תבנית:מושג/תחילת טור ימני

כל הגברים זכאים לקצבת זיקנה בהגיעם לגיל 70
גיל הזכאות לכלל הנשים עד שנת 2004 היה 65 וכעת מועלה באופן הדרגתי ל-70
גברים ונשים, שהכנסתם נמוכה (בהתאם למבחן הכנסות), יכולים לקבל קצבת זיקנה כבר בהגיעם לגיל פרישה מהעבודה
מחשבון לחישוב גיל הזכאות באתר המוסד לביטוח לאומי
  • גברים ונשים, העומדים במבחן הכנסות לצורך קבלת קצבת זיקנה, יכולים לקבל קצבת זיקנה כבר בהגיעם לגיל פרישה מהעבודה.
  • לכל שאר האוכלוסיה, גיל הזכאות נקבע באופן הבא:
    • לגברים - גיל הזכאות לקצבת זיקנה ללא תלות בגובה ההכנסות הינו 70.
    • לנשים - עד ה- 30 ביוני 2004 גיל הזכאות לקצבת זיקנה ללא תלות בהכנסה היה 65.
ביולי 2004, בעקבות חקיקת חוק גיל פרישה, החלה העלאת גיל הזכאות לנשים, ובסופו של התהליך (בשנת 2020) הוא יושווה לגיל הזכאות לגברים - 70.
מסיבה זו גיל הזכאות (ללא תלות בהכנסה) לנשים נקבע כיום בהתאם לתאריך הלידה שלהן, ע"פ הטבלה שלהלן:
תאריך הלידה של האישה גיל זכאותה לקצבה
עד 6/1939 65
7-8/1939 65 ו–4 חודשים
9/1939 - 4/1940 65 ו–8 חודשים
5/1940 - 12/1940 66
1/1941 - 8/1941 66 ו–4 חודשים
9/1941 - 4/1942 66 ו–8 חודשים
5/1942 - 12/1944 67
1/1945- 8/1945 67 ו–4 חודשים
9/1945- 4/1946 67 ו–8 חודשים
5/1946 - 12/1946 68
1/1947 - 8/1947 68 ו–4 חודשים
9/1947- 4/48 68 ו–8 חודשים
5/1948- 12/48 69
1/1949 - 8/1949 69 ו–4 חודשים
9/1949 - 4/1950 69 ו–8 חודשים
5/1950 ואילך 70


תבנית:מושג/סיום הקדמה

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי

תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי