(תשלום הגמלה)
(תגיות: ערבית, שינוי מהותי)
(הוספת פרטים לגבי השפעת הגמלה על מענק עבודה להורים עצמאיים)
שורה 84: שורה 84:
 
===בן זוג המקבל קצבה לזוג ויצא לחו"ל===
 
===בן זוג המקבל קצבה לזוג ויצא לחו"ל===
 
*בן זוג או בת זוג שיצא לחו"ל ומקיים את תנאי הזכאות, אך אינו זכאי לקצבה רק בשל היציאה לחו"ל עצמה (לדוגמה: אם בן הזוג יצא לחו"ל פעם שנייה בשנה קלנדרית) -  תשולם הקצבה רק לבן הזוג שנשאר בארץ בשיעור של יחיד או יחיד עם ילדים על פי העניין.
 
*בן זוג או בת זוג שיצא לחו"ל ומקיים את תנאי הזכאות, אך אינו זכאי לקצבה רק בשל היציאה לחו"ל עצמה (לדוגמה: אם בן הזוג יצא לחו"ל פעם שנייה בשנה קלנדרית) -  תשולם הקצבה רק לבן הזוג שנשאר בארץ בשיעור של יחיד או יחיד עם ילדים על פי העניין.
 +
 +
== השפעת הגמלה על מענק עבודה להורים עצמאיים ==
 +
* להורים עצמאיים (הורים יחידים) שקיבלו בחודש מסוים בשנות המס 2017 - 2020 תשלומים מוגדלים של [[גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)]] (לפי התנאים שנקבעו ב[http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_lsr_348522.pdf#page=3 הוראת שעה] לשנים 2017 - 2018 והוארכו ב[https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2771.pdf#page=2 הוראת שעה נוספת] עד סוף 2020), ינוכה מסכום המענק לאותו חודש ההפרש שבין הגמלה שקיבלו לבין הגמלה שהיתה משולמת להם בתנאים הרגילים.
 +
* לפרטים נוספים ראו [[מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)#הכנסה נוספת|מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)]] - "הכנסה נוספת".
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==

גרסה מ־14:51, 22 במאי 2019

הקדמה:

מי שאין לו כל הכנסה זכאי לגמלת הבטחת הכנסה
מי שיש לו הכנסה, לרבות מקצבאות, הנמוכה מהסכום הקבוע בחוק, זכאי לגמלת הבטחת הכנסה חלקית- "השלמת הכנסה"
סכומי הגמלה נעים בין 1,409 ש"ח ליחידים עד גיל 25 החייבים להתייצב בשירות התעסוקה, ל-4,480 ש"ח להורים יחידים בני 55 שנים ומעלה עם 2 ילדים לפחות (נכון ל- 2020)
מקבלי הגמלה זכאים להטבות שונות
לחישוב הזכאות על פי הנתונים האישיים במחשבון המוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף על הבטחת הכנסה ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


גמלה להבטחת הכנסה משולמת על-פי חוק הבטחת הכנסה לתושבי ישראל שאין באפשרותם להבטיח לעצמם הכנסה מספקת למחיה, בהתאם לתנאי הזכאות.

 • גמלה מלאה משולמת לאדם או למשפחה שאין להם באופן זמני או קבוע הכנסה מעבודה (חולים, נכים, נפגעי עבודה או מובטלים) והם אינם זכאים לקבלת קצבאות אחרות.
 • גמלה חלקית - "השלמת הכנסה" משולמת לאדם או למשפחה שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר (קצבאות, נכסים, פקדונות, מזונות) נמוכה מרמת ההכנסה הקבועה בחוק (למשל, השלמת הכנסה לקצבת שאירים או השלמת הכנסה לקצבת זיקנה).
דוגמה
אם עצמאית (אם יחידה) עם שני ילדים המשתכרת 7,800 ש"ח עשויה להיות זכאית להשלמת הכנסה.
 • המוסד לביטוח לאומי הוא האחראי על יישום החוק ובדיקת תנאי הזכאות של מבקשי הגמלה, וזאת בשיתוף עם מערכות השירותים החברתיים, כגון: שירות התעסוקה (האחראי על קיום מבחן התעסוקה שהוא תנאי לזכאות לחלק מהזכאים), הלשכה לשירותים חברתיים, האגף להשתלמות ולהכשרה מקצועית, מרכזי השיקום ושירותי הבריאות והחינוך.

מי זכאי?

שיעורי הגמלה

 • שיעורי הגמלה נקבעים בהתאם לגיל הזכאים והרכב המשפחה.
 • נכון לשנת 2020, סכומי הגמלה נעים בין 1,409 ש"ח ליחידים עד גיל 25 החייבים להתייצב בשירות התעסוקה, ל-4,480 ש"ח להורים יחידים בני 55 שנים ומעלה עם 2 ילדים לפחות.
 • למי שבן זוגו אינו תושב ישראל, או לבני זוג שאחד מהם מאושפז במימון המדינה, הסוכנות היהודית או הרשות המקומית, יופחתו מסכום הקצבה 660 ש"ח.
 • לטבלאות המפרטות את שיעורי הגמלה בהתאם לנתונים האישיים, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • לפרטים על שיעורי הגמלה בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן לבדוק את הזכאות ואת גובה הגמלה על פי הנתונים האישיים במחשבון שבאתר המוסד לביטוח לאומי.
דוגמה
דוגמה
 • בני זוג בני 57 ו-58:
  • הם משתכרים יחדיו 3,000 ש"ח בעבודות במשרה חלקית.
  • גרים בדירה בבעלותם ללא ילדיהם הבוגרים.
  • אין להם חסכונות משמעותיים.
  • יש ברשותם רכב ששוויו המשוער 20,000 ש"ח.
  • הם אינם מקבלים קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי.
  • נכון לשנת 2019, בני הזוג זכאים להשלמת הכנסה בגובה 2,466 ש"ח. לפי מחשבון המוסד לביטוח הלאומי.

תהליך מימוש הזכות

תשלום הגמלה

 • הזכאות לתשלום מתחילה מחודש הגשת התביעה.
 • אין זכאות לתשלום רטרואקטיבי, מלבד למי שמוגדרים כמחוסרי עבודה הנמצאים בהכשרה מקצועית או עובדים בשכר נמוך. במקרים אלה תשולם הגמלה גם עבור החודש שקדם לחודש הגשת התביעה, ובלבד שהתקיימו בחודש זה ובחודש הגשת התביעה כל תנאי הזכאות.
 • התשלום נעשה ב- 12 בחודש עבור החודש הקודם, לחשבון הבנק שנרשם בטופס התביעה.
 • מועד התשלום עשוי להשתנות בחלק מהחודשים לרגל חגים, ראו פרטים מעודכנים בלוח תשלומי הקצבאות.

תשלום הגמלה בעת יציאה לחו"ל

 • מקבל קצבת הבטחת הכנסה היוצא לחו"ל, עשוי להיות זכאי לקבל את הגמלה גם בעת שהותו בחו"ל, בהתאם לתנאים הבאים:
  • אם מקבל הקצבה שהה בחו"ל במשל כל החודש, הוא אינו זכאי לקצבה באותו החודש.
  • אם מקבל הקצבה שהה בחו"ל רק בחלק מהחודש -
   • אם זו הנסיעה הראשונה שלו לחו"ל במהלך השנה הקלדנרית (כלומר בשנה שמתחילה מ-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר), הוא יהיה זכאי לקצבה גם עבור החודש שבו יצא לחו"ל וגם עבור החודש שבו הוא חזר מחו"ל, ובתנאי שהוא מקיים את כל תנאי הזכאות באותו חודש.
   • אם זו אינה היציאה הראשונה שלו לחו"ל באותה שנה קלנדרית, הוא לא יהיה זכאי לקצבה, הן עבור החודש שבו יצא לחו"ל והן עבור החודש שבו חזר מחו"ל.
   • מאמין מוסלמי שיצא לחו"ל לצורך עליה לרגל לעיר מכה לצורך מצוות החאג', ובתנאי שזו פעם ראשונה בחייו ובתנאי שתקופת שהותו בחו"ל אינה עולה על 23 ימים, יהיה זכאי לקצבה גם אם החסיר ימי התייצבות בגלל יציאתו לחו"ל.
   • תלמיד בהכשרה מקצועית, מי שמשתתף בתהליך שיקום ומי שדורש עבודה בשירות התעסוקה, המחסירים ימי השתתפות עקב הנסיעה לחו"ל, לא יהיו זכאים לקצבה להבטחת הכנסה עבור כל החודשים שבהם החסירו את ימי ההשתתפות.
   • מי שיצא לחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי, שאין אפשרות לקבלו בארץ, או מי שנלווה לבן משפחה חולה לצורך קבלת טיפול רפואי כזה, וקיבל אישור ליציאה ממשרד הבריאות, יוסיף לקבל את הקצבה גם בתקופה שהוא שוהה בחו"ל, אך לא יותר מ-6 חודשים.
   • יציאה לחו"ל בגלל אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג, הורים, ילדים, אח, אחות) למשך 3 שבועות לכל היותר, לא תיחשב במניין היציאות לחו"ל באותה השנה, כלומר לא תישלל ממנו הקצבה בחודש שבו הוא שוהה בחו"ל בשל האבל, ובנוסף אם יצא לחו"ל פעם נוספת באותה שנה, תיחשב לו היציאה הנוספת לחו"ל כיציאה ראשונה לחו"ל שאינה שוללת אוטומטית את הקצבה.
הערת עריכה
ואם הוא שלושה חודשים בחו"ל אז האם הוא זכאי לקצבה במהלך החודש האמצעי ?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 12:11, 19 בספטמבר 2016 (IDT)
הערת עריכה
לא, כי מרגע שנמצאים חודש מלא כבר לא זכאים
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 16:09, 24 במאי 2018 (IDT)

בן זוג המקבל קצבה לזוג ויצא לחו"ל

 • בן זוג או בת זוג שיצא לחו"ל ומקיים את תנאי הזכאות, אך אינו זכאי לקצבה רק בשל היציאה לחו"ל עצמה (לדוגמה: אם בן הזוג יצא לחו"ל פעם שנייה בשנה קלנדרית) - תשולם הקצבה רק לבן הזוג שנשאר בארץ בשיעור של יחיד או יחיד עם ילדים על פי העניין.

השפעת הגמלה על מענק עבודה להורים עצמאיים

חשוב לדעת

 • מקבלי הגמלה זכאים להטבות שונות.
 • מהגמלה מנוכים דמי ביטוח בריאות מינימליים.
 • מקבל גמלת הבטחת הכנסה שהגיע לגיל פרישה ומשולמת לו קצבת זיקנה/שאירים, יקבל גמלת הבטחת הכנסה חלקית (השלמת הכנסה).
 • יש להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיש בו כדי להשפיע על זכאות לקצבה או על אופן תשלום הקצבה (לדוגמה: שינוי בהכנסות, שינוי במצב המשפחתי, שינוי כתובת) בתוך 30 יום ממועד השינוי.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מבוטחים החשודים בקבלת גמלה במרמה, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש נגדם כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים במקרים אלה ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.
 • מקבלי הגמלה חייבים להודיע על כל יציאה לחו"ל.

פסקי דין

חקיקה ונהלים