תבנית:הליך/תחילת טור ימני

חייב שהוטל עיקול על דירת המגורים שלו, והוגשה בקשה למכירת הדירה, רשאי להגיש בקשה להשהיית ההחלטה על מכירת הדירה, אם הוא אינו מיוצג ע"י עורך דין
ההשהייה נועדה לאפשר לחייב למנות לעצמו עורך דין או לקבל ייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי אם החייב זכאי לייצוג כזה
הרשם יכול להשהות את ההחלטה גם ביוזמתו ובתנאי שהחייב מעוניין בכך
תבנית:הליך/סיום הקדמה
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת החייב או מיוזמתו אם החייב מעוניין בכך, להשהות החלטה על מכירת דירת המגורים של החייב שעוקלה, אם החייב אינו מיוצג ע"י עורך דין.
 • ההשהיה נועדה לאפשר לחייב למנות לעצמו עורך דין או לקבל ייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי, אם החייב זכאי לכך לפי הוראות אותו חוק.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב שעונה על כל התנאים הבאים:
 1. הוטל עיקול על דירת המגורים שלו;
 2. הזוכה בתיק הגיש בקשה למכירת הדירה;
 3. הרשם השתכנע כי לחייב ולבני משפחתו יש סידור מגורים חלופי;
 4. החייב הוזמן לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל בעניין מכירת הדירה;
 5. החייב אינו מיוצג ע" עורך דין;
 6. החייב מעוניין למנות לעצמו עורך דין או שימונה לו עורך דין מטעם הלשכה לסיוע משפטי ( אם הוא זכאי לכך לפי החוק).

למי ואיך פונים

 • ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
 1. לפני הדיון עצמו:
  • יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה להשהיית הליך.
  • למידע על אופן הגשת הבקשה ראו חדש:בקשה להשהיית הליך בהוצאה לפועל.
 2. במהלך הדיון בבקשה:
  • החייב יכול לבקש בעל פה מהרשם להשהות את ההחלטה עד שהוא ימנה לעצמו עורך דיו או עד שימונה לו עורך דין מטעם הלשכה לסיוע משפטי.

שלבי ההליך

הערת עריכה
האם הרשם מחלט אוטומטית? מבקש תגובת הצד השני?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 26.01.2013, 13:18 (IST)

ערעור

הערת עריכה
האם הערעור רלוונטי?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 26.01.2013, 13:18 (IST)

חשוב לדעת

 • הרשם רשאי להורות על השהיית ההחלטה גם מיוזמתו (מבלי שהחייב הגיש בקשה לכך) ובתנאי שהחייב מעוניין בהשהיית ההחלטה על מנת לאפשר לו למנות לעצמו עורך דין או לבקש סיוע משפטי.

חוקים ותקנות


תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי