מ (החלפת טקסט – "==endarticle== <!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->" ב־"<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!--> ==endarticle== <!--כותרת דמה עבור הטמעת כות�)
מ (החלפת טקסט – "http\:\/\/www\.alut\.org\.il\/\/download\/files\/hebrew_social_benefits_children_(.*)\.pdf" ב־"http://www.alut.org.il//download/files/hebrew_social_benefits_children_feb2012_1071.pdf")
שורה 61: שורה 61:
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
*[http://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]  
 
*[http://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]  
*[http://www.alut.org.il//download/files/hebrew_social_benefits_children_jun2010_2203.pdf אלו"ט: חוברת זכויות ילדים על רצף האוטיזם]   
+
*[http://www.alut.org.il//download/files/hebrew_social_benefits_children_feb2012_1071.pdf אלו"ט: חוברת זכויות ילדים על רצף האוטיזם]   
 
*[http://www.allrights.co.il/גמלת-ילד-נכה אתר "קול הזכויות"]
 
*[http://www.allrights.co.il/גמלת-ילד-נכה אתר "קול הזכויות"]
  

גרסה מ־17:49, 3 ביולי 2012

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

ילדים עם ליקויי שמיעה, על-פי ההגדרה בחוק, זכאים לגמלת ילד נכה מיום הלידה ועד גיל 18
הגמלה מחושבת לפי אחוזים מקצבת נכות מלאה שסכומה 2,119 ש"ח (החל מה- 01.01.2012)

תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

 • ילד עם ירידה בשמיעה של לפחות 45 דציבלים בתדירויות הדיבור בשתי אוזניו, ללא תיקון, זכאי לגמלה בשיעור המלא.
 • ילד עם ירידה בשמיעה של 40-44 דציבלים בשתי אוזניו, הזקוק למכשירי שמיעה באופן קבוע, זכאי לגמלה בשיעור חלקי.
 • כמו כן צריכים להתקיים התנאים הבאים:
  • הילד הוא ילדו של מבוטח שהוא תושב ישראל
  • הילד נמצא בישראל
  • הילד אינו מוחזק במשפחה אומנת או במוסד
  • הילד אינו מקבל קצבת ניידות, למעט מי שנקבעו לו 80% בניידות או שהוא זקוק לכיסא גלגלים
 • מידע מפורט יותר לגבי תנאי הזכאות שצוינו ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי בקישור זה.

תהליך מימוש הזכות

שיעורי הגמלה

 • גמלה לילד נכה מורכבת מגמלה לסידורים מיוחדים ומגמלה לעזרה בלימודים ולטיפול התפתחותי.
 • סכום הגמלה מחושב באחוזים מקצבת נכות מלאה ליחיד (2,119 ש"ח החל מה- 01.01.2012).
 • מקבלי הגמלה המרבית לילד נכה מקבלים גם 17% תוספת לגמלה (360 ש"ח החל מה- 01.01.2012).
 • שיעורי הגמלה לפי מידת הלקות וגיל הילד מפורטים בטבלה בקישור זה.
 • ילד שעבר את גיל 14, והיה זכאי לפני ה- 14.2.10 לגמלה בשיעור של 137% (גמלה לסידורים מיוחדים, גמלה מיוחדת וגמלה לדמי מחיה ועזרה בלימודים), ימשיך להיות זכאי לגמלה זו במשך ארבע שנים או עד הגעתו לגיל 18 ו- 90 יום.

משפחות עם יותר מילד אחד נכה

 • משפחה בה שני ילדים נכים (או יותר), זכאית לתוספת תשלום של 50% מהגמלה עבור כל ילד נכה המתגורר בבית (גם אם אחד הילדים עבר את גיל 18 או נמצא במוסד או משפחה אומנת ולא משולמת בעבורו גמלת נכות).
 • אם שני הילדים מקבלים גמלת ניידות, גמלת ילד נכה תשולם רק בעבור אחד מהם.
 • אם ילד אחד מקבל גמלת ניידות תשולם גמלת נכות בעבור שני הילדים, אם הם זכאים לה.
 • אם שני ילדים במשפחה זכאים לגמלת ילד נכה וגמלת ניידות, יש לבחור בין:
 1. שתי גמלאות לילד נכה וגמלת ניידות אחת
 2. שתי גמלאות ניידות וגמלה אחת לילד נכה

תקופת הזכאות

 • גמלה לילד נכה משולמת מהחודש שבו הוגשה התביעה.
 • ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי לתקופה של לכל היותר שנה לפני הגשת התביעה, אם על פי המסמכים הרפואיים שהוגשו, התקיימו לפני הגשת התביעה התנאים המזכים בגמלה.
 • הגמלה הרטרואקטיבית אינה ניתנת אוטומטית ורצוי לבקשה יחד עם הגשת התביעה העיקרית.

חשוב לדעת

 • הזכאות לגמלה אינה לצמיתות והיא תיבדק מעת לעת.
 • ילד יכול להתקבל למעון יום שיקומי רק במידה והוא זכאי לגמלת ילד נכה.
 • ילד בעל יותר מלקות אחת יהיה זכאי לגמלה אחת בסכום הגבוה מבין הסכומים להם הוא זכאי.

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

מקורות

endarticle

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם


תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי