(תגית: שינוי מהותי)
שורה 37: שורה 37:
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
* הבקשה תוגש על גבי טופס בקשת [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/tfasim_10/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20504-%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%AA%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9F%20%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F%20%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf נקיטת הליכים - עיקול מיטלטלין / מקרקעין / כלי תחבורה  (טופס 504)] ובסעיף 5 ("עיקול כלי תחבורה"), יש לסמן ב- X את בקשה מס' 32 ("תפיסת כלי תחבורה").
+
* הבקשה תוגש על גבי טופס בקשת [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/tfasim_10/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20504-%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%AA%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9F%20%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F%20%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf נקיטת הליכים - עיקול מיטלטלין / מקרקעין / כלי תחבורה  (טופס 504)] ובסעיף 5 ("עיקול כלי תחבורה"), יש לסמן ב-X את בקשה מס' 32 ("תפיסת כלי תחבורה").
 
* יש לציין בבקשה את הפרטים הבאים:
 
* יש לציין בבקשה את הפרטים הבאים:
 
** מספר ההליך המקדים (רישום העיקול).
 
** מספר ההליך המקדים (רישום העיקול).
שורה 47: שורה 47:
 
* במקרה שהחייב הוא חברה בע"מ, יש לצרף תדפיס רשם החברות בדבר רישום שיעבודים. ניתן להנפיק דו"ח חברה באתר [https://www.gov.il/he/service/company_extract משרד המשפטים].
 
* במקרה שהחייב הוא חברה בע"מ, יש לצרף תדפיס רשם החברות בדבר רישום שיעבודים. ניתן להנפיק דו"ח חברה באתר [https://www.gov.il/he/service/company_extract משרד המשפטים].
 
===עלות השירות===
 
===עלות השירות===
* העלות תיקבע בהתאם ל[https://www.gov.il/he/Departments/Policies/claims_bureau_fee תעריפי ביצוע] המפורסמים מעת לעת באתר רשות האכיפה והגבייה. נכון לאוגוסט 2018 האגרה תיגבה בהתאם לישוב ולמרחק מלשכת ההוצאה לפועל ולא פחות מ-1624 ש"ח.
+
* העלות תיקבע בהתאם ל[https://www.gov.il/he/Departments/Policies/claims_bureau_fee תעריפי ביצוע] המפורסמים מעת לעת באתר רשות האכיפה והגבייה. נכון לאוגוסט 2018 האגרה תיגבה בהתאם ליישוב ולמרחק מלשכת ההוצאה לפועל ולא פחות מ-1624 ש"ח.
 
* בקשת הזוכה כרוכה בתשלום הוצאות הליך תפיסת הרכב:
 
* בקשת הזוכה כרוכה בתשלום הוצאות הליך תפיסת הרכב:
** אם נדרש הליך שיבוצע על ידי פקיד או בעל תפקיד מטעם הלשכה, התשלום יבוצע בעת הגשת הבקשה באמצעי תשלום שציין המבקש בטופס הבקשה.  
+
** אם נדרש הליך שיבוצע על-ידי פקיד או בעל תפקיד מטעם הלשכה, התשלום יבוצע בעת הגשת הבקשה באמצעי תשלום שציין המבקש בטופס הבקשה.  
 
** ניתן לשלם בקופת הלשכה: במזומן,  בהרשאה לחיוב חשבון, או באמצעות כרטיס אשראי.
 
** ניתן לשלם בקופת הלשכה: במזומן,  בהרשאה לחיוב חשבון, או באמצעות כרטיס אשראי.
* אם הזוכה בתיק אינו מיוצג על ידי עורך דין, לא ייגבו הוצאות הליך מראש, אלא לאחר אישור הבקשה על ידי רשם ההוצאה לפועל.  
+
* אם הזוכה בתיק אינו מיוצג על-ידי עורך דין, לא ייגבו הוצאות הליך מראש, אלא לאחר אישור הבקשה על-ידי רשם ההוצאה לפועל.  
 
* לאחר מתן החלטה ויצירת ההליך, הלשכה תיצור קשר עם הזוכה כדי שיגיע לשלם את הוצאות ההליך.
 
* לאחר מתן החלטה ויצירת ההליך, הלשכה תיצור קשר עם הזוכה כדי שיגיע לשלם את הוצאות ההליך.
  
 
===ביצוע תפיסת הרכב===
 
===ביצוע תפיסת הרכב===
* הליך תפיסת רכב מתבצע על ידי בעל תפקיד מורשה.  
+
* הליך תפיסת רכב מתבצע על-ידי בעל תפקיד מורשה.  
 
* זוכים מיוצגים מיוצג רשאים לבחור את בעל התפקיד שיבצע את ההליך.  
 
* זוכים מיוצגים מיוצג רשאים לבחור את בעל התפקיד שיבצע את ההליך.  
* במקרה של זוכים שאינם מיוצגים, ההליך יבוצע על ידי בעל תפקיד מטעם הלשכה.
+
* במקרה של זוכים שאינם מיוצגים, ההליך יבוצע על-ידי בעל תפקיד מטעם הלשכה.
  
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
* על החלטת רשם ההוצאה לפועל בעניין תפיסת רכב יש להגיש [[בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל|בקשת רשות ערעור]].
 
* על החלטת רשם ההוצאה לפועל בעניין תפיסת רכב יש להגיש [[בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל|בקשת רשות ערעור]].
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ- 5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו זמנית.
+
* עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו-זמנית.
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<!--
 
<!--

גרסה מ־17:24, 8 באפריל 2019

הקדמה:

זוכה בהוצאה לפועל יכול לבקש לתפוס רכב מעוקל של חייב, לצורך מכירתו וקבלת התמורה
אם רשומים כמה עיקולים על הרכב, תמורת המכירה תתחלק בין המעקלים השונים
הבקשה כרוכה בתשלום אגרה והוצאות הליך

זוכה בהוצאה לפועל רשאי להגיש בקשה לתפיסת רכב של חייב בהוצאה לפועל, לאחר שנרשם עיקול על הרכב. רכב מעוקל שנתפס יועבר למחסן ייעודי ויימכר, ותמורת המכירה, בניכוי הוצאות תפיסת הרכב, יועברו לתיק ההוצאה לפועל.

ככל שרשומים מספר עיקולים על הרכב, תתחלק תמורת המכירה בין המעקלים השונים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • הבקשה תוגש באחד מהדרכים הבאות:
  • בלשכה בה מתנהל התיק.
  • עורך דין בעל "כרטיס חכם" יכול להגיש את הבקשה באיזור האישי.
 • אם קיים תיק איחוד בהוצאה לפועל, הבקשה תוגש במסגרת תיק האיחוד.

שלבי ההליך

 • הבקשה תוגש על גבי טופס בקשת נקיטת הליכים - עיקול מיטלטלין / מקרקעין / כלי תחבורה (טופס 504) ובסעיף 5 ("עיקול כלי תחבורה"), יש לסמן ב-X את בקשה מס' 32 ("תפיסת כלי תחבורה").
 • יש לציין בבקשה את הפרטים הבאים:
  • מספר ההליך המקדים (רישום העיקול).
  • מספר הרכב.
 • אם הבקשה מוגשת בלשכה, על מגיש הבקשה להזדהות באמצעות תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת.

מסמכים נדרשים שיצורפו לבקשה

 • דו"ח רשם המשכונות (מסמך חובה), ניתן להגיש בקשה מקוונת לעיון במשכון באתר משרד המשפטים.
 • דו"ח עיקולים, שיעבודים ובעלות על הרכב. ניתן להנפיק את התדפיס בעמדות הרשיומט הנמצאות בסניפי סופר-פארם ברחבי הארץ.
 • במקרה שהחייב הוא חברה בע"מ, יש לצרף תדפיס רשם החברות בדבר רישום שיעבודים. ניתן להנפיק דו"ח חברה באתר משרד המשפטים.

עלות השירות

 • העלות תיקבע בהתאם לתעריפי ביצוע המפורסמים מעת לעת באתר רשות האכיפה והגבייה. נכון לאוגוסט 2018 האגרה תיגבה בהתאם ליישוב ולמרחק מלשכת ההוצאה לפועל ולא פחות מ-1624 ש"ח.
 • בקשת הזוכה כרוכה בתשלום הוצאות הליך תפיסת הרכב:
  • אם נדרש הליך שיבוצע על-ידי פקיד או בעל תפקיד מטעם הלשכה, התשלום יבוצע בעת הגשת הבקשה באמצעי תשלום שציין המבקש בטופס הבקשה.
  • ניתן לשלם בקופת הלשכה: במזומן, בהרשאה לחיוב חשבון, או באמצעות כרטיס אשראי.
 • אם הזוכה בתיק אינו מיוצג על-ידי עורך דין, לא ייגבו הוצאות הליך מראש, אלא לאחר אישור הבקשה על-ידי רשם ההוצאה לפועל.
 • לאחר מתן החלטה ויצירת ההליך, הלשכה תיצור קשר עם הזוכה כדי שיגיע לשלם את הוצאות ההליך.

ביצוע תפיסת הרכב

 • הליך תפיסת רכב מתבצע על-ידי בעל תפקיד מורשה.
 • זוכים מיוצגים מיוצג רשאים לבחור את בעל התפקיד שיבצע את ההליך.
 • במקרה של זוכים שאינם מיוצגים, ההליך יבוצע על-ידי בעל תפקיד מטעם הלשכה.

ערעור

חשוב לדעת

 • עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו-זמנית.

חקיקה ונהלים