מ (החלפת טקסט – "קטגוריה:עצמאיים ועסקים" ב־"קטגוריה:עצמאים ובעלי עסקים")
מ (החלפת טקסט – "([א-ת]-) ([0-9])" ב־"$1$2")
 
(6 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
 
| מידע = גמלאות מסוימות המשולמות לעובד עצמאי עקב תאונה שנגרמה לו בעבודה, חוסמות את האפשרות לשינוי גובה ההכנסות שלפיהן שולמו מקדמות דמי ביטוח לאומי לפני קרות התאונה
 
| מידע = גמלאות מסוימות המשולמות לעובד עצמאי עקב תאונה שנגרמה לו בעבודה, חוסמות את האפשרות לשינוי גובה ההכנסות שלפיהן שולמו מקדמות דמי ביטוח לאומי לפני קרות התאונה
שורה 7: שורה 7:
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Self_Employed/Pages/%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%AA%20%D7%95%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%95%20%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%90%20%D7%97%D7%9C%D7%94.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Self_Employed/Pages/גמלה%20חוסמת%20ובאילו%20נסיבות%20היא%20חלה.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[תשלומים לביטוח לאומי]]
 
| [[תשלומים לביטוח לאומי]]
שורה 27: שורה 27:
 
# על פי הצהרת המבוטח כאשר לא התקבלה עדיין שומת מס בביטוח הלאומי;  
 
# על פי הצהרת המבוטח כאשר לא התקבלה עדיין שומת מס בביטוח הלאומי;  
 
# על פי הצהרה שהתקבלה במועד מאוחר יותר ממועד קבלת השומה (העובד מצהיר על גבי טופס דין וחשבון רב–שנתי על הכנסה משוערת. לפרטים ראו [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]]).
 
# על פי הצהרה שהתקבלה במועד מאוחר יותר ממועד קבלת השומה (העובד מצהיר על גבי טופס דין וחשבון רב–שנתי על הכנסה משוערת. לפרטים ראו [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]]).
* עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה לאותה שנה, לרוב כ- 6-10 חודשים אחרי סיום השנה, מחשב המוסד '''מחדש''' את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייב העובד העצמאי.
+
* עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה לאותה שנה, לרוב כ-6-10 חודשים אחרי סיום השנה, מחשב המוסד '''מחדש''' את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייב העובד העצמאי.
 
* '''"גמלה חוסמת" היא גמלה ששולמה לעובד עצמאי על ידי המוסד לביטוח לאומי בשנה מסוימת, עקב תאונה שנגרמה לו בעבודה, וחוסמת (מונעת) את האפשרות לשינוי גובה ההכנסות שלפיהן שולמו מקדמות דמי ביטוח לאומי על ידי אותו עובד עצמאי, לפני שקרתה התאונה, ללא קשר להכנסה בפועל שתדווח למס הכנסה.'''
 
* '''"גמלה חוסמת" היא גמלה ששולמה לעובד עצמאי על ידי המוסד לביטוח לאומי בשנה מסוימת, עקב תאונה שנגרמה לו בעבודה, וחוסמת (מונעת) את האפשרות לשינוי גובה ההכנסות שלפיהן שולמו מקדמות דמי ביטוח לאומי על ידי אותו עובד עצמאי, לפני שקרתה התאונה, ללא קשר להכנסה בפועל שתדווח למס הכנסה.'''
 
* שני המקרים בהם גמלה ששולמה מהווה "גמלה חוסמת", בעקבותיה אי אפשר להגדיל או להקטין את ההכנסה שהוצהרה על ידי העובד העצמאי הם:  
 
* שני המקרים בהם גמלה ששולמה מהווה "גמלה חוסמת", בעקבותיה אי אפשר להגדיל או להקטין את ההכנסה שהוצהרה על ידי העובד העצמאי הם:  
# עצמאי שנגרמה לו תאונה בשנת מס מסוימת, או יותר מתאונה אחת, בגינן אישר לו המוסד לביטוח הלאומי [[תשלום דמי פגיעה לנפגע עבודה|גמלת דמי פגיעה]] לתקופה של 90 ימים או יותר, שבהם נעדר מעבודתו. ההיעדרות הזאת צריכה להיות מבוססת ומתועדת בתעודות רפואיות מתאימות.  
+
# עצמאי שנגרמה לו תאונה בשנת מס מסוימת, או יותר מתאונה אחת, בגינן אישר לו המוסד לביטוח הלאומי [[דמי פגיעה לנפגע עבודה|גמלת דמי פגיעה]] לתקופה של 90 ימים או יותר, שבהם נעדר מעבודתו. ההיעדרות הזאת צריכה להיות מבוססת ומתועדת בתעודות רפואיות מתאימות.  
 
# עצמאי שנגרמה לו [[פגיעה בעבודה]] שהיתה חמורה עד כדי כך שהעובד העצמאי היה זכאי בגינה ל[[זכאות לקצבת נכות או למענק נכות לנפגעי עבודה|קצבת נכות]] ([[קביעת דרגת הנכות לנפגעי עבודה|זמנית או לצמיתות]]), או ל[[גמלת תלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה|קצבת תלויים לאלמנה וליתומים]].  
 
# עצמאי שנגרמה לו [[פגיעה בעבודה]] שהיתה חמורה עד כדי כך שהעובד העצמאי היה זכאי בגינה ל[[זכאות לקצבת נכות או למענק נכות לנפגעי עבודה|קצבת נכות]] ([[קביעת דרגת הנכות לנפגעי עבודה|זמנית או לצמיתות]]), או ל[[גמלת תלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה|קצבת תלויים לאלמנה וליתומים]].  
 
* בשני המקרים האלה משולמת הגמלה על בסיס ההכנסה שלפיה שילם המבוטח מקדמות על חשבון דמי הביטוח. מרגע שקיבל המבוטח את הגמלה אי אפשר עוד להגדיל או להקטין את גובה ההכנסה, שלפיה שולמו מקדמות דמי הביטוח באותה שנה, המהוות גם את הבסיס לגמלה ששולמה.  
 
* בשני המקרים האלה משולמת הגמלה על בסיס ההכנסה שלפיה שילם המבוטח מקדמות על חשבון דמי הביטוח. מרגע שקיבל המבוטח את הגמלה אי אפשר עוד להגדיל או להקטין את גובה ההכנסה, שלפיה שולמו מקדמות דמי הביטוח באותה שנה, המהוות גם את הבסיס לגמלה ששולמה.  
שורה 45: שורה 45:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]].
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]].
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_118.htm תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954] באתר נבו.
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_118.htm תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954] באתר נבו.
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_128.htm תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971] באתר נבו.
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_128.htm תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971] באתר נבו.
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_054.htm תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים), תשי"ז-1957] באתר נבו.
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_054.htm תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים), תשי"ז-1957] באתר נבו.
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_158.htm תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), תשמ"ד-1984] באתר נבו.
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_158.htm תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), תשמ"ד-1984] באתר נבו.
  
 
<!--
 
<!--
שורה 55: שורה 55:
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 +
[[קטגוריה:עצמאים ובעלי עסקים]]
 
[[קטגוריה:מיסים]]  
 
[[קטגוריה:מיסים]]  
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:עובדים עצמאים]]
 
[[קטגוריה:עובדים עצמאים]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
[[קטגוריה:עצמאים ובעלי עסקים]]
 
 
[[קטגוריה:מעסיקים]]
 
[[קטגוריה:מעסיקים]]

גרסה אחרונה מ־16:54, 16 באוגוסט 2019

הקדמה:

גמלאות מסוימות המשולמות לעובד עצמאי עקב תאונה שנגרמה לו בעבודה, חוסמות את האפשרות לשינוי גובה ההכנסות שלפיהן שולמו מקדמות דמי ביטוח לאומי לפני קרות התאונה
הגמלה תחושב על בסיס ההכנסה שעל-פיה שולמו המקדמות, והעובד לא יוכל להגדיל אותה גם אם בפועל הכנסתו באותה שנה היתה גדולה יותר


סכום מקדמות דמי הביטוח הלאומי לעובד עצמאי נקבעות, בדרך כלל, פעם אחת בתחילת השנה. המקדמות מחושבות באחת הדרכים הבאות:

  1. לפי ההכנסה שנקבעה בשומה האחרונה של מס הכנסה שנתקבלה במוסד לביטוח לאומי;
  2. על פי הצהרת המבוטח כאשר לא התקבלה עדיין שומת מס בביטוח הלאומי;
  3. על פי הצהרה שהתקבלה במועד מאוחר יותר ממועד קבלת השומה (העובד מצהיר על גבי טופס דין וחשבון רב–שנתי על הכנסה משוערת. לפרטים ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי).
  • עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה לאותה שנה, לרוב כ-6-10 חודשים אחרי סיום השנה, מחשב המוסד מחדש את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייב העובד העצמאי.
  • "גמלה חוסמת" היא גמלה ששולמה לעובד עצמאי על ידי המוסד לביטוח לאומי בשנה מסוימת, עקב תאונה שנגרמה לו בעבודה, וחוסמת (מונעת) את האפשרות לשינוי גובה ההכנסות שלפיהן שולמו מקדמות דמי ביטוח לאומי על ידי אותו עובד עצמאי, לפני שקרתה התאונה, ללא קשר להכנסה בפועל שתדווח למס הכנסה.
  • שני המקרים בהם גמלה ששולמה מהווה "גמלה חוסמת", בעקבותיה אי אפשר להגדיל או להקטין את ההכנסה שהוצהרה על ידי העובד העצמאי הם:
  1. עצמאי שנגרמה לו תאונה בשנת מס מסוימת, או יותר מתאונה אחת, בגינן אישר לו המוסד לביטוח הלאומי גמלת דמי פגיעה לתקופה של 90 ימים או יותר, שבהם נעדר מעבודתו. ההיעדרות הזאת צריכה להיות מבוססת ומתועדת בתעודות רפואיות מתאימות.
  2. עצמאי שנגרמה לו פגיעה בעבודה שהיתה חמורה עד כדי כך שהעובד העצמאי היה זכאי בגינה לקצבת נכות (זמנית או לצמיתות), או לקצבת תלויים לאלמנה וליתומים.
  • בשני המקרים האלה משולמת הגמלה על בסיס ההכנסה שלפיה שילם המבוטח מקדמות על חשבון דמי הביטוח. מרגע שקיבל המבוטח את הגמלה אי אפשר עוד להגדיל או להקטין את גובה ההכנסה, שלפיה שולמו מקדמות דמי הביטוח באותה שנה, המהוות גם את הבסיס לגמלה ששולמה.
הערת עריכה
האם המשמעת היא רק שהגמלה המשולמת לא תשונה או שמא גם נעכויי הביטוח הלאומי לא ישתנו במהלך השנה הזו? האם כאשר יגיע סוף השנה לא ניתן יהיה לערוך שומה עדכנית לגבי השנה הנוכחית? אם למשל הנכסתו היתה קטנה יותר מהמצופה, והוא שילם מקדמות לפי הנכסות גבוהות יותר שהיו לו בשנה הקודמת, האם הוא לא יהיה זכאי להחזר? האם הוא יהיה רשאי לצורך קבלת החזר לערוך שומה חדשה שתוכיח כי הרוויח פחות ועל כן צריך לשלם פחות ביטוח לאומי בהשוואה למקדמות ששילם?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 23.06.2013, 11:33 (IDT)
  • המוסד לביטוח לאומי ימשיך לחשב את הגמלה לפי ההכנסה שעליה שולמו המקדמות לפני הפגיעה. הכנסה זו נחשבת "הכנסה לפי שומה סופית", והיא לא תשונה בשנה החסומה.
הערת עריכה
מה המשמעות של "היא לא תשונה בשנה החסומה"? האם בדשנה שלאחריה הגמלה יכולה לגדול/לקטון בהתאם להכנסות בפועל?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 23.06.2013, 11:33 (IDT)


דוגמה
אדם בעל עסק עצמאי נחבל בעבודתו בחודש נובמבר ואינו יכול לעבוד מספר חודשים. לפי השומה האחרונה ממס הכנסה הכנסתו החודשית בשנה הקודמת הייתה 10,000 ש"ח. בהתאם לשומה זאת נקבעו מקדמות לתשלום דמי הביטוח הלאומי. בפועל הכנסתו בשנה הנוכחית הגיעה ל 12,000 ש"ח. דמי הפגיעה ישולמו לאותו אדם, לפי סכום השומה האחרונה ממס הכנסה, כלומר על סמך הכנסה של 10,000 ש"ח. אם במהלך השנה טרם קרות התאונה הגיש העצמאי הצהרה לביטוח לאומי בדבר השינוי בהכנסותיו תחושב הגמלה בהתאם להצהרה המאוחרת ולא בהתאם לשומה האחרונה, כלומר במקרה כזה תחושב הגמלה על סמך הכנסה חודשית של 12,000 ש"ח. לא ניתן לשנות את ההצהרה בדבר גובה ההכנסות לאותה שנה לאחר קרות התאונה.

חקיקה ונהלים