מ (החלפת כותרת endarticle ב-Metadata)
(18 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = כאשר החוב הוא בתיק [[הוצאה לפועל - מזונות|מזונות]], רשאי ה[[זוכה בהוצאה לפועל|זוכה]] לבחור במסלול רגיל או במסלול מזונות לשם גביית החוב
 
| מידע  = כאשר החוב הוא בתיק [[הוצאה לפועל - מזונות|מזונות]], רשאי ה[[זוכה בהוצאה לפועל|זוכה]] לבחור במסלול רגיל או במסלול מזונות לשם גביית החוב
 
| חשוב = במסלול מזונות [[רשם ההוצאה לפועל]] נוקט את הליכי העיקול ביוזמתו ללא צורך בבקשה של הזוכה
 
| חשוב = במסלול מזונות [[רשם ההוצאה לפועל]] נוקט את הליכי העיקול ביוזמתו ללא צורך בבקשה של הזוכה
 
| חשוב2 = לרוב אין צורך במעורבות של עורך דין במסלול מזונות ולכן הזוכה לא זכאי לקבלת שכר טרחת עורך דין, מלבד במקרים חריגים
 
| חשוב2 = לרוב אין צורך במעורבות של עורך דין במסלול מזונות ולכן הזוכה לא זכאי לקבלת שכר טרחת עורך דין, מלבד במקרים חריגים
| פיצוי = על הזוכה לשלם 23 ש"ח עבור אגרת פתיחת תיק, 64 ש"ח לצורך ניהול התיק, ובנוסף 60 ש"ח אחת לשנה
+
| פיצוי =  
 
| חשוב3 = בכל עת רשאי הזוכה לעבור ממסלול רגיל למסלול מזונות או להיפך
 
| חשוב3 = בכל עת רשאי הזוכה לעבור ממסלול רגיל למסלול מזונות או להיפך
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://www.eca.gov.il/index2.php?id=356&lang=HEB מידע והסברים לזוכה בתיק מזונות] ו[http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20לזוכה%20בתיק%20מזונות.pdf אגרת מידע לזוכה בתיק מזונות] באתר רשות האכיפה והגבייה
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/service/opening_alimony_file אתר רשות האכיפה והגבייה]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 =  [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/form_207.pdf בקשה לביצוע תיק מזונות (טופס 207)]
+
| 1 =  [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form207.pdf טופס בקשה לביצוע פס"ד כספי -מזונות (טופס 207)]
| 2 = [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20208%20-מזונות%20תקופתיים.pdf חישוב מזונות תקופתיים (טופס 208)]
+
| 2 = [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form511.pdf טופס בקשה להעברת תיק למסלול מזונות (טופס 511)]
| 3 = [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20פירוט%20דמי%20המזנות.pdf טבלת פירוט דמי מזונות עבור חיוב הפרשי מזונות עבר]
 
| 4 = [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20זוכה%20בפתיחת%20תיק%20מזונות.pdf שאלון זוכה בפתיחת תיק מזונות]
 
| 5 = [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20והתחייבות%20במסלול%20מזונות.pdf התחייבות והצהרת זוכה במסלול מזונות]
 
 
 
  
 
}}
 
}}
שורה 35: שורה 31:
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* [[זוכה בהוצאה לפועל|זוכה]] שעל-פי פסק דין שנפסק לטובתו הוא זכאי למזונות מאת [[חייב בהוצאה לפועל|החייב]].
+
* [[זוכה בהוצאה לפועל|זוכה]] שעל-פי פסק דין שנפסק לטובתו הוא זכאי למזונות מאת [[חייב בהוצאה לפועל|החייב]].  
 +
*לפי [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/072_001.htm#Seif13 סע' 11 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות)], ניתן לפעול לגביית חוב מזונות בהוצאה לפועל רק עבור חוב שנצבר בתקופה של שנתיים שקדמו לפתיחת התיק. כדי לגבות חוב מזונות עבור תקופה ארוכה משנתיים, יש לקבל את רשות בית המשפט.
 +
 
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
 
* על הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולהגיש את המסמכים הבאים:
 
* על הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולהגיש את המסמכים הבאים:
** [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/form_207.pdf טופס בקשה לביצוע תיק מזונות (טופס 207)]
+
** [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form207.pdf טופס בקשה לביצוע תיק מזונות (טופס 207)] וכן את הצרופות לטופס הרלוונטיות לבקשה, בהתאם למסלול הנבחר.
** [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20208%20-מזונות%20תקופתיים.pdf טופס חישוב מזונות תקופתיים (טופס 208)]
 
** [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20פירוט%20דמי%20המזנות.pdf טבלת פירוט דמי מזונות עבור חיוב הפרשי מזונות עבר]. לחישוב תוספת המדד, ניתן להיעזר ב[http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=%2Fprices_db%2FMachshevon_4_H.html&MD=a&MySubject=37&MyCode=11120010 מחשבון באתר הלמ"ס] או לפנות עצמאית לרואה חשבון/מנהל חשבונות עבור ביצוע החישוב.
 
**[[ מדיה:טבלת הוצאות מיוחדות.doc | טבלת הוצאות חריגות]]  – עבור פתיחת תיק/ הגדלת חוב בגין הוצאות חריגות שלא שולמו על-פי פסק-דין.
 
 
** פסק-דין מאושר מקורי או נאמן למקור.  
 
** פסק-דין מאושר מקורי או נאמן למקור.  
 
*** בפסק הדין צריך להופיע מספר זהות של הנתבע. אם לא מופיע, יש לצרף כל מסמך שהוגש בבית המשפט בתיק הנ"ל ובו מופיע מספר הזהות.
 
*** בפסק הדין צריך להופיע מספר זהות של הנתבע. אם לא מופיע, יש לצרף כל מסמך שהוגש בבית המשפט בתיק הנ"ל ובו מופיע מספר הזהות.
 
*** אם חיוב המזונות הוא מיום הגשת התביעה ולא מצוין תאריך ההגשה, יש לצרף העתק מכתב תביעה חתום ע"י בית המשפט
 
*** אם חיוב המזונות הוא מיום הגשת התביעה ולא מצוין תאריך ההגשה, יש לצרף העתק מכתב תביעה חתום ע"י בית המשפט
 
**צילום ת"ז של הזוכה, כולל ספח מעודכן עם פרטי הילדים.
 
**צילום ת"ז של הזוכה, כולל ספח מעודכן עם פרטי הילדים.
** [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20זוכה%20בפתיחת%20תיק%20מזונות.pdf שאלון זוכה בפתיחת תיק מזונות]
 
** [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20והתחייבות%20במסלול%20מזונות.pdf התחייבות והצהרת זוכה במסלול מזונות]
 
 
** אם החוב הוא בגין הוצאות שסכומן אינו מופיע בפסק דין (הוצאות רפואיות, הוצאות חינוך וכו') יש לצרף העתקי קבלות לבקשת הביצוע (יש לשמור את הקבלות המקוריות למקרה שיידרש להציגן).
 
** אם החוב הוא בגין הוצאות שסכומן אינו מופיע בפסק דין (הוצאות רפואיות, הוצאות חינוך וכו') יש לצרף העתקי קבלות לבקשת הביצוע (יש לשמור את הקבלות המקוריות למקרה שיידרש להציגן).
 
** אם הזוכה קיבל בעבר מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, יש לצרף אישור מקורי מהמוסד לביטוח לאומי על המועד שבו הופסק התשלום.
 
** אם הזוכה קיבל בעבר מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, יש לצרף אישור מקורי מהמוסד לביטוח לאומי על המועד שבו הופסק התשלום.
 
** אם הזוכה מקבל מזונות מהמוסד לביטוח לאומי והתביעה בהוצאה לפועל מוגשת על ההפרשים, יש לצרף אישור מקורי מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות לגביית הפרשים.
 
** אם הזוכה מקבל מזונות מהמוסד לביטוח לאומי והתביעה בהוצאה לפועל מוגשת על ההפרשים, יש לצרף אישור מקורי מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות לגביית הפרשים.
 
+
{{טיפ|יש לקרוא בעיון את ההוראות המופיעות [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form207.pdf בטופס בקשה לביצוע פסק דין כספי - מזונות] ולמלאו בהתאם להוראות}}
 +
===תשלום אגרה===
 +
* על הזוכה לשלם אגרה עבור פתיחת התיק וניהולו.
 +
* בנוסף, יהיה צורך לשלם אגרה אחת לשנה, החל מהשנה השנייה.
 +
* האגרות יתווספו לחוב בתיק וייגבו מהחייב.
 +
* לסכומי האגרות העדכניים, ראו ב[https://www.gov.il/he/service/opening_alimony_file אתר רשות האכיפה והגבייה].
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 
* לאחר הגשת הבקשה הזוכה לא צריך לנקוט בכל פעולה שהיא, אלא רשם ההוצאה לפועל ינקוט את ההליכים לגביית החוב ביוזמתו.
 
* לאחר הגשת הבקשה הזוכה לא צריך לנקוט בכל פעולה שהיא, אלא רשם ההוצאה לפועל ינקוט את ההליכים לגביית החוב ביוזמתו.
שורה 67: שורה 65:
 
===כעבור 30 יום נוספים===
 
===כעבור 30 יום נוספים===
 
* אם כתוצאה מאחד העיקולים שבוצעו (ברישום) התקבלה תשובה שנמצאים כספים של החייב אצל אותו גוף, ניתן יהיה לממש את הכספים המעוקלים בחשבון העו"ש.
 
* אם כתוצאה מאחד העיקולים שבוצעו (ברישום) התקבלה תשובה שנמצאים כספים של החייב אצל אותו גוף, ניתן יהיה לממש את הכספים המעוקלים בחשבון העו"ש.
* העובד מטעם לשכת ההוצאה לפועל הממונה על גבית החוב בתיק יכול לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לקבל הוראות בדבר מימוש נכס אחר שעוקל ברישום.  
+
* העובד מטעם לשכת ההוצאה לפועל הממונה על גביית החוב בתיק יכול לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לקבל הוראות בדבר מימוש נכס אחר שעוקל ברישום.  
 
===כעבור 45 יום נוספים===
 
===כעבור 45 יום נוספים===
 
* רשם ההוצאה לפועל רשאי להוציא צו לקבלת מידע על החייב המצוי אצל גופים שונים (בנקים, המוסד לביטוח לאומי, מינהל מקרקעי ישראל וכו'). אם כתוצאה מהצו התקבל מידע על החייב שבעקבותיו ניתן לבצע עיקולים נוספים, יבוצעו עיקולים אלה.
 
* רשם ההוצאה לפועל רשאי להוציא צו לקבלת מידע על החייב המצוי אצל גופים שונים (בנקים, המוסד לביטוח לאומי, מינהל מקרקעי ישראל וכו'). אם כתוצאה מהצו התקבל מידע על החייב שבעקבותיו ניתן לבצע עיקולים נוספים, יבוצעו עיקולים אלה.
שורה 75: שורה 73:
 
**עיקול ברישום של מקרקעין (בחובות הנמוכים מ-50,000 ש"ח)
 
**עיקול ברישום של מקרקעין (בחובות הנמוכים מ-50,000 ש"ח)
 
** מימוש נכס מקרקעין (שאינו דירת מגורים) שעוקל (למשל מכירתו או מינוי כונס נכסים לצורך מכירתו). אם מדובר בנכס הנמצא בבעלות משותפת של הזוכה והחייב, יש לבקש רשות מהזוכה לנקוט הליך זה.
 
** מימוש נכס מקרקעין (שאינו דירת מגורים) שעוקל (למשל מכירתו או מינוי כונס נכסים לצורך מכירתו). אם מדובר בנכס הנמצא בבעלות משותפת של הזוכה והחייב, יש לבקש רשות מהזוכה לנקוט הליך זה.
** הטלת [[הוצאה לפועל - הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלות]] שניתן להטיל על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, כולל [[מאסר של חייב בשל אי תשלום חוב בהוצאה לפועל בתיק מזונות|צו מאסר]]. (צו מאסר מותנה בהסכמת הזוכה שיכולה להינתן ב[http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20זוכה%20בפתיחת%20תיק%20מזונות.pdf שאלון] שמילא בפתיחת התיק).
+
** הטלת [[הוצאה לפועל - הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלות]] שניתן להטיל על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, כולל [[מאסר של חייב בשל אי תשלום חוב בהוצאה לפועל בתיק מזונות|צו מאסר]]. (צו מאסר מותנה בהסכמת הזוכה שיכולה להינתן בשאלון שמילא בפתיחת התיק, המצורף לטופס).
 
===מימוש דירת מגורים===
 
===מימוש דירת מגורים===
* אם למרות כל ההליכים שצויינו לעיל לא נגבה החוב, ניתן יהיה לממש נכס מקרקעים המשמש לדירת מגורים (כלומר- למכור, למנות כונס נכסים ולפנות את החייב).
+
* אם למרות כל ההליכים שצוינו לעיל לא נגבה החוב, ניתן יהיה לממש נכס מקרקעים המשמש לדירת מגורים (כלומר- למכור, למנות כונס נכסים ולפנות את החייב).
  
 
==פעולות שהחייב רשאי לנקוט==
 
==פעולות שהחייב רשאי לנקוט==
* החייב רשאי להגיש כל בקשה שהוא רשאי להגיש במסלול הרגיל (למשל, [[בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|בקשה לעיכוב הליכים]] או [[טענת "פרעתי" של חייב בהוצאה לפועל|טענת "פרעתי"]] ), ובמקרים כאלה יתקיים דיון בבקשות החייב ובטענותיו באותו אופן שהיו מתקיימים אילו היה מדובר במסלול הרגיל.
+
* החייב רשאי להגיש כל בקשה שהוא רשאי להגיש במסלול הרגיל (למשל, [[בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|בקשה לעיכוב הליכים]] או [[טענת "פרעתי" של חייב בהוצאה לפועל|טענת "פרעתי"]]), ובמקרים כאלה יתקיים דיון בבקשות החייב ובטענותיו באותו אופן שהיו מתקיימים אילו היה מדובר במסלול הרגיל.
  
 
==ערעור==
 
==ערעור==
שורה 86: שורה 84:
 
* למידע נוסף ראו '''[[ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל בתיק מזונות]]'''.
 
* למידע נוסף ראו '''[[ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל בתיק מזונות]]'''.
  
==אגרה==
 
* על הזוכה לשלם 23 ש"ח עבור אגרת פתיחת תיק, 64 ש"ח לצורך ניהול התיק, ובנוסף 60 ש"ח אחת לשנה.
 
* האגרות יתווספו לחוב בתיק וייגבו מהחייב.
 
 
==ייצוג על-ידי עורך דין ושכר טרחה לעורך דין ==
 
==ייצוג על-ידי עורך דין ושכר טרחה לעורך דין ==
 
* זוכה הבוחר במסלול מזונות אינו זכאי לשכר טרחת עורך דין.  
 
* זוכה הבוחר במסלול מזונות אינו זכאי לשכר טרחת עורך דין.  
שורה 94: שורה 89:
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 +
* ניתן לעבור ממסלול רגיל למסלול מזונות בכל עת וזאת בהגשה בקשה על גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form511.pdf  טופס בקשה להעברת תיק למסלול מזונות (טופס 511)].
 
* בכל שלב שבו מתנהל התיק, אם הגיע לידיעת הזוכה מידע שעשוי לסייע בגביית החוב, עליו למסור אותו באופן מיידי ללשכת ההוצאה לפועל באמצעות פנייה למוקד הטלפוני במספר 35592*.
 
* בכל שלב שבו מתנהל התיק, אם הגיע לידיעת הזוכה מידע שעשוי לסייע בגביית החוב, עליו למסור אותו באופן מיידי ללשכת ההוצאה לפועל באמצעות פנייה למוקד הטלפוני במספר 35592*.
 
* אם קיים חשש שהחייב עומד להבריח נכסים או לצאת מהארץ ובכך לסכל את גביית החוב, יש לדווח על כך באופן מיידי.
 
* אם קיים חשש שהחייב עומד להבריח נכסים או לצאת מהארץ ובכך לסכל את גביית החוב, יש לדווח על כך באופן מיידי.
* אם במהלך חיי התיק נדרשת הגדלת קרן החוב בגין הוצאות שונות שנגרמו לזוכה, על הזוכה לפנות בבקשה מתאימה באמצעות [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/843.pdf טופס 843] בצירוף קבלות מקוריות.
+
* אם במהלך חיי התיק נדרשת הגדלת קרן החוב בגין הוצאות שונות שנגרמו לזוכה, על הזוכה לפנות בבקשה מתאימה באמצעות [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form502.pdf טופס בקשת זוכה להגדלת או הוספת קרן חוב (טופס 502)] בצירוף קבלות מקוריות.
*אם זוכה קיבל מהחייב תקבול על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, עליו לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל באמצעות טופס 843 שצויין לעיל באופן מיידי ובתוך 7 ימים לכל היותר – ניתן לשלוח את הטופס בפקס ללשכת מסלול המזונות שבה מתנהל התיק.
+
*אם זוכה קיבל מהחייב תקבול על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, עליו לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל באמצעות טופס 502 שצויין לעיל באופן מיידי ובתוך 7 ימים לכל היותר – ניתן לשלוח את הטופס בפקס ללשכת מסלול המזונות שבה מתנהל התיק.
  
 
<!--
 
<!--
שורה 107: שורה 103:
 
* [[תקנות ההוצאה לפועל]] - תקנות 101ו - 101ז.
 
* [[תקנות ההוצאה לפועל]] - תקנות 101ו - 101ז.
 
* [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20ההוצאה%20לפועל%20-%20נקיטת%20הליכים%20במסלול%20מזונות.pdf כללי ההוצאה לפועל (נקיטת הליכים במסלול מזונות) (הוראת שעה), התשע"ד-2013].
 
* [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20ההוצאה%20לפועל%20-%20נקיטת%20הליכים%20במסלול%20מזונות.pdf כללי ההוצאה לפועל (נקיטת הליכים במסלול מזונות) (הוראת שעה), התשע"ד-2013].
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
 
==ארגוני סיוע==
 
==ארגוני סיוע==
 
{{הטמעת כותרת|מזונות#ארגוני סיוע}}<!--
 
{{הטמעת כותרת|מזונות#ארגוני סיוע}}<!--
שורה 122: שורה 121:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 
[[קטגוריה:מזונות]]
 
[[קטגוריה:מזונות]]
 +
[[ar:جباية دين في مسار النفقات في دائرة الاجراء]]

גרסה מ־09:34, 23 בינואר 2020

הקדמה:

כאשר החוב הוא בתיק מזונות, רשאי הזוכה לבחור במסלול רגיל או במסלול מזונות לשם גביית החוב
במסלול מזונות רשם ההוצאה לפועל נוקט את הליכי העיקול ביוזמתו ללא צורך בבקשה של הזוכה
לרוב אין צורך במעורבות של עורך דין במסלול מזונות ולכן הזוכה לא זכאי לקבלת שכר טרחת עורך דין, מלבד במקרים חריגים
בכל עת רשאי הזוכה לעבור ממסלול רגיל למסלול מזונות או להיפך
למידע נוסף ראו באתר רשות האכיפה והגבייה

זוכה בתיק מזונות רשאי לבחור בין גביית החוב במסלול הרגיל וגביית החוב במסלול מזונות.

 • ייחודו של מסלול המזונות הוא בכך שהזוכה לא צריך לבצע שום פעולה לאחר פתיחת התיק, ורשם ההוצאה לפועל נוקט את ההליכים הנדרשים ביוזמתו.
 • במסלול מזונות אין צורך בעורך דין, ולכן ברוב המקרים לא יהיה הזוכה זכאי לקבל שכר טרחת עורך דין, למעט במקרים חריגים.
 • הזוכה אינו חייב לבחור במסלול מזונות, והוא רשאי לבחור בין מסלול מזונות למסלול הרגיל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה שעל-פי פסק דין שנפסק לטובתו הוא זכאי למזונות מאת החייב.
 • לפי סע' 11 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), ניתן לפעול לגביית חוב מזונות בהוצאה לפועל רק עבור חוב שנצבר בתקופה של שנתיים שקדמו לפתיחת התיק. כדי לגבות חוב מזונות עבור תקופה ארוכה משנתיים, יש לקבל את רשות בית המשפט.

למי ואיך פונים

 • על הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולהגיש את המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה לביצוע תיק מזונות (טופס 207) וכן את הצרופות לטופס הרלוונטיות לבקשה, בהתאם למסלול הנבחר.
  • פסק-דין מאושר מקורי או נאמן למקור.
   • בפסק הדין צריך להופיע מספר זהות של הנתבע. אם לא מופיע, יש לצרף כל מסמך שהוגש בבית המשפט בתיק הנ"ל ובו מופיע מספר הזהות.
   • אם חיוב המזונות הוא מיום הגשת התביעה ולא מצוין תאריך ההגשה, יש לצרף העתק מכתב תביעה חתום ע"י בית המשפט
  • צילום ת"ז של הזוכה, כולל ספח מעודכן עם פרטי הילדים.
  • אם החוב הוא בגין הוצאות שסכומן אינו מופיע בפסק דין (הוצאות רפואיות, הוצאות חינוך וכו') יש לצרף העתקי קבלות לבקשת הביצוע (יש לשמור את הקבלות המקוריות למקרה שיידרש להציגן).
  • אם הזוכה קיבל בעבר מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, יש לצרף אישור מקורי מהמוסד לביטוח לאומי על המועד שבו הופסק התשלום.
  • אם הזוכה מקבל מזונות מהמוסד לביטוח לאומי והתביעה בהוצאה לפועל מוגשת על ההפרשים, יש לצרף אישור מקורי מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות לגביית הפרשים.
טיפ
יש לקרוא בעיון את ההוראות המופיעות בטופס בקשה לביצוע פסק דין כספי - מזונות ולמלאו בהתאם להוראות

תשלום אגרה

 • על הזוכה לשלם אגרה עבור פתיחת התיק וניהולו.
 • בנוסף, יהיה צורך לשלם אגרה אחת לשנה, החל מהשנה השנייה.
 • האגרות יתווספו לחוב בתיק וייגבו מהחייב.
 • לסכומי האגרות העדכניים, ראו באתר רשות האכיפה והגבייה.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה הזוכה לא צריך לנקוט בכל פעולה שהיא, אלא רשם ההוצאה לפועל ינקוט את ההליכים לגביית החוב ביוזמתו.
 • לאחר שחלפה התקופה הקבועה באזהרה שנשלחה לחייב, ואם החייב לא שילם את החוב, יינקטו נגדו ההליכים הבאים:

בחלוף התקופה הקבועה באזהרה

 • עיקול משכורת (שיתחדש מדי חודש)
 • עיקול כספים השייכים לחייב
 • עיקול רכב (עיקול ברישום בלבד ולא תפיסה פיזית של הרכב והחרמתו. למרות זאת, הזוכה רשאי לציין נסיבות מיוחדות שמצדיקות תפיסה ממשית של הרכב, כגון: חוב גבוה, חשש להברחת הנכס בלי להעביר בעלות וכו').
 • עיקול נכסים של החייב הנמצאים אצל צד שלישי
 • עיקול מיטלטלין (על-פי מידע שסיפק הזוכה)
 • עיקול מקרקעין (רק אם החוב עולה על 50,000 ש"ח)

כעבור 30 יום נוספים

 • עיקול (ברישום) של כספים הנמצאים בבנקים או בקופות גמל, קרנות פנסיה קרנות השתלמות, חברות אשראי, רשות המסים וכו'.

כעבור 30 יום נוספים

 • אם כתוצאה מאחד העיקולים שבוצעו (ברישום) התקבלה תשובה שנמצאים כספים של החייב אצל אותו גוף, ניתן יהיה לממש את הכספים המעוקלים בחשבון העו"ש.
 • העובד מטעם לשכת ההוצאה לפועל הממונה על גביית החוב בתיק יכול לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לקבל הוראות בדבר מימוש נכס אחר שעוקל ברישום.

כעבור 45 יום נוספים

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להוציא צו לקבלת מידע על החייב המצוי אצל גופים שונים (בנקים, המוסד לביטוח לאומי, מינהל מקרקעי ישראל וכו'). אם כתוצאה מהצו התקבל מידע על החייב שבעקבותיו ניתן לבצע עיקולים נוספים, יבוצעו עיקולים אלה.

אם עדיין נותרה יתרת חוב

 • העובד הממונה על גביית החוב מטעם לשכת ההוצאה לפועל רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לנקוט את ההליכים הבאים:
  • תפיסת רכב
  • עיקול ברישום של מקרקעין (בחובות הנמוכים מ-50,000 ש"ח)
  • מימוש נכס מקרקעין (שאינו דירת מגורים) שעוקל (למשל מכירתו או מינוי כונס נכסים לצורך מכירתו). אם מדובר בנכס הנמצא בבעלות משותפת של הזוכה והחייב, יש לבקש רשות מהזוכה לנקוט הליך זה.
  • הטלת הגבלות שניתן להטיל על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, כולל צו מאסר. (צו מאסר מותנה בהסכמת הזוכה שיכולה להינתן בשאלון שמילא בפתיחת התיק, המצורף לטופס).

מימוש דירת מגורים

 • אם למרות כל ההליכים שצוינו לעיל לא נגבה החוב, ניתן יהיה לממש נכס מקרקעים המשמש לדירת מגורים (כלומר- למכור, למנות כונס נכסים ולפנות את החייב).

פעולות שהחייב רשאי לנקוט

 • החייב רשאי להגיש כל בקשה שהוא רשאי להגיש במסלול הרגיל (למשל, בקשה לעיכוב הליכים או טענת "פרעתי"), ובמקרים כאלה יתקיים דיון בבקשות החייב ובטענותיו באותו אופן שהיו מתקיימים אילו היה מדובר במסלול הרגיל.

ערעור

ייצוג על-ידי עורך דין ושכר טרחה לעורך דין

 • זוכה הבוחר במסלול מזונות אינו זכאי לשכר טרחת עורך דין.
 • למרות זאת, רשם ההוצאה לפועל רשאי להחליט אחרת במקרים שבהם, לדעתו, ייצוג הזוכה בידי עורך דין היה מוצדק בנסיבות העניין.

חשוב לדעת

 • ניתן לעבור ממסלול רגיל למסלול מזונות בכל עת וזאת בהגשה בקשה על גבי טופס בקשה להעברת תיק למסלול מזונות (טופס 511).
 • בכל שלב שבו מתנהל התיק, אם הגיע לידיעת הזוכה מידע שעשוי לסייע בגביית החוב, עליו למסור אותו באופן מיידי ללשכת ההוצאה לפועל באמצעות פנייה למוקד הטלפוני במספר 35592*.
 • אם קיים חשש שהחייב עומד להבריח נכסים או לצאת מהארץ ובכך לסכל את גביית החוב, יש לדווח על כך באופן מיידי.
 • אם במהלך חיי התיק נדרשת הגדלת קרן החוב בגין הוצאות שונות שנגרמו לזוכה, על הזוכה לפנות בבקשה מתאימה באמצעות טופס בקשת זוכה להגדלת או הוספת קרן חוב (טופס 502) בצירוף קבלות מקוריות.
 • אם זוכה קיבל מהחייב תקבול על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, עליו לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל באמצעות טופס 502 שצויין לעיל באופן מיידי ובתוך 7 ימים לכל היותר – ניתן לשלוח את הטופס בפקס ללשכת מסלול המזונות שבה מתנהל התיק.


חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל