מ (החלפת טקסט – "( " ב־"(")
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחר אחד אינה מוצגת)
שורה 43: שורה 43:
 
* עם זאת, בית המשפט ידרוש תסקיר טרם ההחלטה בבקשה, במקרים הבאים:
 
* עם זאת, בית המשפט ידרוש תסקיר טרם ההחלטה בבקשה, במקרים הבאים:
 
** אם [[עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים]] סבר כי קיים חשש לפגיעה בטובת הילד לגביו מוגשת הבקשה.
 
** אם [[עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים]] סבר כי קיים חשש לפגיעה בטובת הילד לגביו מוגשת הבקשה.
** אם נודע ל[[עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים]] כי [[אם נושא|האם הנושאת]] רוצה לחזור בה מההסכם ומבקשת שלא למסור את הילד. ( בית המשפט לא יאפשר לאם נושאת לחזור בה מההסכם, אלא אם חל שינוי נסיבות המצדיק זאת, וטובת הילד לא תיפגע מכך).
+
** אם נודע ל[[עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים]] כי [[אם נושאת|האם הנושאת]] רוצה לחזור בה מההסכם ומבקשת שלא למסור את הילד. (בית המשפט לא יאפשר לאם נושאת לחזור בה מההסכם, אלא אם חל שינוי נסיבות המצדיק זאת, וטובת הילד לא תיפגע מכך).
 +
 
 
===מתן צו הורות===
 
===מתן צו הורות===
 
* מרגע מתן הצו נחשבים ההורים המיועדים כהוריו החוקיים של הילד לכל דבר ועניין.
 
* מרגע מתן הצו נחשבים ההורים המיועדים כהוריו החוקיים של הילד לכל דבר ועניין.

גרסה מ־09:22, 19 באוגוסט 2019

הקדמה:

צו הורות הוא צו בדבר אפוטרופסות של הורים מיועדים על ילד וקיום יחסי הורות ביניהם
על ההורים המיועדים להגיש בקשה למתן צו הורות תוך שבעה ימים מיום הלידה
מרגע מתן הצו, ההורים המיועדים נחשבים ההורים המיועדים להוריו החוקיים של הילד לכל דבר ועניין
אזהרה
ערך זה עוסק בצו הורות להורים במסגרת הליך פונדקאות בלבד
למידע על מתן צו הורות במקרה של בני זוג מאותו מין כאשר רק אחד מהם הוא הורה ביולוגי של הילד, והצו מבוקש עבור ההורה הלא-ביולוגי, ראו הכרה בהורות של אדם על הילד הביולוגי של בן הזוג מאותו מין ללא צורך בהליך אימוץ (צו הורות פסיקתי).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

הגשת הבקשה לצו הורות

 • תוך שבעה ימים מיום לידת הילד יגישו ההורים המיועדים בקשה למתן צו הורות.
 • את הבקשה יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה שבמקום מגוריהם.
 • את הבקשה יש להגיש בשני עותקים.
 • יש לצרף לבקשה תצהיר שבו מצהירים ההורים בפני עורך-דין על העובדות הכתובות בבקשה.
 • ההורים יעבירו עותק מהבקשה אל פקיד הסעד ראשי ביום הגשת הבקשה.
 • פקיד סעד ראשי יהיה המשיב בבקשה.
 • אם לא הגישו ההורים המיועדים בקשה למתן צו הורות, יגיש אותה העובד הסוציאלי שמונה לפי החוק באמצעות נציג היועץ המשפטי לממשלה.
  • הבקשה תוגש בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-21 יום מלידת הילד.
 • פקיד סעד ראשי יורה לאפוטרופוס לערוך תסקיר, שיימסר לבית המשפט בתוך 7 ימים מהיום בו הגיעה הבקשה אל פקיד הסעד הראשי.
הערת עריכה
החובה לעריכת תסקיר היא לפי התקנות. לפי החוק החדש, משתמע שתסקיר יהיה רק אם קיים חשש לפגיעה בטובת הילד או אם האם הנושאת רוצה לחזור בה מההסכם (מופיע בפסקה מטה). יש עם מי להתייעץ על זה?
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 16:16, 14 באוקטובר 2018 (IDT)

דיון בבקשה

מתן צו הורות

 • מרגע מתן הצו נחשבים ההורים המיועדים כהוריו החוקיים של הילד לכל דבר ועניין.
 • לאחר מתן צו ההורות, בית המשפט לא יאשר עוד חזרה מההסכם לנשיאת עוברים.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט לענייני משפחה ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת

 • לאחר מתן צו ההורות, בית המשפט לא יאשר עוד חזרה מההסכם לנשיאת עוברים.

חקיקה ונהלים