הקדמה:

כאשר החוב הוא בתיק מזונות, רשאי הזוכה לבחור במסלול רגיל או במסלול מזונות לשם גביית החוב
במסלול מזונות רשם ההוצאה לפועל נוקט את הליכי העיקול ביוזמתו ללא צורך בבקשה של הזוכה
לרוב אין צורך במעורבות של עורך דין במסלול מזונות ולכן הזוכה לא זכאי לקבלת שכר טרחת עורך דין, מלבד מקרים חריגים
על הזוכה לשלם 23 ש"ח עבור אגרת פתיחת תיק, 64 ש"ח לצורך ניהול התיק, ובנוסף 60 ש"ח אחת לשנה
בכל עת רשאי הזוכה לעבור ממסלול רגיל למסלול מזונות או להפך
למידע נוסף ראו באתר רשות האכיפה והגבייה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

זוכה בתיק מזונות רשאי לבחור בין גביית החוב במסלול הרגיל וגביית החוב במסלול מזונות.

 • ייחודו של מסלול המזונות הוא בכך שהזוכה לא צריך לבצע שום פעולה לאחר פתיחת התיק, ורשם ההוצאה לפועל נוקט את ההליכים הנדרשים ביוזמתו.
 • במסלול מזונות אין צורך בעורך דין, ולכן ברוב המקרים לא יהיה הזוכה זכאי לקבל שכר טרחת עורך דין, למעט במקרים חריגים.
 • הזוכה אינו חייב לבחור במסלול מזונות, והוא רשאי לבחור בין המסלול המקוצר למסלול הרגיל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה שלטובתו יש פסק דין שעלפיו הוא זכאי למזונות מאת החייב.

למי ואיך פונים

 • על הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולהגיש את המסמכים הבאים:

שלבי ההליך

הליכים בתיק

 • לאחר הגשת הבקשה הזוכה לא צריך לנקוט שום פעולה ורשם ההוצאה לפועל ינקוט את ההליכים לגביית החוב ביוזמתו.
 • החייב רשאי להגיש כל בקשה שרשאי להגיש במסלול הרגיל (התנגדות לביצוע, טענת פרעתי וכיו"ב), ובמקרים כאלה יתקיים דיון בבקשות החייב ובטענותיו באותו אופן שהיו מתקיימים אילו היה מדובר במסלול הרגיל.
    • לתמצת את הכללים מהוראת השעה

ערעור

אגרה

 • על הזוכה לשלם 23 ש"ח עבור אגרת פתיחת תיק, 64 ש"ח לצורך ניהול התיק, ובנוסף 60 ש"ח אחת לשנה.
 • האגרות יתווספו לחוב בתיק וייגבו מהחייב.

יצוג ע"י עורך דין ושכר טרחת עו"ד

 • זוכה הובחר במסלול מזונות אינו זכאי לשכר טרחת עורך דין.
 • למרות זאת _________________________________

חשוב לדעת

 • בכל שלב שבו מתנהל התיק, אם הגיע לידיעת הזוכה מידע העשוי לסייע בגביית החוב, עליו למסור אותו באופן מידי ללשכת ההוצאה לפועל באמצעות פנייה למוקד הטלפוני במספר 35592*.
 • אם קיים חשש שהחייב עומד להבריח נכסים או לצאת מהארץ ובכך לסכל את גביית החוב – יש לדווח על כך באופן מידי.
 • אם במהלך חיי התיק נדרשת הגדלת קרן החוב בגין הוצאות שונות שנגרמו לזוכה, על הזוכה לפנות בבקשה מתאימה באמצעות טופס 843 בצירוף קבלות מקוריות.

אם זוכה קיבל מהחייב תקבול על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, עליו לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל באמצעות טופס 843 הנ"ל באופן מידי ובתוך 7 ימים לכל היותר – ניתן לשלוח את הטופס בפקס ללשכת מסלול המזונות בה מתנהל התיק.


חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל