מ (שרון הורנשטיין העביר את הדף חדש:בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל ל־[[בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים בה...)
 
(38 גרסאות ביניים של 11 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = ניתן לממש משכנתא או משכון על דירת מגורים באמצעות הגשת בקשה ללשכת ההוצאה לפועל
 
| מידע  = ניתן לממש משכנתא או משכון על דירת מגורים באמצעות הגשת בקשה ללשכת ההוצאה לפועל
שורה 5: שורה 6:
 
| חשוב = ניתן להגיש את הבקשה למימוש המשכנתא או המשכון רק לאחר שחלפו שישה חודשים ממועד אי התשלום, למעט במקרים מיוחדים שבהם ניתן להגיש בקשה למימוש מיידי של המשכנתא או המשכון
 
| חשוב = ניתן להגיש את הבקשה למימוש המשכנתא או המשכון רק לאחר שחלפו שישה חודשים ממועד אי התשלום, למעט במקרים מיוחדים שבהם ניתן להגיש בקשה למימוש מיידי של המשכנתא או המשכון
 
| חשוב2 = ה[[חייב בהוצאה לפועל|חייב]] רשאי לבקש מ[[רשם ההוצאה לפועל]] שיאפשר לו למכור את הדירה בעצמו ולא דרך לשכת ההוצאה לפועל
 
| חשוב2 = ה[[חייב בהוצאה לפועל|חייב]] רשאי לבקש מ[[רשם ההוצאה לפועל]] שיאפשר לו למכור את הדירה בעצמו ולא דרך לשכת ההוצאה לפועל
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
+
| פיצוי = הבקשה כרוכה בתשלום אגרות
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.eca.gov.il/index2.php?id=53&lang=HEB מדריך לזוכה באתר רשות האכיפה והגבייה]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/execution_entitled_guide מדריך לזוכה באתר רשות האכיפה והגבייה]
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
<!-- כאן יש להכניס הקדמה קצרה לגבי ההליך ומטרתו. -->
+
{{טפסים
 
+
| 1 = טופס בקשה למימוש (משכנתא/משכון) (טופס 201) ב[https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/eca-digital-forms1/he/Forms_form201.docx עברית] וב[https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/eca-digital-forms3/he/Forms_form201-ar.docx ערבית]
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
| 2 =  
* ניתן לממש משכנתא או משכון על דירת מגורים באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.
+
| 3 =  
* בשל ההשלכות הקשות שיש למימוש משכנתא או משכון של דירת מגורים על החייב, הוקשחו התנאים למימוש משכנתאות ומשכונים במקרים אלה.  
+
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[הוצאה לפועל - משכנתא על דירת מגורים]]
 +
| [[מדריך לנוטלי משכנתא על דירת מגורים שנפתח נגדם תיק הוצאה לפועל]]
 +
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
 +
| [[משכנתא]]
 +
| [[עיכוב ביצוע הליכי מימוש משכנתא]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
ניתן לממש משכנתא או משכון על דירת מגורים של חייב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.
 +
ברוב המקרים יהיה צורך להמתין 6 חודשים מהמועד בו היה אמור החוב להיפרע, טרם הגשת הבקשה למימוש.
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
שורה 23: שורה 35:
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* יש להגיש בקשה על-גבי [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/8055.pdf טופס בקשה למימוש (משכנתא/משכון) (טופס 805)].
+
* יש להגיש בקשה על-גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/eca-digital-forms1/he/Forms_form201.docx טופס בקשה לביצוע משכון/משכנתה (טופס 201)].
 
* הבקשה תכיל תיאור של הנכסים הממושכנים וסכום החוב.
 
* הבקשה תכיל תיאור של הנכסים הממושכנים וסכום החוב.
 
* לבקשה יש לצרף את המסמכים את הבאים:
 
* לבקשה יש לצרף את המסמכים את הבאים:
 
# שטר המשכנתא.
 
# שטר המשכנתא.
 
# נסח רישום ("טאבו") של המקרקעין הממושכנים.
 
# נסח רישום ("טאבו") של המקרקעין הממושכנים.
# תצהיר המכיל את כל העובדות הרלוונטיות לבקשה כולל את פירוט החוב.
+
# [[תצהיר]] המכיל את כל העובדות הרלוונטיות לבקשה כולל את פירוט החוב.
 
# ייפוי כוח של עורך דין (אם בעל המשכנתא מיוצג על-ידי עורך דין).
 
# ייפוי כוח של עורך דין (אם בעל המשכנתא מיוצג על-ידי עורך דין).
 
* בדרך כלל, כאשר לא מדובר בביצוע מיידי של המשכנתא (ראו "מועד הגשת הבקשה", בהמשך), יש להגיש את הבקשה למימוש אך ורק על '''גובה החוב שבפיגור''' (יתרת החוב שלא שולמה או התשלום הבודד שלא בוצע) ולא על מלוא ההלוואה. אם מדובר בביצוע מיידי של המשכנתא, ניתן להגיש בקשה למימוש על מלוא סכום החוב.
 
* בדרך כלל, כאשר לא מדובר בביצוע מיידי של המשכנתא (ראו "מועד הגשת הבקשה", בהמשך), יש להגיש את הבקשה למימוש אך ורק על '''גובה החוב שבפיגור''' (יתרת החוב שלא שולמה או התשלום הבודד שלא בוצע) ולא על מלוא ההלוואה. אם מדובר בביצוע מיידי של המשכנתא, ניתן להגיש בקשה למימוש על מלוא סכום החוב.
 +
* הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן בצירוף אגרת פרוטוקול (סכומי האגרות משתנים מעת לעת).
  
 
==מועד הגשת הבקשה==
 
==מועד הגשת הבקשה==
* למעט במקרים במיוחדים, בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים לא ניתן להגיש באופן מיידי אלא יש להמתין שישה חודשים לאחר מועד פירעון החוב.
 
 
===בדרך כלל: שישה חודשים לאחר המועד לפירעון===
 
===בדרך כלל: שישה חודשים לאחר המועד לפירעון===
 +
*למעט במקרים במיוחדים, בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים לא ניתן להגיש באופן מיידי אלא יש להמתין שישה חודשים לאחר מועד פירעון החוב.
 
* את הבקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים יש להגיש באופן הבא:
 
* את הבקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים יש להגיש באופן הבא:
 
:* אם לא נקבע שהלוואה תוחזר בתשלומים אלא נקבע מועד אחד לפירעון של מלוא ההלוואה, ומועד זה עבר וההלוואה לא הוחזרה במלואה, יש להגיש את הבקשה לאחר שחלפו שישה חודשים מהמועד הקבוע לפירעון מלוא ההלוואה.
 
:* אם לא נקבע שהלוואה תוחזר בתשלומים אלא נקבע מועד אחד לפירעון של מלוא ההלוואה, ומועד זה עבר וההלוואה לא הוחזרה במלואה, יש להגיש את הבקשה לאחר שחלפו שישה חודשים מהמועד הקבוע לפירעון מלוא ההלוואה.
:* אם נקבע בהסכם ההלוואה שהיא תוחזר בתשלומים, כאשר אחד מתשלומי המשכנתא לא שולם במועד על פי הסכם ההלוואה, ניתן להגיש את הבקשה רק לאחר שישה חודשים ממועד זה ובתנאי שהתשלום לא שולם עדיין. '''במקרה כזה הבקשה תוגש לפרעון החוב שבפיגור בלבד ולא על מלוא סכום ההלוואה.'''
+
:* אם נקבע בהסכם ההלוואה שהיא תוחזר בתשלומים, כאשר אחד מתשלומי המשכנתא לא שולם במועד על-פי הסכם ההלוואה, ניתן להגיש את הבקשה רק לאחר שישה חודשים ממועד זה ובתנאי שהתשלום לא שולם עדיין. '''במקרה כזה הבקשה תוגש לפירעון החוב שבפיגור בלבד ולא על מלוא סכום ההלוואה.'''
 
{{דוגמה| 1=
 
{{דוגמה| 1=
 
* ניתנה הלוואה בסך 50,000 ש"ח. נקבע שהיא תוחזר בתשלומים חודשיים של 1,000 ש"ח מדי 1 בכל חודש.  
 
* ניתנה הלוואה בסך 50,000 ש"ח. נקבע שהיא תוחזר בתשלומים חודשיים של 1,000 ש"ח מדי 1 בכל חודש.  
שורה 44: שורה 57:
 
* במקרה כזה על ה[[זוכה בהוצאה לפועל|זוכה]] להמתין שישה חודשים ממועד זה, לפני שיגיש בקשה למימוש משכנתא בהוצאה לפועל.  
 
* במקרה כזה על ה[[זוכה בהוצאה לפועל|זוכה]] להמתין שישה חודשים ממועד זה, לפני שיגיש בקשה למימוש משכנתא בהוצאה לפועל.  
 
* כעבור שישה חודשים הוא יוכל להגיש את הבקשה '''רק אם החייב לא שילם בינתיים את אותו תשלום בסך 1,000 ש"ח.'''  
 
* כעבור שישה חודשים הוא יוכל להגיש את הבקשה '''רק אם החייב לא שילם בינתיים את אותו תשלום בסך 1,000 ש"ח.'''  
* בכל מקרה הוא לא יוכל להגיש בקשה לפרעון על '''מלוא''' יתרת ההלוואה (38,000 ש"ח) אלא רק על '''החוב שבפיגור''' (1,000 ש"ח).}}
+
* בכל מקרה הוא לא יוכל להגיש בקשה לפירעון על '''מלוא''' יתרת ההלוואה (38,000 ש"ח) אלא רק על '''החוב שבפיגור''' (1,000 ש"ח).}}
  
 
===במקרים מיוחדים: ביצוע מיידי של המשכנתא או המשכון===
 
===במקרים מיוחדים: ביצוע מיידי של המשכנתא או המשכון===
שורה 64: שורה 77:
 
===שליחת אזהרה===
 
===שליחת אזהרה===
 
* לאחר הגשת הבקשה למימוש המשכון או המשכנתא, ישלח מנהל לשכת ההוצאה לפועל [[אזהרה לחייב בהוצאה לפועל|אזהרה]] לחייב, שבה ייכללו פרטי שטר המשכנתא.
 
* לאחר הגשת הבקשה למימוש המשכון או המשכנתא, ישלח מנהל לשכת ההוצאה לפועל [[אזהרה לחייב בהוצאה לפועל|אזהרה]] לחייב, שבה ייכללו פרטי שטר המשכנתא.
* באזהרה יפורט כי במידה שהחוב לא ייפרע '''בתוך 20 ימים''' מהמועד שבו הומצאה האזהרה לחייב או תוך מועד קצר יותר (אם יש טעמים מיוחדים לכך, ובמקרה כזה יש לרשום אותם), יינקטו הליכים למכירת המקרקעין לצורך פרעון החוב.
+
* באזהרה יפורט כי במקרה שהחוב לא ייפרע '''בתוך 20 ימים''' מהמועד שבו הומצאה האזהרה לחייב או תוך מועד קצר יותר (אם יש טעמים מיוחדים לכך, ובמקרה כזה יש לרשום אותם), יינקטו הליכים למכירת המקרקעין לצורך פירעון החוב.
 
* במהלך התקופה הכתובה באזהרה יכול החייב לבחור ב'''אחת משלוש אפשרויות''':
 
* במהלך התקופה הכתובה באזהרה יכול החייב לבחור ב'''אחת משלוש אפשרויות''':
 
:* [[תשלום מלוא החוב של חייב בהוצאה לפועל|לשלם את החוב]] באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.
 
:* [[תשלום מלוא החוב של חייב בהוצאה לפועל|לשלם את החוב]] באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.
 
:* [[טענת "פרעתי" של חייב בהוצאה לפועל|לטעון טענת "פרעתי"]] אם כבר שילם את החוב קודם לכן.
 
:* [[טענת "פרעתי" של חייב בהוצאה לפועל|לטעון טענת "פרעתי"]] אם כבר שילם את החוב קודם לכן.
 
:* להגיש [[התנגדות לביצוע שטר]].
 
:* להגיש [[התנגדות לביצוע שטר]].
* רק לאחר התקופה הכתובה באזהרה ובמידה שהחייב לא עשה כל פעולה, ניתן יהיה להתחיל במימוש המשכנתא כמפורט בהמשך.
+
* רק לאחר התקופה הכתובה באזהרה ובמקרה שהחייב לא עשה כל פעולה, ניתן יהיה להתחיל במימוש המשכנתא כמפורט בהמשך.
  
 
===מכירת הדירה===
 
===מכירת הדירה===
שורה 75: שורה 88:
 
* החייב רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל '''בתוך 20 ימים''' מהמועד שהומצאה לו האזהרה, על רצונו למכור בעצמו את דירת המגורים לצורך פירעון החוב.
 
* החייב רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל '''בתוך 20 ימים''' מהמועד שהומצאה לו האזהרה, על רצונו למכור בעצמו את דירת המגורים לצורך פירעון החוב.
 
* במקרה כזה יעכב רשם ההוצאה לפועל את הליכי ביצוע המשכנתא.
 
* במקרה כזה יעכב רשם ההוצאה לפועל את הליכי ביצוע המשכנתא.
* למידע נוסף ראו '''[[מכירת דירת מגורים על ידי החייב במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל]]'''.
+
* למידע נוסף ראו '''[[מכירת דירת מגורים על-ידי החייב במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל]]'''.
  
 
====מכירת הדירה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל====
 
====מכירת הדירה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל====
שורה 85: שורה 98:
 
* במקרה כזה רשאי החייב '''בתוך 90 ימים''' מהמועד שבו מונה כונס הנכסים לפרוע את החוב או לפרוע את מחצית החוב בתנאי שהבטיח את פירעון המחצית השנייה של החוב בתוך שישה חודשים להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל.
 
* במקרה כזה רשאי החייב '''בתוך 90 ימים''' מהמועד שבו מונה כונס הנכסים לפרוע את החוב או לפרוע את מחצית החוב בתנאי שהבטיח את פירעון המחצית השנייה של החוב בתוך שישה חודשים להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל.
 
* במקרה זה יורה רשם הוצאה לפועל על עיכוב ההליכים לביצוע המשכנתא.
 
* במקרה זה יורה רשם הוצאה לפועל על עיכוב ההליכים לביצוע המשכנתא.
* למידע נוסף ראו '''[[פרעון חוב המשכנתא כשמונה כונס נכסים לדירה בהוצאה לפועל]]'''.
+
* למידע נוסף ראו '''[[פירעון חוב המשכנתא כשמונה כונס נכסים לדירה בהוצאה לפועל]]'''.
  
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
* ככל שאדם רואה עצמו נפגע מהחלטה של לשכת ההוצאה לפועל בכל הקשור להגשת בקשה למימוש משכנתא על דירת מגורים, הוא יוכל לערער או להגיש בקשת רשות ערעור בהתאם לחוק. למידע כללי על אופני הערעור בהליכי הוצאה לפועל ראו '''[[ערעור על החלטה של לשכת ההוצאה לפועל]]'''.
 
* ככל שאדם רואה עצמו נפגע מהחלטה של לשכת ההוצאה לפועל בכל הקשור להגשת בקשה למימוש משכנתא על דירת מגורים, הוא יוכל לערער או להגיש בקשת רשות ערעור בהתאם לחוק. למידע כללי על אופני הערעור בהליכי הוצאה לפועל ראו '''[[ערעור על החלטה של לשכת ההוצאה לפועל]]'''.
* על החלטה של עובד בלשכת ההוצאה לפועל ניתן להגיש ערר לרשם ההוצאה לפועל. למידע נוסף ראו '''[[חדש:ערר על החלטה של עובד או מנהל לשכת הוצאה לפועל]]'''.
+
* על החלטה של עובד בלשכת ההוצאה לפועל ניתן להגיש ערר לרשם ההוצאה לפועל. למידע נוסף ראו '''[[ערר על החלטה של עובד או מנהל לשכת הוצאה לפועל]]'''.
 
* על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ניתן לערער באופן הבא:
 
* על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ניתן לערער באופן הבא:
 
:* '''אם החוב קשור ל[[בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|ענייני משפחה]]''' - ניתן לערער ישירות לבית המשפט לענייני משפחה. למידע נוסף ראו '''[[ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות]]'''.
 
:* '''אם החוב קשור ל[[בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|ענייני משפחה]]''' - ניתן לערער ישירות לבית המשפט לענייני משפחה. למידע נוסף ראו '''[[ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות]]'''.
 
:* '''אם החוב אינו קשור לענייני משפחה''' - לא ניתן לערער ישירות לבית המשפט, ויש להגיש בקשת רשות לערער לבית משפט השלום. למידע נוסף ראו '''[[בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל]]'''.
 
:* '''אם החוב אינו קשור לענייני משפחה''' - לא ניתן לערער ישירות לבית המשפט, ויש להגיש בקשת רשות לערער לבית משפט השלום. למידע נוסף ראו '''[[בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל]]'''.
 
* אפשרויות הערעור הנ"ל רלוונטיות להחלטות בשלב הראשוני של הגשת הבקשה למימוש המשכנתא. על החלטות בשלבים מתקדמים יותר ייתכנו הליכי ערעור אחרים. למשל על [[מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל|צו למכירת הדירה]] ניתן לערער ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות ערעור.
 
* אפשרויות הערעור הנ"ל רלוונטיות להחלטות בשלב הראשוני של הגשת הבקשה למימוש המשכנתא. על החלטות בשלבים מתקדמים יותר ייתכנו הליכי ערעור אחרים. למשל על [[מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל|צו למכירת הדירה]] ניתן לערער ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות ערעור.
 +
== חשוב לדעת ==
 +
* עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו-זמנית.
 
<!--
 
<!--
== חשוב לדעת ==
+
== פסקי דין ==
== תקדימים משפטיים ==
 
 
-->
 
-->
 
+
== חקיקה ונהלים ==
==חוקים ותקנות==
 
 
* [[חוק ההוצאה לפועל]] - סעיפים 53, 81, 81ב1.
 
* [[חוק ההוצאה לפועל]] - סעיפים 53, 81, 81ב1.
 
* [[תקנות ההוצאה לפועל]] - תקנות 99 - 101.
 
* [[תקנות ההוצאה לפועל]] - תקנות 99 - 101.
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
==ארגוני סיוע==
 
==ארגוני סיוע==
* לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל [[חדש:הוצאה לפועל/ארגוני סיוע|לחצו כאן]].
+
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#ארגוני סיוע}}
  
 
==גורמי ממשל==
 
==גורמי ממשל==
* לערך מורחב של גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל [[חדש:הוצאה לפועל/גורמי ממשל|לחצו כאן]].
+
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#גורמי ממשל}}
  
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
 
 
{{הליך/ראו גם
 
| [[חדש:הוצאה לפועל - משכנתא על דירת מגורים]]
 
| [[חדש:מדריך לנוטלי משכנתא על דירת מגורים שנפתח נגדם תיק הוצאה לפועל]]
 
| [[חדש:הוצאה לפועל]]
 
| [[משכנתא]]
 
| [[חדש:מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל]]
 
| [[חדש:עיכוב ביצוע הליכי מימוש משכנתא]]
 
| [[חדש:בקשה להשהיית החלטה על מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל]]
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 = [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/8055.pdf טופס בקשה למימוש (משכנתא/משכון) (טופס 805)]
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 +
[[ar:طلب لتسديد قرض عقاريّ أو تحصيل رَهْن على شقة سكنيّة في دائرة الإجراء والتنفيذ]]

גרסה אחרונה מ־14:13, 7 בינואר 2021

הקדמה:

ניתן לממש משכנתא או משכון על דירת מגורים באמצעות הגשת בקשה ללשכת ההוצאה לפועל
ניתן להגיש את הבקשה למימוש המשכנתא או המשכון רק לאחר שחלפו שישה חודשים ממועד אי התשלום, למעט במקרים מיוחדים שבהם ניתן להגיש בקשה למימוש מיידי של המשכנתא או המשכון
החייב רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל שיאפשר לו למכור את הדירה בעצמו ולא דרך לשכת ההוצאה לפועל
הבקשה כרוכה בתשלום אגרות

טפסים

ניתן לממש משכנתא או משכון על דירת מגורים של חייב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. ברוב המקרים יהיה צורך להמתין 6 חודשים מהמועד בו היה אמור החוב להיפרע, טרם הגשת הבקשה למימוש.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמחזיק בשטר משכון או בשטר משכנתא על מקרקעין, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
 1. המקרקעין משמשים לדירת מגורים.
 2. החוב, שעבורו מושכנו המקרקעין, לא נפרע.
 3. עבר המועד לפירעון החוב.

למי ואיך פונים

 1. שטר המשכנתא.
 2. נסח רישום ("טאבו") של המקרקעין הממושכנים.
 3. תצהיר המכיל את כל העובדות הרלוונטיות לבקשה כולל את פירוט החוב.
 4. ייפוי כוח של עורך דין (אם בעל המשכנתא מיוצג על-ידי עורך דין).
 • בדרך כלל, כאשר לא מדובר בביצוע מיידי של המשכנתא (ראו "מועד הגשת הבקשה", בהמשך), יש להגיש את הבקשה למימוש אך ורק על גובה החוב שבפיגור (יתרת החוב שלא שולמה או התשלום הבודד שלא בוצע) ולא על מלוא ההלוואה. אם מדובר בביצוע מיידי של המשכנתא, ניתן להגיש בקשה למימוש על מלוא סכום החוב.
 • הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן בצירוף אגרת פרוטוקול (סכומי האגרות משתנים מעת לעת).

מועד הגשת הבקשה

בדרך כלל: שישה חודשים לאחר המועד לפירעון

 • למעט במקרים במיוחדים, בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים לא ניתן להגיש באופן מיידי אלא יש להמתין שישה חודשים לאחר מועד פירעון החוב.
 • את הבקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים יש להגיש באופן הבא:
 • אם לא נקבע שהלוואה תוחזר בתשלומים אלא נקבע מועד אחד לפירעון של מלוא ההלוואה, ומועד זה עבר וההלוואה לא הוחזרה במלואה, יש להגיש את הבקשה לאחר שחלפו שישה חודשים מהמועד הקבוע לפירעון מלוא ההלוואה.
 • אם נקבע בהסכם ההלוואה שהיא תוחזר בתשלומים, כאשר אחד מתשלומי המשכנתא לא שולם במועד על-פי הסכם ההלוואה, ניתן להגיש את הבקשה רק לאחר שישה חודשים ממועד זה ובתנאי שהתשלום לא שולם עדיין. במקרה כזה הבקשה תוגש לפירעון החוב שבפיגור בלבד ולא על מלוא סכום ההלוואה.
דוגמה
 • ניתנה הלוואה בסך 50,000 ש"ח. נקבע שהיא תוחזר בתשלומים חודשיים של 1,000 ש"ח מדי 1 בכל חודש.
 • החייב שילם במשך 12 חודשים (סה"כ 12,000 ש"ח).
 • בחודש ה-13, כאשר יתרת החוב של ההלוואה עמדה על 38,000 ש"ח (+ריבית), לא שילם החייב את התשלום של אותו חודש.
 • במקרה כזה על הזוכה להמתין שישה חודשים ממועד זה, לפני שיגיש בקשה למימוש משכנתא בהוצאה לפועל.
 • כעבור שישה חודשים הוא יוכל להגיש את הבקשה רק אם החייב לא שילם בינתיים את אותו תשלום בסך 1,000 ש"ח.
 • בכל מקרה הוא לא יוכל להגיש בקשה לפירעון על מלוא יתרת ההלוואה (38,000 ש"ח) אלא רק על החוב שבפיגור (1,000 ש"ח).

במקרים מיוחדים: ביצוע מיידי של המשכנתא או המשכון

 • במקרים הבאים, ניתן להגיש בקשה לביצוע מיידי של המשכנתא או המשכון ללא צורך בהמתנה של שישה חודשים:
 1. החייב עזב את הארץ או עומד לעזוב את הארץ לתקופה ממושכת מבלי להחזיר את החוב.
 2. החייב הונה את הזוכה או נושים אחרים (אנשים שהוא חייב להם חובות כלשהם) או שבכוונתו להונות אותם.
 3. בבעלותו של החייב, או בבעלות משותפת שלו ושל בן משפחתו שגר איתו, דירת מגורים נוספת (מלבד דירת המגורים הממושכנת).
 4. מונה כונס נכסים לדירת המגורים או ניתן צו כינוס על כלל הנכסים של החייב.
 5. אם נקבע בהסכם ההלוואה שהיא תוחזר בתשלומים, וגובה הסכומים שטרם נפרעו, כולל ריבית הפיגורים, עולה על 10% מיתרת מלוא חוב ההלוואה.
דוגמה
 • ניתנה הלוואה ע"ס 100,000 ש"ח. נקבע שהיא תוחזר בתשלומים חודשיים של 1,000 ש"ח בכל חודש.
 • החייב שילם מדי חודש את ההחזר החודשי.
 • בשלב מסוים, כאשר יתרת ההלוואה שנותרה לו להחזיר, עמדה על 18,000 ש"ח, הוא הפסיק לשלם.
 • בפעם הראשונה שבה הוא לא שילם, החוב שבפיגור עמד על 1,000 ש"ח. בשלב זה לא ניתן לבקש ביצוע מיידי, שכן החוב שבפיגור (1,000 ש"ח) מהווה פחות מ-10% מיתרת החוב (שעומדת על 18,000 ש"ח).
 • כעבור חודש נוסף שבו הוא לא שילם את ההחזר החודשי, הגיע החוב שבפיגור ל-2,000 ש"ח (שני החודשים שבהם לא שילם), ועל אלה מתווספת גם ריבית פיגורים. כעת גובה החוב שבפיגור (2,000 ש"ח + ריבית פיגורים) מהווה יותר מ-10% מיתרת מלוא חוב ההלוואה (18,000 ש"ח), וניתן להגיש את מלוא יתרת חוב ההלוואה לביצוע מיידי.
 • במקרים אלה ניתן להגיש בקשה לביצוע על מלוא חוב ההלוואה ולא רק על הסכום שבפיגור.
 • שלבי ההליך

  שליחת אזהרה

  • לאחר הגשת הבקשה למימוש המשכון או המשכנתא, ישלח מנהל לשכת ההוצאה לפועל אזהרה לחייב, שבה ייכללו פרטי שטר המשכנתא.
  • באזהרה יפורט כי במקרה שהחוב לא ייפרע בתוך 20 ימים מהמועד שבו הומצאה האזהרה לחייב או תוך מועד קצר יותר (אם יש טעמים מיוחדים לכך, ובמקרה כזה יש לרשום אותם), יינקטו הליכים למכירת המקרקעין לצורך פירעון החוב.
  • במהלך התקופה הכתובה באזהרה יכול החייב לבחור באחת משלוש אפשרויות:
  • רק לאחר התקופה הכתובה באזהרה ובמקרה שהחייב לא עשה כל פעולה, ניתן יהיה להתחיל במימוש המשכנתא כמפורט בהמשך.

  מכירת הדירה

  מכירת הדירה על-ידי החייב עצמו

  מכירת הדירה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל

  מינוי כונס נכסים ועיכוב ביצוע המשכנתא

  • רשם ההוצאה לפועל רשאי למנות כונס נכסים לדירה אם ראה שיש תועלת בכך.
  • במקרה כזה רשאי החייב בתוך 90 ימים מהמועד שבו מונה כונס הנכסים לפרוע את החוב או לפרוע את מחצית החוב בתנאי שהבטיח את פירעון המחצית השנייה של החוב בתוך שישה חודשים להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל.
  • במקרה זה יורה רשם הוצאה לפועל על עיכוב ההליכים לביצוע המשכנתא.
  • למידע נוסף ראו פירעון חוב המשכנתא כשמונה כונס נכסים לדירה בהוצאה לפועל.

  ערעור

  • ככל שאדם רואה עצמו נפגע מהחלטה של לשכת ההוצאה לפועל בכל הקשור להגשת בקשה למימוש משכנתא על דירת מגורים, הוא יוכל לערער או להגיש בקשת רשות ערעור בהתאם לחוק. למידע כללי על אופני הערעור בהליכי הוצאה לפועל ראו ערעור על החלטה של לשכת ההוצאה לפועל.
  • על החלטה של עובד בלשכת ההוצאה לפועל ניתן להגיש ערר לרשם ההוצאה לפועל. למידע נוסף ראו ערר על החלטה של עובד או מנהל לשכת הוצאה לפועל.
  • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ניתן לערער באופן הבא:
  • אפשרויות הערעור הנ"ל רלוונטיות להחלטות בשלב הראשוני של הגשת הבקשה למימוש המשכנתא. על החלטות בשלבים מתקדמים יותר ייתכנו הליכי ערעור אחרים. למשל על צו למכירת הדירה ניתן לערער ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות ערעור.

  חשוב לדעת

  • עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו-זמנית.

  חקיקה ונהלים

  ארגוני סיוע


  גורמי ממשל