מ (הוספת תבנית להצגת מוקדי שירות (מי יעזור לי))
(22 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע = ילדים החולים במחלות שריר ניווניות פרוגרסיביות (כגון [[דושן]]) זכאים לגמלת ילד נכה בהתאם למפורט להלן
+
| מידע = ילדים החולים במחלות שריר ניווניות (כגון [[דושן]]) זכאים לגמלת ילד נכה
| ממשל = לפרטים לגבי קביעת זכאותם, ראו ב[https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%201963%20-%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F%20%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A8%20%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A2%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי] מיום 05.02.2015
+
| חשוב = ניתן לקבוע את הזכאות על סמך מסמכים רפואיים ומבלי לזמן את הילד לוועדה רפואית
 +
| ממשל = למידע נוסף, ראו ב[https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/duchenne.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]  
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
|
+
| 1 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7821.pdf תביעה לגמלה לילד נכה]
|
+
| 2 = [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T7821@btl.gov.il טופס תביעה מקוון]
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 +
| [[גמלת ילד נכה והטבות נלוות]]
 
| [[לקויות מוטוריות]]
 
| [[לקויות מוטוריות]]
| [[גמלת ילד נכה והטבות נלוות]]
+
| [[ילדים עם צרכים מיוחדים]]
| [[בריאות ילדים ונוער]]
 
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
ילדים החולים במחלות שריר ניווניות פרוגרסיביות זכאים לגמלת ילד נכה.
+
ילדים החולים במחלות שריר ניווניות זכאים לגמלת ילד נכה.
* [https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%201963%20-%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F%20%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A8%20%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A2%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי] מיום 05.02.2015 מפרט את ההנחיות לקביעת זכאותם של הילדים בהתאם למצבם:
+
* [https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/חוזר%201963%20-%20אופן%20קביעת%20זכאות%20לילדים%20החולים%20במחלות%20שריר%20ניווניות%20פרוגרסיביות%20והאפשרות%20לקבוע%20זכאות%20על%20סמך%20מסמכים.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי] מיום 05.02.2015 מפרט את ההנחיות לקביעת הזכאות בהתאם למצבו של הילד:
* '''ילד הזקוק להשגחה קבועה''':
+
* '''ילד הזקוק להשגחה''':
** הזכאות תהיה לגמלה בשיעור 50% (אם לא נמצאה עילה נוספת לזכאות).
+
** הזכאות תהיה לגמלה ב[[#שיעורי הגמלה|שיעור של 50%]]. (אם לא נמצאה עילה נוספת לזכאות).
 
** תחילת הזכאות תהיה ממועד האבחנה וקיום סימנים קליניים המעידים על הצורך בהשגחה.  
 
** תחילת הזכאות תהיה ממועד האבחנה וקיום סימנים קליניים המעידים על הצורך בהשגחה.  
 
* '''ילד המקבל טיפול תרופתי ייעודי''':
 
* '''ילד המקבל טיפול תרופתי ייעודי''':
** הזכאות תהיה לגמלה בשיעור 100% (בשל היותו זקוק ל[[גמלת ילד נכה לילדים הזקוקים לטיפול רפואי מיוחד|טיפול רפואי מיוחד]]).
+
** כאשר הילד זקוק ל-3 מבין 7 הטיפולים המפורטים בערך [[גמלת ילד נכה לילדים הזקוקים לטיפול רפואי מיוחד או קבוע]], ישנה זכאות לגמלה ב[[#שיעורי הגמלה|שיעור של 100%]].
 +
** לכן זכאות זו מתאפשרת כאשר ניתן טיפול תרופתי יומיומי, בנוסף לצורך בהשגחה ולמעקב במרפאת המומחים.
 
** תחילת הזכאות תהיה מהשלב שבו הילד התחיל לקבל טיפול תרופתי ייעודי (כגון טיפול בסטרואידים או בקרדיוטונים).
 
** תחילת הזכאות תהיה מהשלב שבו הילד התחיל לקבל טיפול תרופתי ייעודי (כגון טיפול בסטרואידים או בקרדיוטונים).
* י'''לד עם תלות מוחלטת בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום''':
+
* '''ילד עם תלות מוחלטת בעזרת הזולת''':
** הזכאות תהיה לגמלה בשיעור המירבי - 175%.
+
** כאשר הילד זקוק לחלוטין לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום בשלבים מתקדמים של המחלה.
 +
** הזכאות תהיה לגמלה ב[[#שיעורי הגמלה|שיעור של 188%]] (השיעור המירבי).
 +
* לילדים תאושר זכאות יציבה, כאשר ההורים יכולים בכל שלב [[הגשת תביעה חוזרת לגמלת ילד נכה|לבקש בדיקה מחדש]] בשל החמרה במצב הרפואי והתפקודי.  
 
* התהליך הכללי לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא. כמו כן ניתן למצוא [[#תהליך מימוש הזכות | פירוט לגבי שלבי התהליך]] בהמשך.  
 
* התהליך הכללי לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא. כמו כן ניתן למצוא [[#תהליך מימוש הזכות | פירוט לגבי שלבי התהליך]] בהמשך.  
 
{{תרשים זרימה/גמלת ילד נכה}}
 
{{תרשים זרימה/גמלת ילד נכה}}
שורה 40: שורה 44:
 
** דיסטל מוסקולר דיסטרופי
 
** דיסטל מוסקולר דיסטרופי
 
** אמרי/דרייפוס מוסקולר דיסטרופי
 
** אמרי/דרייפוס מוסקולר דיסטרופי
 +
* בנוסף, צריכים להתמלא תנאי הזכאות הכלליים (ראו סעיף [[גמלת ילד נכה#תנאי זכאות נוספים|תנאי זכאות נוספים]] בערך הכללי של גמלת ילד נכה).
  
=== תנאי זכאות נוספים ===
 
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#תנאי זכאות נוספים}}
 
 
== הכנות נדרשות ==  
 
== הכנות נדרשות ==  
 
* לקראת [[הגשת תביעה לגמלת ילד נכה|הגשת התביעה]] יש להכין בדיקות ומסמכים רלוונטיים.
 
* לקראת [[הגשת תביעה לגמלת ילד נכה|הגשת התביעה]] יש להכין בדיקות ומסמכים רלוונטיים.
* לפני הגשת התביעה '''ניתן לקבל ייעוץ חינם''' ב[[יד מכוונת - ייעוץ והכוונה חינם לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי|מרכזי "יד מכוונת"]].
+
* לפני הגשת התביעה '''ניתן לקבל ייעוץ חינם''' ב[[יד מכוונת - ייעוץ והכוונה חינם לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי|מרכזי "יד מכוונת"]] הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 
 
 
===מסמכים רפואיים נדרשים===
 
===מסמכים רפואיים נדרשים===
 
{{הטמעת כותרת | נתון:ריכוז מידע על מחלות#טיפול-רפואי-מיוחד-ילד-נכה-מסמכים}}
 
{{הטמעת כותרת | נתון:ריכוז מידע על מחלות#טיפול-רפואי-מיוחד-ילד-נכה-מסמכים}}
 
 
==תהליך מימוש הזכות ==
 
==תהליך מימוש הזכות ==
* בהתאם ל[https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%201963%20-%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F%20%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A8%20%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A2%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי] מיום 05.02.2015, ניתן לקבוע את הזכאות על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו עם התביעה, מבלי לזמן את הילד לוועדה הרפואית.
+
* בהתאם ל[https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/חוזר%201963%20-%20אופן%20קביעת%20זכאות%20לילדים%20החולים%20במחלות%20שריר%20ניווניות%20פרוגרסיביות%20והאפשרות%20לקבוע%20זכאות%20על%20סמך%20מסמכים.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי], ניתן לקבוע את הזכאות על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו עם התביעה, מבלי לזמן את הילד לוועדה הרפואית.
 
* במקרה שקיים פער בין המסמכים הרפואיים השונים, ייתכן שהילד יוזמן לבדיקה על-מנת שיהיה ניתן לקבל את ההחלטה בעניינו.
 
* במקרה שקיים פער בין המסמכים הרפואיים השונים, ייתכן שהילד יוזמן לבדיקה על-מנת שיהיה ניתן לקבל את ההחלטה בעניינו.
 
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#תהליך מימוש הזכות}}
 
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#תהליך מימוש הזכות}}
 
+
== שיעורי הגמלה == <!-- יש הפניה מההקדמה -->
== שיעורי הגמלה ==
+
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#גמלת ילד נכה בשיעור של 50%}}
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#שיעורי הגמלה}}
+
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#גמלת ילד נכה בשיעור של 100%}}
 +
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#גמלת ילד נכה בשיעור של 188%}}
 +
== משפחות עם שני ילדים נכים או יותר ==
 +
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#משפחות עם שני ילדים נכים או יותר}}
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#חשוב לדעת}}
 
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#חשוב לדעת}}
שורה 62: שורה 66:
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
-->
 
-->
<!--
+
 
 +
{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}
 +
 
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
-->
+
* [[בריאות ומחלות/ארגוני סיוע|רשימת ארגוני סיוע בתחום הבריאות]]
 +
* [[אנשים עם מוגבלויות/ארגוני סיוע#ילדים עם צרכים מיוחדים|רשימת ארגוני סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים]]
 +
 
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%201963%20-%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F%20%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A8%20%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A2%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 1963] מיום 05.02.2015 - גמלה לילדים החולים במחלות שריר ניווניות פרוגרסיביות: אופן קביעת זכאות לילדים החולים במחלות אלה, והאפשרות לקבוע זכאות על סמך מסמכים.
+
* [https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/חוזר%201963%20-%20אופן%20קביעת%20זכאות%20לילדים%20החולים%20במחלות%20שריר%20ניווניות%20פרוגרסיביות%20והאפשרות%20לקבוע%20זכאות%20על%20סמך%20מסמכים.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 1963] מיום 05.02.2015 - גמלה לילדים החולים במחלות שריר ניווניות פרוגרסיביות: אופן קביעת זכאות לילדים החולים במחלות אלה, והאפשרות לקבוע זכאות על סמך מסמכים.
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]]
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]]
 
* [[תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)]] ‏
 
* [[תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)]] ‏
שורה 76: שורה 84:
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
-->
 
-->
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/חדשות
 
| 1=
 
| 2=
 
| 3=
 
}}
 
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
שורה 90: שורה 91:
 
[[קטגוריה:ילדים]]
 
[[קטגוריה:ילדים]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 +
 +
[[ar:مخصصات طفل مع إعاقة للأطفال المصابين بأمراض الضمور العضلي]]
 +
[[en:Disabled Child Benefit for Children with Degenerative Muscle Disorders]]

גרסה מ־04:43, 31 בינואר 2019

הקדמה:

ילדים החולים במחלות שריר ניווניות (כגון דושן) זכאים לגמלת ילד נכה
ניתן לקבוע את הזכאות על סמך מסמכים רפואיים ומבלי לזמן את הילד לוועדה רפואית
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

ילדים החולים במחלות שריר ניווניות זכאים לגמלת ילד נכה.

 • חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 05.02.2015 מפרט את ההנחיות לקביעת הזכאות בהתאם למצבו של הילד:
 • ילד הזקוק להשגחה:
  • הזכאות תהיה לגמלה בשיעור של 50%. (אם לא נמצאה עילה נוספת לזכאות).
  • תחילת הזכאות תהיה ממועד האבחנה וקיום סימנים קליניים המעידים על הצורך בהשגחה.
 • ילד המקבל טיפול תרופתי ייעודי:
  • כאשר הילד זקוק ל-3 מבין 7 הטיפולים המפורטים בערך גמלת ילד נכה לילדים הזקוקים לטיפול רפואי מיוחד או קבוע, ישנה זכאות לגמלה בשיעור של 100%.
  • לכן זכאות זו מתאפשרת כאשר ניתן טיפול תרופתי יומיומי, בנוסף לצורך בהשגחה ולמעקב במרפאת המומחים.
  • תחילת הזכאות תהיה מהשלב שבו הילד התחיל לקבל טיפול תרופתי ייעודי (כגון טיפול בסטרואידים או בקרדיוטונים).
 • ילד עם תלות מוחלטת בעזרת הזולת:
  • כאשר הילד זקוק לחלוטין לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום בשלבים מתקדמים של המחלה.
  • הזכאות תהיה לגמלה בשיעור של 188% (השיעור המירבי).
 • לילדים תאושר זכאות יציבה, כאשר ההורים יכולים בכל שלב לבקש בדיקה מחדש בשל החמרה במצב הרפואי והתפקודי.
 • התהליך הכללי לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא. כמו כן ניתן למצוא פירוט לגבי שלבי התהליך בהמשך.
ועדה רפואית

לילד עד גיל 3
או
לילד מעל גיל 3

במקרים מסויימים ייתכן
דיון בוועדה ללא נוכחות הילד
קבלת הודעה על החלטת הוועדה
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הגמלה
בכל מקרה ניתן
להגיש תביעה חוזרת


מי זכאי?

 • ילד מגיל 91 ימים עד גיל 18 שנים, החולה באחת מהמחלות הבאות:
  • דושן מוסקולר דיסטרופי
  • בקר מוסקולר דיסטרופי
  • לימברגרדל מוסקולר דיסטרופי
  • קונג'ניטל מוסקולר דיסטרופי
  • פאסיו סקפולו הומרל
  • מיוטוניק דיסטרופי
  • אוקולו פרינג'יאל מוסקולר דיסטרופי
  • דיסטל מוסקולר דיסטרופי
  • אמרי/דרייפוס מוסקולר דיסטרופי
 • בנוסף, צריכים להתמלא תנאי הזכאות הכלליים (ראו סעיף תנאי זכאות נוספים בערך הכללי של גמלת ילד נכה).

הכנות נדרשות

 • לקראת הגשת התביעה יש להכין בדיקות ומסמכים רלוונטיים.
 • לפני הגשת התביעה ניתן לקבל ייעוץ חינם במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי.

מסמכים רפואיים נדרשים

 • מסמך רפואי מעודכן לגבי המצב הרפואי והתפקודי של הילד, כולל ההיסטוריה הרפואית, סוג הטיפול הניתן ותדירותו.
 • דוח על מעקב במרפאות מומחים ופירוט תכנית הטיפולים בהמשך.
 • לילד מונשם- אבחון מרופא מטפל הכולל אינדיקציה להנשמה, פירוט סוג המכונה ותאריך התחלת הנשמה קבועה.

תהליך מימוש הזכות

 • בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי, ניתן לקבוע את הזכאות על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו עם התביעה, מבלי לזמן את הילד לוועדה הרפואית.
 • במקרה שקיים פער בין המסמכים הרפואיים השונים, ייתכן שהילד יוזמן לבדיקה על-מנת שיהיה ניתן לקבל את ההחלטה בעניינו.
מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
יש להגיש את התביעה לגמלה הגשת תביעה לגמלת ילד נכה חשוב לזכור לשלוח את כל המסמכים הנדרשים
לאחר הגשת התביעה, יוחלט אם ניתן לקבוע את אחוזי הנכות ללא נוכחות הילד. דיון בוועדה רפואית לגמלת ילד נכה ללא נוכחות הילד אם נקבעה לילד זכאות על סמך מסמכים בלבד, ניתן לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.
אם לאחר הגשת התביעה הוחלט כי יש צורך בבדיקה של הילד, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית, בהתאם לגיל ילדכם.
 • חשוב להגיע לוועדה במועד שנקבע, או להודיע מראש על אי הגעה.
 • אם הילד אינו זקוק לעזרה בפעולות היום-יום, תוכלו לבקש שפעולות אלה לא ייבדקו במהלך בדיקת הילד.
החלטת הוועדה בתוך 45 ימים מיום שהתקבלה התביעה עם כל המסמכים הרלוונטיים, תישלח לכם ההחלטה, בצירוף פרוטוקול הוועדה הרפואית.
 • במקרים שונים עשויה להיקבע זכאות זמנית (מקרים רלוונטיים מפורטים בהרחבות הספציפיות לאוכלוסיות הזכאים).
 • אם נקבעה נכות זמנית, לקראת תום התקופה המוסד לביטוח לאומי יבקש חומר רפואי עדכני ויזמן לוועדה רפואית נוספת.
אם הזכאות אושרה, הגמלה תשולם מהחודש שבו הוגשה התביעה. הגמלה תועבר לחשבון הבנק של הזכאים ב-28 בכל חודש. ראו שיעורי הגמלה.
תשלום רטרואקטיבי ייתכן תשלום רטרואקטיבי עד לתקופה של שנה לפני הגשת התביעה, אם התקיימו לפני הגשת התביעה התנאים המזכים, לפי המועד המוקדם מבין אלה:
 • המועד שבו תסמינים הקשורים ללקות של הילד תועדו לראשונה ברשומה הרפואית שלו.
 • המועד שבו הלקות של הילד החלה לגרום לעומס טיפולי כבד ביותר, לדעת רופא מומחה ברפואת ילדים מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • לילד הזכאי לגמלה בשל עיכוב התפתחותי (עד גיל 3) ייתכן תשלום רטרואקטיבי עבור חצי שנה לכל היותר לפני הגשת התביעה.
 • התשלום הרטרואקטיבי אינו ניתן אוטומטית ורצוי לבקשו בעת הגשת התביעה.
אם אינכם מרוצים מההחלטה (למשל כשלא אושרה הזכאות, או שאושרה זכאות חלקית/זמנית), תוכלו לערער בתוך 90 יום מהיום שבו התקבלה ההחלטה. ערר על החלטת ועדה רפואית לילד נכה
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים תוכלו לערער בתוך 60 יום לבית הדין האזורי לעבודה. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים
אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה להחלטת הוועדה הרפואית -
 • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לגמלה על-ידי פקיד התביעות.
 • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הגמלה.
 • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
 • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. הגשת תביעה חוזרת לגמלת ילד נכה
אם ילדכם (מעל גיל 3) זקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום באופן החורג מבני גילו ושיעור הגמלה שהוא מקבל נקבע ללא התייחסות לנושא התלות בזולת, תוכלו להגיש בקשה לבדיקת תלות. בדיקת תלות לגמלת ילד נכה ניתן להגיש את הבקשה לבדיקת התלות כבר בגיל שנתיים ו-10 חודשים.
טיפ
כאשר מקבלי גמלת ילד נכה מגיעים לגיל 18, ניתן לבדוק את זכאותם לקצבת נכות והטבות נלוות, בהתאם לקביעת נכות רפואית וקביעת דרגת אי כושר.

שיעורי הגמלה

 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור של 50% הוא 1,268 ש"ח, נכון לשנת 2021. הסכום כולל תוספת בסך 153 ש"ח (תוספת זו משולמת רטרואקטיבית החל מינואר 2018).
 • ילדים שנקבעו להם 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור של 50%, יהיו זכאים לקצבה בשיעור של 100% (2,608 ש"ח, נכון ל-2021). לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור של 100% הוא 2,608 ש"ח, נכון לשנת 2021. סכום זה כולל תוספת בסך 379 ש"ח.
 • ילדים שנקבעו להם 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור של 100%, יהיו זכאים לקצבה בשיעור של 188% (4,773 ש"ח, נכון ל-2021). לפרטים נוספים ראו חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 07.12.2020.
 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור של 188% הוא 4,773 ש"ח, נכון לשנת 2021. הסכום כולל תוספת בסך 582 ש"ח (תוספת זו הוגדלה רטרואקטיבית החל מינואר 2018).

משפחות עם שני ילדים נכים או יותר

 • משפחה שבה שני ילדים או יותר זכאים לגמלת ילד נכה, תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל עבור כל אחד מהילדים.
 • התוספת לגמלה של כל ילד תהיה בשיעור של 50% מאחוזי הזכאות שנקבעו לו.
דוגמה
משפחה שבה ילד אחד זכאי לגמלה בשיעור של 100% ואחיו זכאי לגמלה בשיעור של 50%:
 • הילד שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור של 100% יקבל גמלה מוגדלת בשיעור של 150%.
 • הילד שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור של 50% יקבל גמלה מוגדלת בשיעור של 75%.
 • משפחה עם שני ילדים נכים המקבלת גמלת ילד נכה רק עבור אחד מהם, תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל עבורו, אם הילד השני אינו זכאי לגמלה בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • הוא שוהה במוסד או בסידור אחר מחוץ לבית.
  • הוא מעל גיל 18, ושולמה עבורו לפני כן גמלת ילד נכה.
 • במשפחה עם שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה, או ילד אחד הזכאי לגמלת ילד נכה וילד שני הזכאי לגמלת ניידות, תיתכן זכאות של אותו ילד גם לגמלת ילד נכה וגם לגמלת ניידות.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים