מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
שורה 36: שורה 36:
 
**במקרה שעו"ד או חברה מגישים את הבקשה, יש לצרף אישור מס במקור ואישור ניהול ספרים.  
 
**במקרה שעו"ד או חברה מגישים את הבקשה, יש לצרף אישור מס במקור ואישור ניהול ספרים.  
 
*בסיום מילוי טופס הבקשה והעלאת המסמכים הדרושים, יש ללחוץ על "שלח" והטופס יועבר ישירות לטיפול המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.  
 
*בסיום מילוי טופס הבקשה והעלאת המסמכים הדרושים, יש ללחוץ על "שלח" והטופס יועבר ישירות לטיפול המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.  
*כספי ההחזר יועברו למי שימצא זכאי בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שימסר במסגרת מילוי הטופס.   
+
*כספי ההחזר יועברו למי שימצא זכאי בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שיימסר במסגרת מילוי הטופס.   
 
<!--==ערעור==-->
 
<!--==ערעור==-->
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
*אם הבקשה מוגשת על-ידי בא כוח, יש לצרף יפוי כח מתאים.
+
*אם הבקשה מוגשת על-ידי בא כוח, יש לצרף ייפוי כוח מתאים.
 
*לפניות ולבירורים ניתן לפנות למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בדרכים הבאות:  
 
*לפניות ולבירורים ניתן לפנות למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בדרכים הבאות:  
 
**בשיחת טלפון למרכז המידע והתשלומים במספרים: 35592* או 073-2055000 בימים א' עד ה', בין השעות 8:00 עד 18:00.   
 
**בשיחת טלפון למרכז המידע והתשלומים במספרים: 35592* או 073-2055000 בימים א' עד ה', בין השעות 8:00 עד 18:00.   

גרסה מ־17:40, 6 במאי 2019

הקדמה:

חייב שנגבה ממנו ע"י המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות סכום גבוה מזה שהיה חייב, רשאי להגיש בקשה להחזר כספי
את הבקשה והמסמכים הרלוונטיים, יש להגיש באמצעות טופס מקוון (אינטרנטי)
ההחזר הכספי יועבר למי שיימצא זכאי באמצעות העברה בנקאית
למידע נוסף ראו העברת כספים מהמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות באתר רשות האכיפה והגבייה

חייב, שנגבה ממנו על-ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות סכום הגבוה מהסכום אותו הוא היה חייב, רשאי להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.

 • חייב שיגיש את הבקשה ויימצא זכאי, יקבל את ההחזר הכספי בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שימסור במסגרת הגשת הבקשה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל חייב (אדם או חברה) שרשום או שהיה רשום על שמו תיק במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ונגבה ממנו סכום הגבוה מזה שהוא היה חייב.

למי ואיך פונים

 • יש להיכנס לטופס המקוון (אינטרנטי) ולבחור במסך הראשי ב"טופס החזר כספי".
 • יש למלא את טופס הבקשה בהתאם להנחיות ולצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות או דרכון.
  • צילום המחאה (צ'ק) או אישור בנק על ניהול החשבון אליו מבוקש להעביר את ההחזר הכספי.
  • במקרה שעו"ד או חברה מגישים את הבקשה, יש לצרף אישור מס במקור ואישור ניהול ספרים.
 • בסיום מילוי טופס הבקשה והעלאת המסמכים הדרושים, יש ללחוץ על "שלח" והטופס יועבר ישירות לטיפול המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.
 • כספי ההחזר יועברו למי שימצא זכאי בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שיימסר במסגרת מילוי הטופס.

חשוב לדעת

 • אם הבקשה מוגשת על-ידי בא כוח, יש לצרף ייפוי כוח מתאים.
 • לפניות ולבירורים ניתן לפנות למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בדרכים הבאות:
  • בשיחת טלפון למרכז המידע והתשלומים במספרים: 35592* או 073-2055000 בימים א' עד ה', בין השעות 8:00 עד 18:00.
  • בדואר אלקטרוני בכתובת: GviyaMgk@eca.gov.il
  • בדואר בכתובת: ת.ד 25 פתח-תקווה, מיקוד 4910001.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים