אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
המידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 יתעדכן באתר בקרוב.

הקדמה:

חייב שחובותיו גבוהים מ-17,514 ש"ח רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל
הליך פשיטת הרגל נועד לגבש תכנית לפירעון חלקי של חובות החייב בהתאם ליכולתו בתקופת ההליך, וקבלת הפטר ופתיחת דף חדש בסיום ההליך
חייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל העומד בתנאים מסויימים יכול להגיש בקשה למתן צו הפטר בהוצאה לפועל, המביא למחיקת חובותיו
אם החייב מיוצג, חובה להגיש את הבקשה באופן מקוון (באינטרנט) (החל מה-08.02.2019)

הליך פשיטת הרגל נועד לאפשר לאדם שמצוי בחובות ואינו מסוגל לשלם את כלל חובותיו, לפרוע את חובותיו באופן חלקי ולפתוח דף חדש בחייו הכלכליים עם סיום ההליך.

הערת עריכה
סכום החוב המינימלי מתעדכן בסעיף 17 לפקודה
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 11:35, 10 באפריל 2018 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב שחובותיו גבוהים מ-17,514 ש"ח (נכון לשנת 2019).

למי ואיך פונים

 • בשלב הראשון, על החייב להגיש "בקשת חייב למתן צו כינוס ופשיטת רגל" לכונס רשמי.
 • לאחר קבלת התייחסות הכונס הרשמי, על החייב להגיש את בקשתו לבית המשפט המחוזי.
 • רצוי לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי. ישנם גופים המספקים ייצוג משפטי ללא עלות למעוטי הכנסה.
 • ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון (באינטרנט).
  • אם החייב מיוצג, חובה להגיש את הבקשה באופן מקוון (באינטרנט) (החל מה-08.02.2019).
  • חייבים שאינם מיוצגים יוכלו להגיש בקשה ידנית במשרדי הכונס הרשמי עד ל-08.08.2019. לאחר מכן יחויבו גם הם בהגשת בקשה באופן מקוון בלבד.

שלבי ההליך

הגשת בקשה מקוונת

 • אם מגישים בקשה מקוונת, יש להוריד מאתר הכונס הרשמי טופס דין וחשבון מטעם המבקש להכריז על פשיטת רגל. יש לשמור את הטופס כקובץ PDF.
 • יש למלא את פרטי החייב ופרטי עורך הדין המייצג (אם ישנו) ולשלם פיקדון או לדווח על תשלום במזומן (ראו פרטים בהמשך)
 • מילוי טופס הבקשה מתבצע במחשב האישי, כאשר בכל שלב ניתן לשמור את הקובץ עם הנתונים שכבר מולאו ולהמשיך למלאו מאוחר יותר.
 • לאחר שמסיימים למלא את הטופס יש להיכנס שוב לאתר הכונס הרשמי ולבחור ב"העלאת טופס".
 • יש לצרף תצהיר סרוק של החייב, שיפרט על פי סדר כרונולוגי את נסיבות ההסתבכות הכלכלית ואת אופן היווצרות כל אחד מהחובות.
 • לרשימת כל המסמכים שיש לצרף לבקשה, ראו בדף ההנחיות להגשת בקשה מקוונת לצו כינוס ופשיטת רגל.
 • להסברים מפורטים ראו מדריך לביצוע התהליך באופן מקוון.
 • אם לא התקבלה הודעה שהבקשה נקלטה במערכת הכונס הרשמי לאחר 24 שעות מהגשתה, יש להתקשר למוקד השירות והתמיכה של הכונס הרשמי - 5067*.

הגשת בקשה לכונס הרשמי (לא באופן מקוון)

 • אם מגישים את בקשת פשיטת הרגל שלא באופן מקוון, יש להגיש אותה על גבי טופס 4 (בקשת חייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל).
 • יש לצרף לבקשת תצהיר של החייב.
  • יש חשיבות לתום הלב של החייב בכתיבת התצהיר. על החייב לפרט על פי סדר כרונולוגי את נסיבות ההסתבכות הכלכלית ואת אופן היווצרות כל אחד מהחובות, ולא להסתפק באמירות כלליות.
 • את הבקשה צריך להגיש ב-4 עותקים לכונס הרשמי, לפי מחוז מגורי החייב כפי שהם רשומים בתעודת הזהות שלו.
 • יש למלא את הבקשה באמצעות הקלדה במחשב ולא בכתב יד.
 • יש להקפיד על מילוי הטפסים באופן מפורט ומדויק. חשוב להקפיד על מילוי כתובת מעודכנת, מספר הטלפון ומספר פקס של החייב ועורך דינו (במקרה שהחייב מיוצג על ידי עורך דין).
 • בכל מקום בטופס שבו אין פרטים לציין יש לסמן בקו או לציין "אין".
 • יש לצרף לבקשה:
  • דין וחשבון לפי נוסח זה, בצירוף תצהיר, המתייחס למועד הגשת הבקשה ולשתי שנות המס הקודמות. יש להקפיד על הפרטים הבאים: שם הנושה וכתובתו, שם עורך דינו של הנושה וכתובתו (ככל שידוע), סכום החוב ביום היווצרו, מועד היווצרות החוב, כיצד נוצר החוב והאם קיימת בטוחה (שעבוד) לתשלום החוב.
  • כתב ויתור על סודיות, חתום בידי החייב, עם אישור חתימה על ידי עורך דין. יש לציין בכתב ההתחייבות את מספר הטלפון הנייד של החייב, וכתובת הדואר האלקטרוני של החייב ועורך דינו, ככל שהחייב מיוצג על ידי עורך דין.
  • כתב התחייבות החייב עם הינתן צו כינוס על פי נוסח זה.
  • שאלון לחייב לקביעת התשלום החודשי - אין למלא את השאלון בכתב יד.
  • ייפוי כוח.
  • צילום תעודת זהות עם תמונה ברורה, כולל הספח.
  • צילום דרכון.

תשלום עבור הגשת הבקשה

 • על החייב לשלם אגרת פיקדון פתיחת תיק בסך 1,600 ש"ח לקופת הכונס הרשמי.
  • את שובר האגרה ניתן לקבל במזכירות הכונס הרשמי, ולשלמה בסניפי בנק המזרחי המופיעים ברשימה זו.
  • ניתן לשלם את הפיקדון גם בשרת התשלומים הממשלתי.
  • הכונס הרשמי רשאי להורות על הפקדה של סכום נוסף כמקדמה לכיסוי הוצאותיו של הכונס הרשמי.
 • הכונס הרשמי רשאי לדרוש מן החייב פרטים נוספים או משלימים וכן מסמכים העשויים לסייע לו בקביעת עמדתו ביחס לבקשה.

עמדת הכונס הרשמי

 • לרוב, אם הבקשה הוגשה על פי התנאים שצוינו, הכונס הרשמי ייתן לחייב אישור על קבלת העתק הבקשה והמסמכים שצורפו לה וכן אישור על הפקדת הפיקדון. את האישורים צריך להגיש לבית המשפט יחד עם הבקשה (ראו פירוט בסעיף הבא).
 • במקרים חריגים, הכונס הרשמי יודיע לחייב שהוא לא מאשר את הבקשה. במקרה כזה, החייב יידרש לצרף את הודעת הכונס לבקשה שיגיש לבית המשפט.

הגשת הבקשה לבית המשפט

 • לאחר קבלת אישור הכונס הרשמי (או הודעה על סירוב הכונס הרשמי לאשר את הבקשה), יש להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי במחוז מגורי החייב או מקום עסקו העיקרי או נכסיו.

חזרה מבקשה

 • החייב רשאי לחזור בו מהבקשה רק באישור בית המשפט.
 • חייב, שבית המשפט אישר לו לחזור בו מבקשת פשיטת הרגל שהגיש לפני שניתן צו כינוס נכסים, יכול לפנות לכונס הרשמי בתוך 6 חודשים מיום האישור ולקבל החזר חלקי של הפיקדון שהפקיד.

החלטת בית המשפט

 • במסגרת הרפורמה בהליך פשיטת הרגל, ברובם המכריע של המקרים ניתנים צווי כינוס לבקשת החייבים, והליך פשיטת הרגל מתקדם לשלב הבא. למידע נוסף ראו מתן צו כינוס נכסים.

חשוב לדעת

 • ישנם מספר מקצועות שאסור לעסוק בהם במהלך ולאחר פשיטת רגל. למידע נוסף ראו הגבלות על תחומי עיסוק בפשיטת רגל.
 • בספטמבר 2013 נכנסה לתוקפה רפורמה בהליך פשיטת הרגל שהוביל הכונס הרשמי. בקשות פשיטת רגל שהוגשו על ידי חייבים לפני ספטמבר 2013 מתנהלות בדומה לבקשות פשיטת רגל המוגשות על ידי נושים. למידע נוסף על הליך זה ראו הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה.
 • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
 • חייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל, העומד בתנאים מסויימים, יכול להגיש בקשה למתן צו הפטר בהוצאה לפועל, אשר מביא למחיקת חובותיו בהליך מהיר ופשוט יותר מהליך פשיטת רגל מלא. למידע נוסף ראו מדריך לחייב השוקל להגיש בקשה למחיקת חובות (הפטר) בהוצאה לפועל.

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת חייב

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים