(עדכון סכומים)
שורה 71: שורה 71:
 
{{זכות/תחילת  טור שמאלי}}
 
{{זכות/תחילת  טור שמאלי}}
 
{{זכות/ראו גם  
 
{{זכות/ראו גם  
 +
| [[גמלת ילד נכה והטבות נלוות]]
 
| [[ילדים עם צרכים מיוחדים]]
 
| [[ילדים עם צרכים מיוחדים]]
 
| [[חירשים וכבדי שמיעה]]
 
| [[חירשים וכבדי שמיעה]]
| [[הגשת תביעה לגמלת ילד נכה]]
 
 
 
}}
 
}}
  
שורה 89: שורה 88:
  
 
{{זכות/סיום  טור שמאלי}}
 
{{זכות/סיום  טור שמאלי}}
 
+
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:ילדים עם צרכים מיוחדים]]
 
[[קטגוריה:ילדים עם צרכים מיוחדים]]
 
[[קטגוריה:חירשים וכבדי שמיעה]]
 
[[קטגוריה:חירשים וכבדי שמיעה]]
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
 
[[קטגוריה:ילדים]]
 
[[קטגוריה:ילדים]]
[[קטגוריה:ינואר]]
 
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:ינואר]]
 
[[קטגוריה:ינואר]]

גרסה מ־11:23, 6 במאי 2013

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

ילדים עם ליקויי שמיעה, על-פי ההגדרה בחוק, זכאים לגמלת ילד נכה מיום הלידה ועד גיל 18
הגמלה מחושבת לפי אחוזים מקצבת נכות מלאה שסכומה 2,149 ₪ (החל מיום 01.01.2013). מקבלי הגמלה המרבית לילד נכה מקבלים 17% תוספת לגמלה בסך 365 ₪ (החל מיום 01.01.2013)

תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

 • ילד עם ירידה בשמיעה של לפחות 45 דציבלים בתדירויות הדיבור בשתי אוזניו, ללא תיקון, זכאי לגמלה בשיעור המלא.
 • ילד עם ירידה בשמיעה של 40-44 דציבלים בשתי אוזניו, הזקוק למכשירי שמיעה באופן קבוע, זכאי לגמלה בשיעור חלקי.
 • כמו כן צריכים להתקיים התנאים הבאים:
  • הילד הוא ילדו של מבוטח שהוא תושב ישראל
  • הילד נמצא בישראל
  • הילד אינו מוחזק במשפחה אומנת או במוסד
  • הילד אינו מקבל קצבת ניידות, למעט מי שנקבעו לו 80% בניידות או שהוא זקוק לכיסא גלגלים
 • מידע מפורט יותר לגבי תנאי הזכאות שצוינו ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי בקישור זה.

תהליך מימוש הזכות

שיעורי הגמלה

 • גמלה לילד נכה מורכבת מגמלה לסידורים מיוחדים ומגמלה לעזרה בלימודים ולטיפול התפתחותי (החל מאוגוסט 2012 תשולם תוספת לקצבה גם עבור ילדים שאינם לומדים).
 • סכום הגמלה מחושב באחוזים מקצבת נכות מלאה ליחיד - 2,149 ₪ החל מיום 01.01.2013 (2,119 ₪ לפני כן).

מקבלי הגמלה המרבית לילד נכה מקבלים גם 17% תוספת לגמלה - 365 ₪ החל מיום 01.01.2013 (360 ₪ לפני כן).

 • שיעורי הגמלה, לפי מידת הלקות וגיל הילד מפורטים בטבלה בקישור זה.
 • ילד שעבר את גיל 14, והיה זכאי לפני ה- 14.2.10 לגמלה בשיעור של 137% (גמלה לסידורים מיוחדים, גמלה מיוחדת וגמלה לדמי מחיה ועזרה בלימודים), ימשיך להיות זכאי לגמלה זו במשך ארבע שנים או עד הגעתו לגיל 18 ו- 90 יום.

משפחות עם יותר מילד אחד נכה

 • משפחה בה שני ילדים נכים (או יותר), זכאית לתוספת תשלום של 50% מהגמלה עבור כל ילד נכה המתגורר בבית (גם אם אחד הילדים עבר את גיל 18 או נמצא במוסד או משפחה אומנת ולא משולמת בעבורו גמלת נכות).
 • אם שני הילדים מקבלים גמלת ניידות, גמלת ילד נכה תשולם רק בעבור אחד מהם.
 • אם ילד אחד מקבל גמלת ניידות תשולם גמלת נכות בעבור שני הילדים, אם הם זכאים לה.
 • אם שני ילדים במשפחה זכאים לגמלת ילד נכה וגמלת ניידות, יש לבחור בין:
 1. שתי גמלאות לילד נכה וגמלת ניידות אחת
 2. שתי גמלאות ניידות וגמלה אחת לילד נכה

תקופת הזכאות

 • גמלה לילד נכה משולמת מהחודש שבו הוגשה התביעה.
 • ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי לתקופה של לכל היותר שנה לפני הגשת התביעה, אם על פי המסמכים הרפואיים שהוגשו, התקיימו לפני הגשת התביעה התנאים המזכים בגמלה.
 • הגמלה הרטרואקטיבית אינה ניתנת אוטומטית ורצוי לבקשה יחד עם הגשת התביעה העיקרית.

חשוב לדעת

 • הזכאות לגמלה אינה לצמיתות והיא תיבדק מעת לעת.
 • ילד יכול להתקבל למעון יום שיקומי רק במידה והוא זכאי לגמלת ילד נכה.
 • ילד בעל יותר מלקות אחת יהיה זכאי לגמלה אחת בסכום הגבוה מבין הסכומים להם הוא זכאי.

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם


תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי