(שלבי ההליך)
שורה 54: שורה 54:
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 
* לאחר הגשת הבקשה הזוכה לא צריך לנקוט שום פעולה ורשם ההוצאה לפועל ינקוט את ההליכים לגביית החוב ביוזמתו.
 
* לאחר הגשת הבקשה הזוכה לא צריך לנקוט שום פעולה ורשם ההוצאה לפועל ינקוט את ההליכים לגביית החוב ביוזמתו.
* לאחר שחלפה התקופה הקבועה ב[[אזהרה בהוצאה לפועל|אזהרה]] שנשלחה לחייב, ואם החייב לא שילם את החוב, יינקטו נגדו ההליכים הבאים:
+
* לאחר שחלפה התקופה הקבועה ב[[אזהרה לחייב בהוצאה לפועל|אזהרה]] שנשלחה לחייב, ואם החייב לא שילם את החוב, יינקטו נגדו ההליכים הבאים:
 
===בחלוף התקופה הקבועה באזהרה===
 
===בחלוף התקופה הקבועה באזהרה===
 
* עיקול משכורת (שיתחדש מדי חודש)
 
* עיקול משכורת (שיתחדש מדי חודש)
שורה 74: שורה 74:
 
**עיקול ברישום של מקרקעין (בחובות הנמוכים מ-50,000 ש"ח)
 
**עיקול ברישום של מקרקעין (בחובות הנמוכים מ-50,000 ש"ח)
 
** מימוש נכס מקרקעין (שאינו דירת מגורים) שעוקל (למשל מכירתו או מינוי כונס נכסים לצורך מכירתו). אם מדובר בנכס הנמצא בבעלות משותפת של הזוכה והחייב, יש לבקש רשות מהזוכה לנקוט הליך זה.
 
** מימוש נכס מקרקעין (שאינו דירת מגורים) שעוקל (למשל מכירתו או מינוי כונס נכסים לצורך מכירתו). אם מדובר בנכס הנמצא בבעלות משותפת של הזוכה והחייב, יש לבקש רשות מהזוכה לנקוט הליך זה.
** נקיטת סנקציות שניתן להטיל על [[חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]], כולל [[צו מאסר]]. (צו מאסר מותנה בהסכמת הזוכה שיכולה להינתן ב[[http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%94%20%D7%91%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%20%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf שאלון] שמילא בפתיחת התיק).
+
** הטלת [[הוצאה לפועל - הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלות]] שניתן להטיל על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, כולל [[מאסר של חייב בשל אי תשלום חוב בהוצאה לפועל בתיק מזונות|צו מאסר]]. (צו מאסר מותנה בהסכמת הזוכה שיכולה להינתן ב[[http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%94%20%D7%91%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%20%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf שאלון] שמילא בפתיחת התיק).
 
* אם למרות כל ההליכים הנ"ל לא נגבה החוב, ניתן יהיה לממש נכס מקרקעים המשמש לדירת מגורים (כלומר, למכור, למנות כונס נכסים ולפנות את החייב).
 
* אם למרות כל ההליכים הנ"ל לא נגבה החוב, ניתן יהיה לממש נכס מקרקעים המשמש לדירת מגורים (כלומר, למכור, למנות כונס נכסים ולפנות את החייב).
 +
 
==פעולות שהחייב רשאי לנקוט==
 
==פעולות שהחייב רשאי לנקוט==
 
* החייב רשאי להגיש כל בקשה שרשאי להגיש במסלול הרגיל (התנגדות לביצוע, טענת פרעתי וכיו"ב), ובמקרים כאלה יתקיים דיון בבקשות החייב ובטענותיו באותו אופן שהיו מתקיימים אילו היה מדובר במסלול הרגיל.
 
* החייב רשאי להגיש כל בקשה שרשאי להגיש במסלול הרגיל (התנגדות לביצוע, טענת פרעתי וכיו"ב), ובמקרים כאלה יתקיים דיון בבקשות החייב ובטענותיו באותו אופן שהיו מתקיימים אילו היה מדובר במסלול הרגיל.

גרסה מ־10:02, 14 ביולי 2014

הקדמה:

כאשר החוב הוא בתיק מזונות, רשאי הזוכה לבחור במסלול רגיל או במסלול מזונות לשם גביית החוב
במסלול מזונות רשם ההוצאה לפועל נוקט את הליכי העיקול ביוזמתו ללא צורך בבקשה של הזוכה
לרוב אין צורך במעורבות של עורך דין במסלול מזונות ולכן הזוכה לא זכאי לקבלת שכר טרחת עורך דין, מלבד מקרים חריגים
על הזוכה לשלם 23 ש"ח עבור אגרת פתיחת תיק, 64 ש"ח לצורך ניהול התיק, ובנוסף 60 ש"ח אחת לשנה
בכל עת רשאי הזוכה לעבור ממסלול רגיל למסלול מזונות או להפך
למידע נוסף ראו באתר רשות האכיפה והגבייה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

זוכה בתיק מזונות רשאי לבחור בין גביית החוב במסלול הרגיל וגביית החוב במסלול מזונות.

 • ייחודו של מסלול המזונות הוא בכך שהזוכה לא צריך לבצע שום פעולה לאחר פתיחת התיק, ורשם ההוצאה לפועל נוקט את ההליכים הנדרשים ביוזמתו.
 • במסלול מזונות אין צורך בעורך דין, ולכן ברוב המקרים לא יהיה הזוכה זכאי לקבל שכר טרחת עורך דין, למעט במקרים חריגים.
 • הזוכה אינו חייב לבחור במסלול מזונות, והוא רשאי לבחור בין מסלול מזונות למסלול הרגיל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה שלטובתו יש פסק דין שעל-פיו הוא זכאי למזונות מאת החייב.

למי ואיך פונים

 • על הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולהגיש את המסמכים הבאים:

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה הזוכה לא צריך לנקוט שום פעולה ורשם ההוצאה לפועל ינקוט את ההליכים לגביית החוב ביוזמתו.
 • לאחר שחלפה התקופה הקבועה באזהרה שנשלחה לחייב, ואם החייב לא שילם את החוב, יינקטו נגדו ההליכים הבאים:

בחלוף התקופה הקבועה באזהרה

 • עיקול משכורת (שיתחדש מדי חודש)
 • עיקול כספים השייכים לחייב
 • עיקול רכב (עיקול ברישום בלבד ולא תפיסה פיזית של הרכב והחרמתו. למרות זאת, הזוכה רשאי לציין נסיבות מיוחדות שמצדיקות ת]יסה ממשית של הרכב, כגון:חוב גבוה, חשש להברחת הנכס בלי ל העביר בעלות וכו').

עיקול נכסים של החייב הנמצאים אצל צד שלישי עיקול מיטלטלין (על-פי מידע שסיפק הזוכה) עיקול מקרקעין (רק אם החוב עולה על 50,000 ש"ח)

כעבור שלושים יום נוספים

 • עיקול (ברישום) של כספים הנמצאים בבנקים או בקופות גמל, קרנות פנסיה קרנות השתלמות, חברות אשראי, רשות המסים וכו'.

כעבור שלושים יום נוספים

 • אם כתוצאה מאחד העיקולים שבוצעו (ברישום) התקבלה תשובה שנמצאים כספים של החייב אצל אותו גוף, ניתן יהיה לממש את הכספים המעוקלים בחשבון העו"ש.
 • העובד מטעם לשכת ההוצאה לפועל הממונה על גבית החוב בתיק יכול לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לקבל הוראות בדבר מימוש נכס אחר שעוקל ברישום.

כעבור 45 יום נוספים

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להוציא צו לקבלת מידע על החייב המצוי אצל גופים שונים (בנקים, המוסד לביטוח לאומי, מינהל מקרקעי ישראל וכו'). אם כתוצאה מהצו התקבל מידע על החייב שבעקבותיו ניתן לבצע עיקולים נוספים, יבוצעו עיקולים אלה.

אם עדיין נותרה יתרת חוב

 • העובד הממונה על גביית החוב מטעם לשכת ההוצאה לפועל רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לנקוט את ההליכים הבאים:
  • תפיסת רכב
  • עיקול ברישום של מקרקעין (בחובות הנמוכים מ-50,000 ש"ח)
  • מימוש נכס מקרקעין (שאינו דירת מגורים) שעוקל (למשל מכירתו או מינוי כונס נכסים לצורך מכירתו). אם מדובר בנכס הנמצא בבעלות משותפת של הזוכה והחייב, יש לבקש רשות מהזוכה לנקוט הליך זה.
  • הטלת הגבלות שניתן להטיל על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, כולל צו מאסר. (צו מאסר מותנה בהסכמת הזוכה שיכולה להינתן ב[שאלון שמילא בפתיחת התיק).
 • אם למרות כל ההליכים הנ"ל לא נגבה החוב, ניתן יהיה לממש נכס מקרקעים המשמש לדירת מגורים (כלומר, למכור, למנות כונס נכסים ולפנות את החייב).

פעולות שהחייב רשאי לנקוט

 • החייב רשאי להגיש כל בקשה שרשאי להגיש במסלול הרגיל (התנגדות לביצוע, טענת פרעתי וכיו"ב), ובמקרים כאלה יתקיים דיון בבקשות החייב ובטענותיו באותו אופן שהיו מתקיימים אילו היה מדובר במסלול הרגיל.

ערעור

אגרה

 • על הזוכה לשלם 23 ש"ח עבור אגרת פתיחת תיק, 64 ש"ח לצורך ניהול התיק, ובנוסף 60 ש"ח אחת לשנה.
 • האגרות יתווספו לחוב בתיק וייגבו מהחייב.

יצוג ע"י עורך דין ושכר טרחת עו"ד

 • זוכה הבוחר במסלול מזונות אינו זכאי לשכר טרחת עורך דין.
 • למרות זאת, רשם ההוצאה לפועל רשאי להחליט אחרת במקרים שבהם, לדעתו, ייצוג הזוכה בידי עורך דין היה מוצדק בנסיבות העניין.

חשוב לדעת

 • בכל שלב שבו מתנהל התיק, אם הגיע לידיעת הזוכה מידע העשוי לסייע בגביית החוב, עליו למסור אותו באופן מידי ללשכת ההוצאה לפועל באמצעות פנייה למוקד הטלפוני במספר 35592*.
 • אם קיים חשש שהחייב עומד להבריח נכסים או לצאת מהארץ ובכך לסכל את גביית החוב – יש לדווח על כך באופן מידי.
 • אם במהלך חיי התיק נדרשת הגדלת קרן החוב בגין הוצאות שונות שנגרמו לזוכה, על הזוכה לפנות בבקשה מתאימה באמצעות טופס 843 בצירוף קבלות מקוריות.
 • אם זוכה קיבל מהחייב תקבול על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, עליו לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל באמצעות טופס 843 הנ"ל באופן מידי ובתוך 7 ימים לכל היותר – ניתן לשלוח את הטופס בפקס ללשכת מסלול המזונות בה מתנהל התיק.


חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל