הקדמה:

בני זוג המעוניינים לשמש כמשפחת אומנה לילדים בסיכון, צריכים למלא אחר תנאים בסיסיים ולעבור קורס שיכשיר אותם לכך
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


משפחת אומנה היא משפחה שהוכשרה ואושרה על-ידי משרד הרווחה והארגונים המפעילים מטעמו להוות תחליף זמני למשפחה הטבעית של ילדים שהוריהם מתקשים בטיפול בהם.

 • משפחה מתאימה לשמש כמשפחת אומנה אם ביכולתה לקלוט ילד ולגדלו בחום ומתוך רגישות למצבו הקשה, לתת לו יציבות וביטחון, ולשתף פעולה עם גורמים מיקצועיים שונים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג המעוניינים לשמש כמשפחת אומנה צריכים לעמוד בתנאים הבאים:
  • גילם עד 55 שנים.
  • בריאותם תקינה.
  • אין להם רישום פלילי.
  • קשריהם הזוגיים והמשפחתיים יציבים.
  • מצבם הכלכלי יציב.
  • יש להם יכולת הכלה של ילדים בסיכון.
  • באומנה לתינוקות, הבדל השנים בין ההורים האומנים לתינוק יהיה עד 43 שנה.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • לאחר היכרות ראשונית, יתבצע תהליך בדיקה יסודי, ובסיומו שני בני הזוג יעברו קורס הכשרה לאומנה.
 • משפחה שעברה את הקורס בהצלחה תומלץ לאישור של המפקח המחוזי מטעם משרד הרווחה. לאחר שתאושר כמשפחה אומנת, תיכנס למאגר משפחות האומנה של הגוף המפעיל שבדק אותה, ותהיה זמינה להשמה של ילד שיופנה לגוף המפעיל על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים.

חקיקה ונהלים

 • הוראה 8.2 לתע"ס - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם