מ (רבקה ניר העביר את הדף חדש:גמלת ילד נכה לילדים חולי סרטן ל־גמלת ילד נכה לילדים חולי סרטן בלי להשאיר הפניה)
(אין הבדלים)

גרסה מ־11:30, 2 באוקטובר 2016

הקדמה:

ילדים מגיל 91 ימים עד גיל 18 ו-3 חודשים שבשל גידול ממאיר ניתן להם טיפול כימותרפי בעירוי או טיפול בקרינה מייננת, זכאים לגמלת ילד נכה בשיעור של 100%
ילדים מעל גיל 3 שבהתאם לבדיקת תלות נמצא כי הם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היומיום, זכאים לגמלה בשיעור של 188%
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ילדים חולי סרטן מגיל 91 ימים עד גיל 18 ו-3 חודשים המקבלים טיפול כימותרפי בעירוי או טיפול בקרינה מייננת, זכאים לגמלת ילד נכה בשיעור של 100%.

 • אם בתביעה לגמלה צורפו מסמכים עדכניים ומפורטים, ניתן לקבוע את הזכאות לגמלה בשיעור של 100% על-פי המסמכים, מבלי לזמן את הילד לוועדה רפואית.
 • ילדים מעל גיל 3 שבהתאם לבדיקת תלות נמצא כי הם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היומיום, זכאים לגמלה בשיעור של 188%.
 • התהליך הכללי לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא. כמו כן ניתן למצוא פירוט לגבי שלבי התהליך בהמשך.


ועדה רפואית

לילד עד גיל 3
או
לילד מעל גיל 3

במקרים מסויימים ייתכן
דיון בוועדה ללא נוכחות הילד
קבלת הודעה על החלטת הוועדה
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הגמלה
בכל מקרה ניתן
להגיש תביעה חוזרת


מי זכאי?

 • ילד מגיל 91 ימים עד גיל 18 ו-3 חודשים, שבשל גידול ממאיר ניתן לו טיפול כימותרפי בעירוי או טיפול בקרינה מייננת.
 • הזכאות ניתנת לתקופת הטיפולים, וכן לתקופה של חצי שנה לאחר סיום הטיפולים.
 • אם הילד סובל ממחלה כתוצאה מהטיפולים, הזכאות עשויה להימשך גם מעבר לחצי שנה מתום הטיפולים.


הכנות נדרשות

 • לקראת הגשת התביעה יש להכין בדיקות ומסמכים רלוונטיים.
 • לפני הגשת התביעה או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית, ניתן לקבל ייעוץ חינם במרכזי "יד מכוונת".

מסמכים נדרשים

 • מסמך רפואי מעודכן לגבי המצב הרפואי והתפקודי של הילד, כולל ההיסטוריה הרפואית, סוג הטיפול הניתן ותדירותו.
 • דוח על מעקב במרפאות מומחים ופירוט תכנית הטיפולים בהמשך.
 • לילד מונשם- אבחון מרופא מטפל הכולל אינדיקציה להנשמה, פירוט סוג המכונה ותאריך התחלת הנשמה קבועה.
 • בנוסף, יש לציין על גבי טופס התביעה אם הילד מיועד להיכנס למעון שיקומי.

תהליך מימוש הזכות

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
יש להגיש את התביעה לגמלה הגשת תביעה לגמלת ילד נכה חשוב לזכור לשלוח את כל המסמכים הנדרשים
אחרי שהתביעה תוגש יוחלט אם אפשר לקבוע את אחוזי הנכות ללא נוכחות הילד. דיון בוועדה רפואית לגמלת ילד נכה ללא נוכחות הילד אם נקבעה לילד זכאות על סמך מסמכים בלבד ניתן לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.
אם הוחלט שנדרשת בדיקה של הילד, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית- בהתאם לגיל ילדכם.
 • חשוב להגיע לוועדה במועד שנקבע או להודיע מראש על אי הגעה.
 • אם הילד לא זקוק לעזרה בפעולות היום-יום, תוכלו לבקש שפעולות אלה לא ייבדקו בוועדה.
החלטת הוועדה בתוך 45 ימים מהיום שהתקבלה התביעה עם כל המסמכים הרלוונטיים, תישלח לכם ההחלטה בצירוף פרוטוקול הוועדה הרפואית.
 • במקרים שונים עשויה להיקבע זכאות זמנית (מקרים רלוונטיים מפורטים בהרחבות הספציפיות לאוכלוסיות הזכאים).
 • אם נקבעה נכות זמנית, לקראת תום התקופה המוסד לביטוח לאומי יבקש חומר רפואי עדכני ויזמן לוועדה רפואית נוספת.
אם הזכאות אושרה, הגמלה תשולם מהחודש שבו הוגשה התביעה. הגמלה תועבר לחשבון הבנק של הזכאים ב-28 בכל חודש. ראו שיעורי הגמלה.
תשלום רטרואקטיבי ייתכן תשלום רטרואקטיבי עד שנה לפני הגשת התביעה אם התקיימו באותו זמן התנאים המזכים, לפי המועד המוקדם מבין אלה:
 • המועד שבו תועדו לראשונה ברשומה הרפואית של הילד תסמינים שקשורים ללקות שלו.
 • המועד שבו הלקות של הילד החלה לגרום לעומס טיפולי כבד ביותר, לדעת רופא מומחה ברפואת ילדים מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • לילד שזכאי לגמלה בגלל עיכוב התפתחותי (עד גיל 3) ייתכן תשלום רטרואקטיבי עבור חצי שנה לכל היותר לפני הגשת התביעה.
 • התשלום הרטרואקטיבי לא ניתן אוטומטית ורצוי לבקש אותו כאשר מגישים את התביעה.
אם אינכם מרוצים מההחלטה (למשל אם לא אושרה הזכאות, או שאושרה זכאות חלקית/זמנית), תוכלו לערער בתוך 90 יום מהיום שבו התקבלה ההחלטה. ערר על החלטת ועדה רפואית לילד נכה
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים תוכלו לערער בתוך 60 יום לבית הדין האזורי לעבודה. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים
רוצים לערער על החלטה של פקיד התביעות שלא קשורה לקביעת הוועדה הרפואית?
 • תוכלו להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מהיום שקיבלתם הודעה על דחיית הבקשה לגמלה על-ידי פקיד התביעות.
 • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הגמלה.
 • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (אם תמצא זאת לנכון).
 • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. הגשת תביעה חוזרת לגמלת ילד נכה
אם ילדכם (מעל גיל 3) זקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום באופן שחורג מבני גילו ושיעור הגמלה שהוא מקבל נקבע ללא התייחסות לנושא התלות בזולת, תוכלו להגיש בקשה לבדיקת תלות. בדיקת תלות לגמלת ילד נכה ניתן להגיש את הבקשה לבדיקת התלות כבר בגיל שנתיים ו-10 חודשים.

זכאות בגיל 18

 • מי שקיבלו גמלת ילד נכה עד גיל 18 ימשיכו לקבל את הגמלה במשך 3 חודשים אחרי גיל 18.
 • כאשר מגיעים לגיל 18 ניתן לבדוק את הזכאות לקצבת נכות והטבות נלוות בהתאם לקביעת נכות רפואית וקביעת דרגת אי כושר.
 • הזכאות לקצבת נכות כללית מתחילה 3 חודשים (90 ימים) אחרי שנקבעה דרגת אי הכושר.
  • אם נקבעה דרגת אי-כושר 100% למשך 6 חודשים לפחות, הזכאות תתחיל מהיום ה-31 לקביעת הדרגה.
  • החל מ-01.01.2022, מי שזכאים בגיל 18 לגמלת ילד נכה וגם לקצבת נכות כללית בשיעור 100%, או לקצבת נכות בשיעור 100%+שר"ם, יקבלו מגיל 18 וחודש עד גיל 18 ו-3 חודשים את התשלום הגבוה מבין 3 האפשרויות.

שיעורי הגמלה

 • שיעורי הגמלה הם 50%, 100%, 112% 188% ו-235%.
  • ילדים עם יותר מלקות אחת שמזכה בגמלה יהיו זכאים לגמלה בשיעור הגבוה יותר מבין הזכאויות.
  • ילדים שנקבעו להם 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור 50% זכאים לקצבה בשיעור 100%.
  • ילדים שנקבעו להם 2 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור 100% זכאים לקצבה בשיעור 112%.
  • ילדים שנקבעו להם 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור 100% זכאים לקצבה בשיעור 188%.
 • למידע על דרגת הזכאות שנקבעת לפי לקויות שונות ראו בפורטל גמלת ילד נכה והטבות נלוות ("הרחבות לגבי אוכלוסיות זכאים").
 • במקרים שיפורטו בהמשך משולמות תוספות לגמלה.

גמלת ילד נכה בשיעור 50%

 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור 50% הוא 1,527 ₪, נכון ל-2022.
 • לגמלה בשיעור 50% זכאים:
 • ילדים עם 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור 50% זכאים לקצבה בשיעור 100% (3,000 ₪ נכון ל-2022).
 • ילדים ששוהים בתנאי פנימייה במוסד עם שירותי ריפוי, סיעוד או שיקום זכאים לגמלה חלקית בסך 529 ₪. אם הוריהם מממנים את כל הוצאות אחזקתם הם זכאים לגמלה המלאה.

גמלת ילד נכה בשיעור 100%

 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור 100% הוא 3,000 ₪, נכון ל-2022.
 • לגמלה בשיעור 100% זכאים:
  • ילדים עד גיל 3 עם עיכוב התפתחותי שלא מבצעים את רוב הפעולות ותנועות הראש, הגפיים והגו שבני גילם מבצעים.
  • ילדים שזקוקים להשגחה מלאה בכל שעות היממה ובכל מקום בגלל אירועים רפואיים שדורשים טיפול מיידי, או כי הם לא מסוגלים להבחין בגורמי סיכון להם או לאחרים בהשוואה לבני גילם.
  • ילדים עם ירידה קבועה בשמיעה של 45 דציבלים לפחות בתדירויות הדיבור בשתי האזניים.
  • ילדים עם לקות ראייה.
  • ילדים עם פסיכוזה, לקות על רצף האוטיזם או מצב פסיכיאטרי התנהגותי דומה לאלה.
  • ילדים שזקוקים לטיפול רפואי מיוחד - בחלק מהמקרים.
 • ילדים שנקבעו להם 2 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור 100% זכאים לקצבה בשיעור 112% (3,534 ₪ נכון ל-2022).
 • ילדים שנקבעו להם 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור 100% זכאים לקצבה בשיעור 188% (5,641 ₪ נכון ל-2022).
 • ילדים ששוהים בתנאי פנימייה במוסד עם שירותי ריפוי, סיעוד או שיקום זכאים לגמלה חלקית בסך 1,058 ₪. אם הוריהם מממנים את כל הוצאות אחזקתם הם זכאים לגמלה המלאה.

גמלת ילד נכה בשיעור 112%

 • החל מינואר 2022 נוספה דרגת זכאות בשיעור 112%.
 • סכום גמלה בשיעור 112% הוא 3,534 ₪, נכון ל-2022.
 • זכאים לגמלה בשיעור זה ילדים שתלויים בעזרת הזולת במידה רבה מאוד (צברו בין 8 ל-9 נקודות במבחן התלות).

גמלת ילד נכה בשיעור 188%

 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור 188% הוא 5,641 ₪, נכון ל-2022.
 • זכאים לגמלה בשיעור זה:
  1. ילדים שתלויים לחלוטין בעזרת הזולת (צברו בין 10 ל-12 נקודות במבחן התלות).
  2. ילדים שמקבלים תוספת עבור שני מטפלים (ראו בהמשך).
  3. ילדים שמקבלים תוספת למונשמים (ראו בהמשך) ומתקיים לגביהם אחד מאלה:

גמלת ילד נכה בשיעור 235%

משפחות עם יותר מילד אחד נכה

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תבנית:זכות/חדשות