(תהליך מימוש הזכות)
שורה 76: שורה 76:
 
[[קטגוריה:נכים]]
 
[[קטגוריה:נכים]]
  
 +
[[ar:مخصصات طفل مع إعاقة لأطفال مع توحد]]
 
[[en:Disabled Child Benefit for Children on the Autism Spectrum]]
 
[[en:Disabled Child Benefit for Children on the Autism Spectrum]]

גרסה מ־03:08, 25 בדצמבר 2014

הקדמה:

ילד הנמצא על הרצף האוטיסטי זכאי לגמלת ילד נכה
לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ילדים המאובחנים כבעלי לקות על רצף האוטיזם זכאים לגמלת ילד נכה בשיעורים הבאים:

 • ילד מגיל 91 ימים עד גיל 3 זכאי לגמלה בשיעור של 97%, המורכבת מגמלה לסידורים מיוחדים וגמלה מיוחדת.
 • ילד מגיל 3 עד גיל 18 ו-90 יום זכאי לגמלה בשיעור של 117%, המורכבת מגמלה לסידורים מיוחדים, גמלה מיוחדת וגמלה לדמי מחיה ועזרה בלימודים.

מי זכאי?

 • ילד מגיל 91 ימים עד גיל 18 ו-90 יום, עם ליקוי על רצף האוטיזם, מוגדר כ"ילד עם ליקוי מיוחד" הזכאי לגמלת ילד נכה.
 • הרצף האוטיסטי כולל את ההגדרות:
  • PDD או ASD, לרבות PDD NOS
  • תסמונת אספרגר
  • מצב פסיכיאטרי התנהגותי הדומה לליקויים האמורים

תנאי זכאות נוספים

 • אוכלוסיות הילדים העונות על הקריטריונים שצוינו צריכות, בנוסף, לענות על התנאים הבאים:
  • הילד הוא ילדו של מבוטח שהוא תושב ישראל (או של מי שהיה מבוטח ונפטר בהיותו תושב ישראל).
   • ילד שעלה לארץ בלי הוריו עשוי להיות זכאי, בתנאי שעלה עם מי שמונה לו כאפוטרופוס או עם בן משפחה שהוא אחד מאלה: אח/אחות, סב/סבתא, דוד/ה.
  • הילד נמצא בישראל. בתנאים מסוימים תתאפשר זכאות לילד שיצא לחו"ל.
  • הילד אינו שוהה במוסד בתנאי פנימייה שניתנים בו שירותי ריפוי, סיעוד או שיקום, מלבד במקרים הבאים שבהם ניתן להגיש תביעה עבור ילד השוהה במוסד:
   • ההורים נושאים בכל הוצאות אחזקתו של הילד במוסד
   • במשפחה יש ילד נכה נוסף המקבל גמלה
   • הילד אמור להשתחרר מהמוסד ויש אישור על תאריך השחרור ותכנית לשילוב הילד בקהילה
  • ילדים המקבלים טיפול רפואי קבוע בבית חולים זכאים במקרים מסויימים לגמלה.
  • ילד הזכאי לגמלה ומאושפז בבית חולים, ימשיך לקבל את הגמלה למשך שנה מיום האשפוז. בתום שנה זו, תיבדק מחדש זכאותו, בהתאם לסיבות האשפוז.
  • הילד אינו שוהה אצל משפחת אומנה. עם זאת, החל מדצמבר 2016, משפחת אומנה המטפלת בילד מונשם זכאית לתוספת לגמלת ילד נכה עבור ילד מונשם ולהטבות הנלוות לגמלת ילד נכה.
  • הילד אינו מקבל קצבת ניידות, למעט במקרים שיפורטו להלן.

תהליך מימוש הזכות

 • לפרטים על תהליך הגשת התביעה הכללי, ראו הגשת תביעה לגמלת ילד נכה.
 • בנוסף לטופס התביעה והאישורים המפורטים בערך העוסק בהגשת תביעה לגמלת ילד נכה, יש לצרף אבחונים שנעשו בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר 15/13 מיום 10.11.2013 - אבחון ילדים בספקטרום האוטיזם.
 • רצוי לצרף לתביעה גם דו"ח חינוכי מהמסגרת שהילד לומד בה ודו"ח על טיפולים פרא-רפואיים (קלינאית תקשורת וריפוי בעיסוק).
 • ישנה אפשרות להגיש את מסמכי התביעה באמצעות השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה:
  • לאחר הפנייה למשרד הרווחה לצורך קבלת ההטבות, ניתן יהיה להגיש במקום תביעה לקבלת גמלת ילד נכה מהביטוח הלאומי.
  • העובדים הסוציאליים/מפקחים ממשרד הרווחה יעבירו את התביעה, בצירוף החומר הרפואי שיש ברשותם, אל המוסד לביטוח לאומי.
 • לאחר הגשת טופס התביעה בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים, לא תידרש נוכחות ההורים והילד בוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.
 • הורים המעוניינים שידונו בעניינם על סמך המסמכים בלבד, צריכים לחתום בטופס התביעה על "הסכמה לקביעת רופא ללא נוכחות".
 • המוסד לביטוח לאומי, בהתאם לשיקול דעתו ובמקרים חריגים בלבד, יוכל לזמן את הילד לוועדה רפואית.

שיעורי הגמלה

 • השיעורים של גמלת ילד נכה מחושבים באחוזים מגמלת יחיד מלאה שסכומה 2,229 ש"ח, נכון לשנת 2020.
 • שיעורי הגמלה (50%, 100%, או 188%) נקבעים, בין היתר, על-פי רמת התפקוד של הילד, מידת תלותו בעזרת הזולת וטיפולים רפואיים שהוא זקוק להם.
 • לגמלה בשיעור 188% זכאים ילדים מעל גיל 3 התלויים לחלוטין בעזרת הזולת, וכן (בהתאם לתנאים) ילדים מגיל לידה המקבלים טיפול רפואי קבוע בבית חולים.
 • ילד עם יותר מלקות אחת המזכה בגמלה יהיה זכאי לגמלה בשיעור הגבוה יותר מבין הזכאויות (עם זאת, מי שנקבעו לו 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור של 50%, יהיה זכאי לקצבה בשיעור של 100%, בהתאם למפורט באתר המוסד לביטוח לאומי).

גמלת ילד נכה בשיעור של 50%

 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור של 50% הוא 1,268 ש"ח, נכון לשנת 2020. הסכום כולל תוספת בסך 153 ש"ח (תוספת זו משולמת רטרואקטיבית החל מינואר 2018).
 • ילד שנקבעו לו 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור של 50%, יהיה זכאי לקצבה בשיעור של 100% (2,608 ש"ח, נכון ל-2020). לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

גמלת ילד נכה בשיעור של 100%

 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור של 100% הוא 2,608 ש"ח, נכון לשנת 2020. סכום זה כולל תוספת בסך 379 ש"ח.

גמלת ילד נכה בשיעור של 188%

 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור של 188% הוא 4,773 ש"ח, נכון לשנת 2020. הסכום כולל תוספת בסך 582 ש"ח (תוספת זו הוגדלה רטרואקטיבית החל מינואר 2018).

תוספת עבור ילדים הזקוקים למכונת הנשמה

 • ילד המונשם באמצעות מכונת הנשמה או טרכאוסטומיה ומקבל גמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות, עשוי להיות זכאי לתוספת לגמלה בסך 1,850 ש"ח, נכון ל-2020.
 • למידע נוסף, ראו תוספת לגמלת ילד נכה עבור ילד מונשם.

נתוני עבר

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים