מ (רבקה ניר העביר את הדף חדש:בית הדין השרעי לשם בית הדין השרעי בלי להשאיר הפניה)
מ (רבקה ניר העביר את הדף בית הדין השרעי לשם בתי הדין השרעיים בישראל בלי להשאיר הפניה)
(אין הבדלים)

גרסה מ־13:00, 29 במאי 2018

הקדמה:


בתי הדין השרעיים קיימים מאז האימפריה העותומאנית, עת שימשו כבית המשפט של המדינה.
בתקופת המנדט הבריטי נחתמו סמכויותיהם של בתי הדין השרעיים לענייני המעמד האישי של המוסלמים בלבד.​
סמכויות בתי הדין השרעיים נקבעו בדבר המלך במועצתו על ארץ ישראל לשנת 1947 -1922, בהתאם לחוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים לשנת 1333 ה'.
​מאז קום המדינה היו בתי הדין השרעיים באחריות משרד הדתות עד לשנת 2001, כאשר עברו לאחריות משרד המשפטים.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נושאים שבהם בית הדין השרעי מוסמך לעסוק