הקדמה:

חייב שסכום חובותיו הוא בין 50,000 ש"ח ל- 150,000 ש"ח, רשאי להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל)
מטרות הצו הן, בין היתר, לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו לנושים ולהביא לשיקומו הכלכלי
מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בדף זה). חייב שאינו מיוצג רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 1,600 ש"ח ומי שזכאי לסיוע משפטי לא נדרש לשלם, בשלב זה, את האגרה
למידע נוסף ראו בקשת חייב לפתיחת הליכי חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019 כשסכום החובות נמוך מ-150,000 ש"ח
הערת עריכה
צריך לבדוק האם לרשום בדגשים וגם להתייחס יותר בערך לנושא של הסדר התשלומים כתנאי לקבלת הצו. וגם את שתי הדרכים שבהן ניתן לפתוח בהליכים: 1. הגשת הודעה על ידי החייב שהוא לא יכול לעמוד בחוב הפסוק לפי סעיף 27א בחוק ההוצאה לפועל וההודעה היא בעצם הבקשה לקבלת הצו. 2. להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכים
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:26, 17 בדצמבר 2019 (IST)

חייב שסכום חובותיו עולה על 50,000 ש"ח ונמוך מ-150,000 ש"ח ושנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב כזה, רשאי להגיש להוצאה לפועל בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל).

 • מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
  • להביא לשיקומו הכלכלי של החייב.
  • להסדיר, ככל הניתן, את החובות לנושים (מי שהחייב חייב להם).
  • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.
שימו לב
דף זה מתייחס לפתיחת הליכים על-ידי החייב עצמו כשגובה החוב נמוך מ-150,000 ש"ח.
 • למידע על פתיחת הליכים על ידי הנושה (בלי קשר לסכום החוב) ראו בקשת נושה לפתוח בהליכי חדלות פירעון נגד חייב.
 • למידע על הגשת הבקשה כאשר סכום החוב גבוה מ- 150,000 ש"ח:
  • הגשת בקשה מקוונת (מייצג או חייב) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כשסכום החוב גבוה מ- 150,000 ש"ח.
  • הגשת בקשה ידנית (חייב בלבד) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כשסכום החוב גבוה מ- 150,000 ש"ח.
 • במקרים מיוחדים, רשם ההוצאה לפועל רשאי לאשר פתיחת הליכי חדלות פירעון גם כאשר סכום החובות נמוך מ- 50,000 ש"ח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב (אדם, עוסק פטור, עוסק מורשה) שעומד בכל התנאים הבאים:
  1. נמצא במצב של חדלות פירעון או שקבלת הצו תסייע לו שלא להגיע למצב זה.
  2. סכום חובותיו המוצהרים עולה על 50,000 ש"ח ונמוך מ-150,000 ש"ח.
  3. הוא בעל זיקה לישראל, לפי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
   • מרכז חייו, בזמן הגשת הבקשה, הוא בישראל.
   • מרכז חייו בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה, היה בישראל.
   • הוא מנהל עסק/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
   • יש לו נכס/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה בסך 1,600 ש"ח (נכון ל- 2019) עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון יש להגיש בהוצאה לפועל.
  • מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בדף זה).
  • חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני.

תשלום אגרה

 • סכום האגרה שיש לשלם עבור הגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא 1,600 ש"ח (נכון ל- 2019).
שימו לב
מי שזכאי לסיוע משפטי לא נדרש לשלם את האגרה בשלב זה.
האגרה תשולם במסגרת הוצאות ההליך, כאשר יחולקו הכספים שנצברו בקופת הנשייה.
 • תשלום מקוון בכרטיס אשראי- בעת מילוי טופס הבקשה, תועברו לביצוע התשלום באתר התשלומים הממשלתי כתנאי להמשך מילוי הבקשה והגשתה.
 • תשלום במזומן - ניתן לשלם את האגרה בכל אחד מהסניפים הייעודיים של בנק מזרחי טפחות (קובץ להורדה) ולוודא בעת התשלום כי:
  • נמסר לנציג הבנק מספר הזהות הנכון של החייב, כפי שהוזן בטופס הבקשה הממוחשב (אם לא תהיה התאמה, לא יהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה).
  • קוד סוג התשלום שהוקלד על-ידי נציג הבנק הוא: "1- פיקדון פתיחת תיק פשיטת רגל" (אם יוקלד קוד אחר, לא יהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה).
 • את מספר האסמכתא שיתקבל לאחר התשלום יש להקליד במקום המתאים בבקשה ולצרף העתק מהאסמכתא כדי שיהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה.
 • כאשר האגרה משולמת במזומן- יהיה ניתן להוריד ולמלא את טופס הבקשה רק יום לאחר ביצוע התשלום.
הערת עריכה
להבנתי, חייב שאינו מיוצג, גם לא מיוצג על-ידי הסיוע המשפטי, אבל בדוח הידני רשום כי מי שזכאי לסיוע משפטי רשאי להגיש את הבקשה ללא תשלום. אז השארתי את ה"שימו לב" ובדגש בשלב זה בכל זאת
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:37, 2 בינואר 2020 (IST)

הגשת הבקשה

 • יש להכנס לאתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וללחוץ על "הורדת טופס בקשת יחיד". (שימו לב, כי הליך מילוי הבקשה והגשתה נעשה באמצעות אתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כונה בעבר "הכונס הרשמי"), ממנו הבקשה מנותבת להוצאה לפועל.
 • יש למלא את טופס הבקשה על-פי ההנחיות המופיעות בו, להסדיר את תשלום האגרה ולוודא כי כל הנתונים והמידע שנמסרו נכונים ומדויקים (מספר זהות, דוא"ל, מספר טלפון נייד וכו').
 • לאחר מילוי טופס הבקשה, יש לשמור אותו במחשב, בפורמט PDF.
 • יש לפתוח את טופס הבקשה השמור במחשב ולמלא אותו במלואו בהתאם להנחיות ולדרישות שבטופס, לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולוודא כי הדוח על מצבו הכלכלי של החייב, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהבקשה, ממולא באופן מפורט, נכון ומדויק.
 • לאחר מכן, יש לשמור במחשב את טופס הבקשה המלא, בפורמט PDF.
 • כעת יש להכנס לאתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וללחוץ על "העלאת טופס והגשת בקשת יחיד".
 • בסיום, יש להזין את מספר הזהות של החייב, להעלות את טופס הבקשה המלא השמור במחשב (לוודא שהטופס עלה במלואו 100%) וללחוץ על "שלח".
טיפ
 • לאחר החתימה, הטופס ננעל ולא ניתן לעשות בו שינויים. לכן, מומלץ לשמור גרסה של טופס הבקשה לפני החתימה, למקרה שיהיה צורך בתיקון או עדכון הבקשה.
 • על מנת להקל על מילוי הבקשה, ניתן להוריד למחשב את רשימת המידע והמסמכים הנדרשים להגשת בקשה.

שלבי ההליך

 • לאחר העלאת טופס הבקשה המלא באמצעות אתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושליחתו:
  • תישלח הודעה אוטומטית, המאשרת את הגשת הבקשה. ההודעה תשלח לכתובת הדוא"ל שמסר מגיש הבקשה כחלק ממילויה.
  • יישלח SMS (אס.אמ.אס) ובו יצוין מספר תיק חדלות הפירעון שנפתח ושם לשכת ההוצאה לפועל המטפלת.
 • המערכת הממוחשבת תבדוק את תקינות טופס הבקשה באופן אוטומטי (שכל שדות החובה מולאו, שהוזנו כל הנתונים הנדרשים וכו').
  • אם טופס הבקשה לא עבר את בדיקת התקינות האוטומטית, תשלח הודעה הכוללת הנחיות להגשה מחדש של הבקשה.
  • אם טופס הבקשה עבר את בדיקת התקינות ויש צורך בהשלמת פרטים או מסמכים, יישלח SMS (אס.אמ.אס) עם דרישה להשלמת הפרטים או המסמכים.
   • את השלמת המסמכים או הפרטים יש לבצע באמצעות הגשת בקשה ב"אזור האישי" באתר של רשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל).
   • חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הפרטים או המסמכים הנדרשים בלשכת ההוצאה לפועל שבה נפתח תיק חדלות הפירעון.
   • אם השלמת הפרטים לא תבוצע במועד שנקבע בדרישה, לאחר שנשלחה התראה לחייב, הבקשה תיסגר ולא תוחזר האגרה ששולמה בגינה.
 • לאחר השלמת הפרטים או המסמכים (אם נדרשו), הבקשה תועבר להחלטת רשם חדלות פירעון בהוצאה לפועל.
שימו לב
 • אם מתקיימים התנאים לפתיחת הליכי חדלות פירעון, רשם ההוצאה לפועל יורה על זימון ישיבת הסדר תשלומים בין החייב לבין הנושים.
 • אם לא יגובש הסדר תשלומים מוסכם, רשם ההוצאה לפועל ייתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. ההחלטה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אם.אס).

ערעור

 • חייב שבקשתו לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לא אושרה, רשאי להגיש ערעור לבית-משפט השלום בתוך 45 ימים מהיום שקיבל את ההחלטה לידיו.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי לפני הגשת ערעור.

חשוב לדעת

 • במקרים מיוחדים, רשם ההוצאה לפועל רשאי לאשר פתיחת הליכי חדלות פירעון כאשר סכום החובות נמוך מ- 50,000 ש"ח.
 • ברגע שניתן הצו, על החייב לעמוד בחובת תשלום חודשי, להגיש דוחות על הכנסות והוצאות ומוטלות עליו הגבלות שונות. בנוסף, מוקפאים ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו (למעט הליכים פליליים).
 • אם בקשת החייב הוגשה על-ידי אפוטרופוס מטעמו - כל ההודעות וההחלטות שיישלחו, בדוא"ל או ב- SMS (אס.אמ.אס), ישלחו הן לחייב והן לאפוטרופוס, לפי פרטי ההתקשרות שצוינו בבקשה.
 • בקשה לצו לפתיחת הליכים שהוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה, פוגעת בזולת) עלולה להביא, בין היתר, לביטול ההליכים, לחיוב בהוצאות (סכומי כסף שעל החייב לשלם) ואף להוות עבירה פלילית.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכי הבקשה, בפורמט PDF .
 • רשות האכיפה והגבייה מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון ‎35592*, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים