הקדמה:

לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הנאמן מקבל החלטות שונות, אותן החייב רשאי לבקש לשנות או לבטל
על החייב להגיש את הבקשה לשינוי או ביטול החלטת הנאמן לממונה על הליכי חדלות פירעון בתוך 45 ימים מהיום שקיבל את ההחלטה לידיו
כל אדם (לא החייב) רשאי, בתוך 45 ימים מהיום שנודע לו על החלטת הנאמן, לפנות לבית-המשפט שבו מתנהל התיק ולבקש לשנות או לבטל אותה
למידע נוסף ראו הגשת בקשות להכרעת הממונה בהליכי חדלות פירעון של חייבים יחידים באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019 כשסכום החובות מעל 150,000 ש"ח

ברגע שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, ממונה נאמן שתפקידו, בין היתר, הוא לבדוק את מצבו הכלכלי של החייב, להכריע בתביעות החוב שהנושים מגישים וכן להכריע בבקשות שונות שמוגשות לו במסגרת הליכי חדלות הפירעון (פשיטת רגל).

 • חייב שטוען כי הוא נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שהוא עשה, יכול לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי) בבקשה לשנות או לבטל את ההחלטה או הפעולה.
 • את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס מקוון (ממוחשב) באתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון- הרשות המנהלית של המדינה האחראית על ניהול הליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל (הכונס הרשמי).
טיפ
ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב רשאי להגיש את הבקשה, אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:
  1. סכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח.
  2. ניתן לו צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון(פשיטת רגל).
  3. הוא טוען כי הוא נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שהוא עשה או מתכוון לעשות (או להימנע מלעשות).
הערת עריכה
אולי לשים דוגמאות
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 15:39, 15 בדצמבר 2019 (IST)

למי ואיך פונים

שימו לב
במקרה שאדם אחר (לא החייב) מבקש לשנות או לבטל החלטה של הנאמן, עליו להגיש את הבקשה לבית-משפט השלום שבו מתנהל התיק.

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להיכנס לטופס המקוון להגשת בקשות באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • בתחתית הדף שייפתח, יש להקליד בתיבה הריקה את מספר תיק חדלות הפירעון (מופיע על גבי צו פתיחת ההליכים) וללחוץ על "אישור".
 • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס, כגון: שם מלא, מספר זהות, פרטי המייצג (אם ישנו), פרטי התקשרות וללחוץ על "הבא".
 • יש למלא אחר ההנחיות שבטופס הבקשה, לפרט את הסיבות לבקשת השינוי או הביטול, לצרף את כל המסמכים הנדרשים (בפורמט PDF) ולוודא כי הוא נחתם.
 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס) אישור כי הבקשה התקבלה.
 • הבקשה תועבר לממונה והחלטתו תישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס).
שימו לב
בקשה לא חתומה (על-ידי החייב או מייצגו) לא תתקבל ולא תטופל על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
הערת עריכה
האם החלטת הממונה גם תוך 30 ימים וגם האם הממונה יכול לדרוש מסמכים או השלמה ואז זה 30 ימים מההשלמה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:46, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
הערת עריכה
מה הכוונה "באתר באופן אוטומטי" האם במערכת המידע המקוון הציבורי או במערכת של הממונה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:22, 6 באוקטובר 2019 (IDT)

ערעור

 • על החלטת הממונה ניתן להגיש ערעור לבית-משפט השלום בתנאי שבית-המשפט אישר, מראש, את הגשת הערעור.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי לפני הגשת ערעור.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • ניתן לציין על גבי הבקשה, כי היא מתייחסת או קשורה לבקשה קודמת (אם הוגשה) על-ידי הקלדת מספר הבקשה הקודמת בשדה "מספר בקשה קשורה" בטופס.
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכי הבקשה, בפורמט PDF.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורם ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים