(יצירת דף עם התוכן "{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}} {{תקציר}} {{דגשים | מידע = בני זוג המעוניינים לשמש כמשפחת אומנ...")
 
(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(19 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = בני זוג המעוניינים לשמש כ[[משפחת אומנה]] לילדים בסיכון, צריכים למלא אחר תנאים בסיסיים ולעבור קורס שיכשיר אותם לכך
+
| מידע  = בני זוג המעוניינים לשמש כ[[הורה אומנה (משפחת אומנה)|משפחת אומנה]] לילדים בסיכון, צריכים לעבור תהליך הכולל הכשרה מתאימה ולקבל אישור מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/HowToJoinFostering.aspx אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/HowToJoinFostering.aspx אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[משפחות אומנה]]
+
| [[אומנה]]
| [[זכויות ילדים ונוער]]
+
| [[ילדים ונוער]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
שורה 21: שורה 21:
 
}}
 
}}
  
משפחת אומנה היא משפחה שהוכשרה ואושרה על-ידי משרד הרווחה והארגונים המפעילים מטעמו להוות תחליף זמני למשפחה הטבעית של ילדים שהוריהם מתקשים בטיפול בהם.  
+
משפחת אומנה היא משפחה שהוכשרה ואושרה על-ידי משרד הרווחה והגופים המפעילים מטעמו להוות תחליף זמני למשפחה הטבעית של ילדים שהוריהם מתקשים בטיפול בהם.  
* משפחה מתאימה לשמש כמשפחת אומנה אם ביכולתה לקלוט ילד ולגדלו בחום ומתוך רגישות למצבו הקשה, לתת לו יציבות וביטחון, ולשתף פעולה עם גורמים מיקצועיים שונים.
+
* משפחה מתאימה לשמש כמשפחת אומנה אם ביכולתה לקלוט ילד ולגדלו בחום ומתוך רגישות למצבו הקשה, לתת לו יציבות וביטחון, ולשתף פעולה עם גורמים מקצועיים שונים.
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
שורה 35: שורה 35:
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* מי שעומדים בתנאים הבסיסיים, יכולים לפנות לגופים המפעילים אומנה באיזור מגוריהם, תוך בחירה בין אומנה רגילה לטיפולית:
+
* מי שעומדים בתנאים הבסיסיים, יכולים לפנות לגופים המפעילים אומנה באיזור מגוריהם, כאשר ניתן לבחור בין אומנה רגילה לטיפולית:
** [http://www.matav.org.il/pages/matav_omna/ עמותת מטב] - באזור הצפון. ניתן למלא [http://matavomna.org.il/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%94/ טופס הרשמה באתר העמותה].
+
** [https://www.matav.org.il/מטב-השירות-לאומנה/ עמותת מטב] - אומנה רגילה במחוז צפון (החל מחדרה). [http://matavomna.org.il/הרשמה-לאומנה/ לטופס הרשמה באתר העמותה].
** [[אור שלום|ארגון אור שלום]]  - באזור המרכז. [http://www.orr-shalom.org.il/index.php/he/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8 ליצירת קשר באתר הארגון].
+
** [[אור שלום|ארגון אור שלום]]  - אומנה רגילה במחוז מרכז ואומנה טיפולית במחוז ירושלים. [http://www.orr-shalom.org.il/index.php/he/צור-קשר ליצירת קשר באתר הארגון].
** [http://www.summit.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA מכון סאמיט] - באזור ירושלים והדרום. [http://www.summit.org.il/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%98-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%94 לפרטים על דרכי הפנייה].
+
** [http://www.summit.org.il/אודות מכון סאמיט] - אומנה רגילה במחוזות ירושלים ודרום. [http://www.summit.org.il/מכון-סאמיט-לשירות-משפחות-האומנה לפרטים על דרכי הפנייה].
** [http://www.shahar.org.il/ ארגון שחר] - אומנה טיפולית בכל אזורי הארץ. [http://www.shahar.org.il/?page_id=107 ליצירת קשר עם הארגון].
+
** [http://www.shahar.org.il/ ארגון שחר] - אומנה רגילה במחוז ירושלים ואומנה טיפולית במחוזות צפון, מרכז ודרום. [http://www.shahar.org.il/?page_id=107 ליצירת קשר עם הארגון].
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
* לאחר היכרות ראשונית, יתבצע תהליך בדיקה יסודי, ובסיומו שני בני הזוג יעברו קורס הכשרה לאומנה.
+
* לאחר שהמשפחה פנתה לגוף המפעיל באזור מגוריה, הנציג האחראי באותו גוף על גיוס המשפחות ייצור עימם קשר, ימסור להם פרטים לגבי האומנה ויענה לשאלותיהם.
* משפחה שעברה את הקורס בהצלחה תומלץ לאישור של המפקח המחוזי מטעם משרד הרווחה. לאחר שתאושר כמשפחה אומנת, תיכנס למאגר משפחות האומנה של הגוף המפעיל שבדק אותה, ותהיה זמינה להשמה של ילד שיופנה לגוף המפעיל על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים.
+
* לעתים נערכים מפגשי היכרות אזוריים למשפחות מועמדות, שנוכחת בהם גם משפחת אומנה ותיקה.
 
+
* בני הזוג יציגו אישורים לגבי מצבם הבריאותי ויעברו תהליך שנועד להכיר אותם היטב ויכלול, בין היתר, שיחות עימם, עם בני משפחתם ועם מי שרשמו כממליציהם.
<!--
+
* בסיום התהליך שני בני הזוג יחוייבו לעבור קורס הכשרה לאומנה שייערך באזור מגוריהם.
==חשוב לדעת==
+
* בקורס ההכשרה, הנקרא במ"ה (בחירה מיון והכנה), נעשית למידה רחבה ומעמיקה של תכנים ותהליכים הקשורים לאומנה.
== פסקי דין ==
+
* למשפחה שסיימה את תהליך הבדיקה ועברה את הקורס בהצלחה תינתן המלצה לקבלת אישור של המפקח המחוזי מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים.  
-->
+
* לאחר שיינתן לה אישור כמשפחת אומנה, המשפחה תיכנס למאגר משפחות האומנה של הגוף המפעיל שבדק אותה.
== חקיקה ונהלים ==
+
* באומנה רגילה, המשפחה תקבל "סמל מסגרת" מטעם משרד הרווחה, בדומה למסגרות חוץ-ביתיות כגון פנימייה.
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%208-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8/8_2.pdf הוראה 8.2 לתע"ס] - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם
+
* באומנה טיפולית (שמופנים אליה ילדים אחרי או במקום [[אשפוז פסיכיאטרי]], או ילדים עם רקע קשה מאוד), המשפחה מוכרת בתוך המסגרת הכללית של האומנה הטיפולית.
 
+
* לאחר הוספת המשפחה למאגר של משפחות האומנה, הגוף המפעיל יוכל לבצע בביתה השמה של ילד שהופנה אליו על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים.  
<!--== הרחבות ופרסומים ==
+
== גורמים מסייעים ==
== מקורות ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=ילדים ונוער בסיכון}}</noinclude>
-->
 
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
==endarticle==
+
=== חקיקה ונהלים ===
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
+
* [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_2.pdf הוראה 8.2 לתע"ס] - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:הליכים]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:משפחה]]
+
|סוג ערך = הליכים
 +
|תחום תוכן = משפחה
 +
}}
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]
[[קטגוריה:ילדים עם צרכים מיוחדים]]
+
[[קטגוריה:ילדים עם מוגבלות]]
[[קטגוריה:קטינים בסיכון]]
+
[[קטגוריה:ילדים ונוער בסיכון]]
 
[[קטגוריה:משפחת אומנה]]
 
[[קטגוריה:משפחת אומנה]]
 
[[קטגוריה:התנדבות]]
 
[[קטגוריה:התנדבות]]
 +
[[AR:طلب رخصة عائلة حاضنة (ترخيص العائلة الحاضنة)]]

גרסה אחרונה מ־12:43, 13 ביולי 2022

הקדמה:

בני זוג המעוניינים לשמש כמשפחת אומנה לילדים בסיכון, צריכים לעבור תהליך הכולל הכשרה מתאימה ולקבל אישור מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים


משפחת אומנה היא משפחה שהוכשרה ואושרה על-ידי משרד הרווחה והגופים המפעילים מטעמו להוות תחליף זמני למשפחה הטבעית של ילדים שהוריהם מתקשים בטיפול בהם.

 • משפחה מתאימה לשמש כמשפחת אומנה אם ביכולתה לקלוט ילד ולגדלו בחום ומתוך רגישות למצבו הקשה, לתת לו יציבות וביטחון, ולשתף פעולה עם גורמים מקצועיים שונים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג המעוניינים לשמש כמשפחת אומנה צריכים לעמוד בתנאים הבאים:
  • גילם עד 55 שנים.
  • בריאותם תקינה.
  • אין להם רישום פלילי.
  • קשריהם הזוגיים והמשפחתיים יציבים.
  • מצבם הכלכלי יציב.
  • יש להם יכולת הכלה של ילדים בסיכון.
  • באומנה לתינוקות, הבדל השנים בין ההורים האומנים לתינוק יהיה עד 43 שנה.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • לאחר שהמשפחה פנתה לגוף המפעיל באזור מגוריה, הנציג האחראי באותו גוף על גיוס המשפחות ייצור עימם קשר, ימסור להם פרטים לגבי האומנה ויענה לשאלותיהם.
 • לעתים נערכים מפגשי היכרות אזוריים למשפחות מועמדות, שנוכחת בהם גם משפחת אומנה ותיקה.
 • בני הזוג יציגו אישורים לגבי מצבם הבריאותי ויעברו תהליך שנועד להכיר אותם היטב ויכלול, בין היתר, שיחות עימם, עם בני משפחתם ועם מי שרשמו כממליציהם.
 • בסיום התהליך שני בני הזוג יחוייבו לעבור קורס הכשרה לאומנה שייערך באזור מגוריהם.
 • בקורס ההכשרה, הנקרא במ"ה (בחירה מיון והכנה), נעשית למידה רחבה ומעמיקה של תכנים ותהליכים הקשורים לאומנה.
 • למשפחה שסיימה את תהליך הבדיקה ועברה את הקורס בהצלחה תינתן המלצה לקבלת אישור של המפקח המחוזי מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 • לאחר שיינתן לה אישור כמשפחת אומנה, המשפחה תיכנס למאגר משפחות האומנה של הגוף המפעיל שבדק אותה.
 • באומנה רגילה, המשפחה תקבל "סמל מסגרת" מטעם משרד הרווחה, בדומה למסגרות חוץ-ביתיות כגון פנימייה.
 • באומנה טיפולית (שמופנים אליה ילדים אחרי או במקום אשפוז פסיכיאטרי, או ילדים עם רקע קשה מאוד), המשפחה מוכרת בתוך המסגרת הכללית של האומנה הטיפולית.
 • לאחר הוספת המשפחה למאגר של משפחות האומנה, הגוף המפעיל יוכל לבצע בביתה השמה של ילד שהופנה אליו על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

 • הוראה 8.2 לתע"ס - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם