שורה 2: שורה 2:
 
{{מושג/תחילת טור ימני}}
 
{{מושג/תחילת טור ימני}}
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע = סכום המקדמות של דמי הביטוח לעובד עצמאי נקבע על–פי ההכנסה המשוערת שהעובד מצהיר עליה או לפי ההכנסה שנקבעה בשומה האחרונה של מס הכנסה.
+
| מידע = גמלאות מסוימות המשולמות לעובד עצמאי עקב תאונה שנגרמה לו בעבודה, חוסמות את האפשרות לשינוי גובה ההכנסות שלפיהן שולמו מקדמות דמי ביטוח לאומי לפני קרות התאונה
| מידע2  = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע למושג.-->גמלאות מסוימות המשולמות לעובד עצמאי עקב תאונה שנגרמה לו בעבודה, חוסמות את האפשרות לשינוי גובה ההכנסות שלפיהן שולמו מקדמות דמי ביטוח לאומי לפני קרות התאונה.
 
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  = הגמלה תחושב על בסיס ההכנסה שדווחה בדוח השומה האחרון ועובד לא יוכל להגדילאותה גם אם בפועל הכנסתו באותה שנה היתה גדולה יותר
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
שורה 17: שורה 16:
 
-->
 
-->
 
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
*סכום מקדמות [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי|דמי הביטוח הלאומי לעובד עצמאי]] נקבעות, בדרך כלל, פעם אחת בתחילת השנה. המקדמות מחושבות כדלקמן: לפי ההכנסה שנקבעה בשומה האחרונה של מס הכנסה שנתקבלה במוסד לביטוח לאומי; או על פי הצהרת המבוטח כאשר לא התקבלה עדיין שומת מס בביטוח הלאומי; או על פי הצהרה שהתקבלה במועד מאוחר יותר ממועד קבלת השומה (העובד מצהיר על גבי טופס דין וחשבון רב–שנתי על הכנסה משוערת. לפרטים ראו [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]])
+
{{הערת עריכה | הערה = התוכן לא ברור לגמרי. | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 23.06.2013, 11:33 (IDT) }}
* עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה לאותה שנה, '''לרוב כ- 6-10 חודשים אחרי סיום השנה''', מחשב המוסד '''מחדש''' את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייב העובד העצמאי.
+
 
* <big>'''"גמלה חוסמת" היא גמלה ששולמה לעובד עצמאי על ידי המוסד לביטוח לאומי בשנה מסוימת, עקב תאונה שנגרמה לו בעבודה, וחוסמת (מונעת) את האפשרות לשינוי גובה ההכנסות שלפיהן שולמו מקדמות דמי ביטוח לאומי על ידי אותו עובד עצמאי, לפני שקרתה התאונה, ללא קשר להכנסה בפועל שתדווח למס הכנסה.'''</big>
+
*סכום מקדמות [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי|דמי הביטוח הלאומי לעובד עצמאי]] נקבעות, בדרך כלל, פעם אחת בתחילת השנה. המקדמות מחושבות באחת הדרכים הבאות:
 +
# לפי ההכנסה שנקבעה בשומה האחרונה של מס הכנסה שנתקבלה במוסד לביטוח לאומי;  
 +
# על פי הצהרת המבוטח כאשר לא התקבלה עדיין שומת מס בביטוח הלאומי;  
 +
# על פי הצהרה שהתקבלה במועד מאוחר יותר ממועד קבלת השומה (העובד מצהיר על גבי טופס דין וחשבון רב–שנתי על הכנסה משוערת. לפרטים ראו [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]]).
 +
* עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה לאותה שנה, לרוב כ- 6-10 חודשים אחרי סיום השנה, מחשב המוסד '''מחדש''' את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייב העובד העצמאי.
 +
* '''"גמלה חוסמת" היא גמלה ששולמה לעובד עצמאי על ידי המוסד לביטוח לאומי בשנה מסוימת, עקב תאונה שנגרמה לו בעבודה, וחוסמת (מונעת) את האפשרות לשינוי גובה ההכנסות שלפיהן שולמו מקדמות דמי ביטוח לאומי על ידי אותו עובד עצמאי, לפני שקרתה התאונה, ללא קשר להכנסה בפועל שתדווח למס הכנסה.'''
 
* שני המקרים בהם גמלה ששולמה מהווה "גמלה חוסמת", בעקבותיה אי אפשר להגדיל או להקטין את ההכנסה שהוצהרה על ידי העובד העצמאי הם:  
 
* שני המקרים בהם גמלה ששולמה מהווה "גמלה חוסמת", בעקבותיה אי אפשר להגדיל או להקטין את ההכנסה שהוצהרה על ידי העובד העצמאי הם:  
:* עצמאי שנגרמה לו תאונה בשנת מס מסוימת, או יותר מתאונה אחת, בגינן אישר לו המוסד לביטוח הלאומי [[תשלום דמי פגיעה לנפגע עבודה|גמלת דמי פגיעה]] לתקופה של 90 ימים או יותר, שבהם נעדר מעבודתו. ההיעדרות הזאת צריכה להיות מבוססת ומתועדת בתעודות רפואיות מתאימות.  
+
# עצמאי שנגרמה לו תאונה בשנת מס מסוימת, או יותר מתאונה אחת, בגינן אישר לו המוסד לביטוח הלאומי [[תשלום דמי פגיעה לנפגע עבודה|גמלת דמי פגיעה]] לתקופה של 90 ימים או יותר, שבהם נעדר מעבודתו. ההיעדרות הזאת צריכה להיות מבוססת ומתועדת בתעודות רפואיות מתאימות.  
:* עצמאי שנגרמה לו [[פגיעה בעבודה]] שהיתה חמורה עד כדי כך שהעובד העצמאי היה זכאי בגינה ל[[זכאות לקצבת נכות או למענק נכות לנפגעי עבודה|קצבת נכות]] ([[קביעת דרגת הנכות לנפגעי עבודה|זמנית או לצמיתות]]), או ל[[גמלת תלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה|קצבת תלויים לאלמנה וליתומים]].  
+
# עצמאי שנגרמה לו [[פגיעה בעבודה]] שהיתה חמורה עד כדי כך שהעובד העצמאי היה זכאי בגינה ל[[זכאות לקצבת נכות או למענק נכות לנפגעי עבודה|קצבת נכות]] ([[קביעת דרגת הנכות לנפגעי עבודה|זמנית או לצמיתות]]), או ל[[גמלת תלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה|קצבת תלויים לאלמנה וליתומים]].  
* בשני המקרים האלה אי אפשר עוד להגדיל או להקטין את גובה ההכנסה, שלפיה שולמו מקדמות דמי הביטוח באותה שנה, המהוות גם את הבסיס לגמלה ששולמה.  
+
* בשני המקרים האלה משולמת הגמלה על בסיס ההכנסה שלפיה שילם המבוטח מקדמות על חשבון דמי הביטוח. מרגע שקיבל המבוטח את הגמלה אי אפשר עוד להגדיל או להקטין את גובה ההכנסה, שלפיה שולמו מקדמות דמי הביטוח באותה שנה, המהוות גם את הבסיס לגמלה ששולמה.  
 
{{הערת עריכה | הערה = האם המשמעת היא רק שהגמלה המשולמת לא תשונה או שמא גם נכויי הביטוח הלאומי לא ישתנו במהלך השנה הזו? האם המסוטח ימשיך לשלם דמי ביטוח באותו גובה על פי ההכנסה של השנה הקודמת או שבסוך השנה הוא יהיה רשאי לצורך קבלת החזר לערוך שומה חדשה שתוכיח כי הרוויח פחות ועל כן צריך לשלם פחות ביטוח לואמי בהשוואה למקדמות ששילם?    | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 23.06.2013, 11:33 (IDT) }}
 
{{הערת עריכה | הערה = האם המשמעת היא רק שהגמלה המשולמת לא תשונה או שמא גם נכויי הביטוח הלאומי לא ישתנו במהלך השנה הזו? האם המסוטח ימשיך לשלם דמי ביטוח באותו גובה על פי ההכנסה של השנה הקודמת או שבסוך השנה הוא יהיה רשאי לצורך קבלת החזר לערוך שומה חדשה שתוכיח כי הרוויח פחות ועל כן צריך לשלם פחות ביטוח לואמי בהשוואה למקדמות ששילם?    | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 23.06.2013, 11:33 (IDT) }}
 
 
* המוסד לביטוח לאומי ימשיך לחשב את הגמלה לפי ההכנסה שעליה שולמו המקדמות לפני הפגיעה. '''הכנסה זו נחשבת "הכנסה לפי שומה סופית", והיא לא תשונה בשנה החסומה'''.  
 
* המוסד לביטוח לאומי ימשיך לחשב את הגמלה לפי ההכנסה שעליה שולמו המקדמות לפני הפגיעה. '''הכנסה זו נחשבת "הכנסה לפי שומה סופית", והיא לא תשונה בשנה החסומה'''.  
 
{{הערת עריכה | הערה = מה המשמעות של "היא לא תשונה בשנה החזומה"? האם בדשנה שלאחריה הגמלה יכולה לגדול/לקטון בהתאם להכנסות בפועל? | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 23.06.2013, 11:33 (IDT) }}
 
{{הערת עריכה | הערה = מה המשמעות של "היא לא תשונה בשנה החזומה"? האם בדשנה שלאחריה הגמלה יכולה לגדול/לקטון בהתאם להכנסות בפועל? | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 23.06.2013, 11:33 (IDT) }}
שורה 31: שורה 34:
  
 
{{ דוגמה | אדם בעל עסק עצמאי נחבל בעבודתו  בחודש נובמבר ואינו יכול לעבוד מספר חודשים. לפי השומה האחרונה ממס הכנסה הכנסתו החודשית בשנה הקודמת הייתה 10,000 ש"ח. בהתאם לשומה זאת נקבעו מקדמות לתשלום דמי הביטוח הלאומי. בפועל הכנסתו בשנה הנוכחית הגיעה ל 12,000 ש"ח. דמי הפגיעה ישולמו לאותו אדם, לפי סכום השומה האחרונה ממס הכנסה, כלומר על סמך הכנסה של 10,000 ש"ח. אם במהלך השנה '''טרם קרות התאונה''' הגיש העצמאי הצהרה לביטוח לאומי בדבר השינוי בהכנסותיו תחושב הגמלה בהתאם להצהרה המאוחרת ולא בהתאם לשומה האחרונה, כלומר במקרה כזה תחושב הגמלה על סמך הכנסה חודשית של 12,000 ש"ח. לא ניתן לשנות את ההצהרה בדבר גובה ההכנסות לאותה שנה לאחר קרות התאונה.}}  
 
{{ דוגמה | אדם בעל עסק עצמאי נחבל בעבודתו  בחודש נובמבר ואינו יכול לעבוד מספר חודשים. לפי השומה האחרונה ממס הכנסה הכנסתו החודשית בשנה הקודמת הייתה 10,000 ש"ח. בהתאם לשומה זאת נקבעו מקדמות לתשלום דמי הביטוח הלאומי. בפועל הכנסתו בשנה הנוכחית הגיעה ל 12,000 ש"ח. דמי הפגיעה ישולמו לאותו אדם, לפי סכום השומה האחרונה ממס הכנסה, כלומר על סמך הכנסה של 10,000 ש"ח. אם במהלך השנה '''טרם קרות התאונה''' הגיש העצמאי הצהרה לביטוח לאומי בדבר השינוי בהכנסותיו תחושב הגמלה בהתאם להצהרה המאוחרת ולא בהתאם לשומה האחרונה, כלומר במקרה כזה תחושב הגמלה על סמך הכנסה חודשית של 12,000 ש"ח. לא ניתן לשנות את ההצהרה בדבר גובה ההכנסות לאותה שנה לאחר קרות התאונה.}}  
 +
<!--
  
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==
<!--
 
* רשימת תקדימים משפטיים הקשורים למושג
 
 
-->
 
-->
 +
== חוקים ותקנות ==
 +
* [[חוק הביטוח הלאומי]].
 +
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_118.htm תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954] באתר נבו.
 +
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_128.htm תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971] באתר נבו.
 +
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_054.htm תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים), תשי"ז-1957] באתר נבו.
 +
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_158.htm תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), תשמ"ד-1984] באתר נבו.
  
== חוקים ותקנות ==
 
 
<!--
 
<!--
* רשימת חוקים ותקנות הקשורים למושג
 
-->
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]]
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_118.htm תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954, באתר נבו]
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_128.htm תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971, באתר נבו]
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_054.htm תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים), תשי"ז-1957, באתר נבו]
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_158.htm תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), תשמ"ד-1984, באתר נבו]
 
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
<!--
 
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
-->
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
<!--
+
* [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Self_Employed/Pages/%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%AA%20%D7%95%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%95%20%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%90%20%D7%97%D7%9C%D7%94.aspx אתר הביטוח הלאומי]
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
[http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Self_Employed/Pages/%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%AA%20%D7%95%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%95%20%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%90%20%D7%97%D7%9C%D7%94.aspx אתר הביטוח הלאומי]
 
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
שורה 63: שורה 58:
 
{{מושג/סיום טור ימני}}
 
{{מושג/סיום טור ימני}}
 
{{מושג/תחילת טור שמאלי}}
 
{{מושג/תחילת טור שמאלי}}
{{סטטוס | בעבודה}}
 
 
{{מושג/ראו גם  
 
{{מושג/ראו גם  
 +
| [[תשלומים ליבטוח לאומי]]
 
| [[זכויות עובדים עצמאיים]]
 
| [[זכויות עובדים עצמאיים]]
 
| [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]]
 
| [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]]

גרסה מ־15:42, 23 ביוני 2013

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

גמלאות מסוימות המשולמות לעובד עצמאי עקב תאונה שנגרמה לו בעבודה, חוסמות את האפשרות לשינוי גובה ההכנסות שלפיהן שולמו מקדמות דמי ביטוח לאומי לפני קרות התאונה
הגמלה תחושב על בסיס ההכנסה שדווחה בדוח השומה האחרון ועובד לא יוכל להגדילאותה גם אם בפועל הכנסתו באותה שנה היתה גדולה יותר
פרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי

תבנית:מושג/סיום הקדמה

הערת עריכה
התוכן לא ברור לגמרי.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 23.06.2013, 11:33 (IDT)
  1. לפי ההכנסה שנקבעה בשומה האחרונה של מס הכנסה שנתקבלה במוסד לביטוח לאומי;
  2. על פי הצהרת המבוטח כאשר לא התקבלה עדיין שומת מס בביטוח הלאומי;
  3. על פי הצהרה שהתקבלה במועד מאוחר יותר ממועד קבלת השומה (העובד מצהיר על גבי טופס דין וחשבון רב–שנתי על הכנסה משוערת. לפרטים ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי).
  • עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה לאותה שנה, לרוב כ- 6-10 חודשים אחרי סיום השנה, מחשב המוסד מחדש את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייב העובד העצמאי.
  • "גמלה חוסמת" היא גמלה ששולמה לעובד עצמאי על ידי המוסד לביטוח לאומי בשנה מסוימת, עקב תאונה שנגרמה לו בעבודה, וחוסמת (מונעת) את האפשרות לשינוי גובה ההכנסות שלפיהן שולמו מקדמות דמי ביטוח לאומי על ידי אותו עובד עצמאי, לפני שקרתה התאונה, ללא קשר להכנסה בפועל שתדווח למס הכנסה.
  • שני המקרים בהם גמלה ששולמה מהווה "גמלה חוסמת", בעקבותיה אי אפשר להגדיל או להקטין את ההכנסה שהוצהרה על ידי העובד העצמאי הם:
  1. עצמאי שנגרמה לו תאונה בשנת מס מסוימת, או יותר מתאונה אחת, בגינן אישר לו המוסד לביטוח הלאומי גמלת דמי פגיעה לתקופה של 90 ימים או יותר, שבהם נעדר מעבודתו. ההיעדרות הזאת צריכה להיות מבוססת ומתועדת בתעודות רפואיות מתאימות.
  2. עצמאי שנגרמה לו פגיעה בעבודה שהיתה חמורה עד כדי כך שהעובד העצמאי היה זכאי בגינה לקצבת נכות (זמנית או לצמיתות), או לקצבת תלויים לאלמנה וליתומים.
  • בשני המקרים האלה משולמת הגמלה על בסיס ההכנסה שלפיה שילם המבוטח מקדמות על חשבון דמי הביטוח. מרגע שקיבל המבוטח את הגמלה אי אפשר עוד להגדיל או להקטין את גובה ההכנסה, שלפיה שולמו מקדמות דמי הביטוח באותה שנה, המהוות גם את הבסיס לגמלה ששולמה.
הערת עריכה
האם המשמעת היא רק שהגמלה המשולמת לא תשונה או שמא גם נכויי הביטוח הלאומי לא ישתנו במהלך השנה הזו? האם המסוטח ימשיך לשלם דמי ביטוח באותו גובה על פי ההכנסה של השנה הקודמת או שבסוך השנה הוא יהיה רשאי לצורך קבלת החזר לערוך שומה חדשה שתוכיח כי הרוויח פחות ועל כן צריך לשלם פחות ביטוח לואמי בהשוואה למקדמות ששילם?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 23.06.2013, 11:33 (IDT)
  • המוסד לביטוח לאומי ימשיך לחשב את הגמלה לפי ההכנסה שעליה שולמו המקדמות לפני הפגיעה. הכנסה זו נחשבת "הכנסה לפי שומה סופית", והיא לא תשונה בשנה החסומה.
הערת עריכה
מה המשמעות של "היא לא תשונה בשנה החזומה"? האם בדשנה שלאחריה הגמלה יכולה לגדול/לקטון בהתאם להכנסות בפועל?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 23.06.2013, 11:33 (IDT)


דוגמה
אדם בעל עסק עצמאי נחבל בעבודתו בחודש נובמבר ואינו יכול לעבוד מספר חודשים. לפי השומה האחרונה ממס הכנסה הכנסתו החודשית בשנה הקודמת הייתה 10,000 ש"ח. בהתאם לשומה זאת נקבעו מקדמות לתשלום דמי הביטוח הלאומי. בפועל הכנסתו בשנה הנוכחית הגיעה ל 12,000 ש"ח. דמי הפגיעה ישולמו לאותו אדם, לפי סכום השומה האחרונה ממס הכנסה, כלומר על סמך הכנסה של 10,000 ש"ח. אם במהלך השנה טרם קרות התאונה הגיש העצמאי הצהרה לביטוח לאומי בדבר השינוי בהכנסותיו תחושב הגמלה בהתאם להצהרה המאוחרת ולא בהתאם לשומה האחרונה, כלומר במקרה כזה תחושב הגמלה על סמך הכנסה חודשית של 12,000 ש"ח. לא ניתן לשנות את ההצהרה בדבר גובה ההכנסות לאותה שנה לאחר קרות התאונה.

חוקים ותקנות


מקורות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי