, החייב מפוטר מעבודתו ומוצא עבודה חדשה בה המשכורת נמוכה יותר.
 • החייב מגיש בקשה חדשה להפחתת התשלום החודשי.
 • בשל השינוי בנסיבות, בית המשפט מקבל את בקשת החייב ומפחית את התשלום החודשי.

הרחבות ופרסומים

חקיקה ונהלים

 • חדש:פקודת פשיטת הרגל - סעיף 181