(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(34 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע = ילדים מגיל 91 ימים עד גיל 18 ו-3 חודשים שבשל גידול ממאיר ניתן להם טיפול כימותרפי בעירוי או טיפול בקרינה מייננת, זכאים לגמלת ילד נכה ב[[#שיעורי הגמלה|שיעור של 100%]]
+
| מידע = ילדים שמקבלים טיפולים כימותרפיים או הקרנות זכאים לגמלת ילד נכה בשיעור 235% בתקופת הטיפולים ולמשך חודש נוסף מסיומה 
| חשוב = ילדים מעל גיל 3 שבהתאם ל[[בדיקת תלות לגמלת ילד נכה|בדיקת תלות]] נמצא כי הם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היומיום, זכאים לגמלה בשיעור של 188%
+
| חשוב = ב-5 החודשים שלאחר מכן הילדים זכאים לגמלה בשיעור 100%. במקרים מסוימים תיתכן זכאות לתקופה ממושכת יותר או בשיעור גבוה יותר
| ממשל= למידע נוסף, ראו ב[https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/cancer.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]}}
+
| מידע2 = ילדים שמקבלים טיפולים ביולוגיים זכאים לגמלה בשיעור 50% או 100% בהתאם למצבם
{{תקציר/סיום}}
+
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/cancer.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]}}
 +
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7821.pdf תביעה לגמלה לילד נכה]
+
| 1 = [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T7821@btl.gov.il תביעה לגמלה לילד נכה] (טופס מקוון)
| 2 = [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T7821@btl.gov.il טופס תביעה מקוון]
+
| 2 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7821.pdf תביעה לגמלה לילד נכה] (טופס ידני)
 +
 
 
| 3 =  
 
| 3 =  
 
}}
 
}}
שורה 14: שורה 16:
 
| [[גמלת ילד נכה והטבות נלוות]]  
 
| [[גמלת ילד נכה והטבות נלוות]]  
 
| [[חולי סרטן]]
 
| [[חולי סרטן]]
| [[ילדים עם צרכים מיוחדים]]
+
| [[ילדים עם מוגבלות (ילדים עם צרכים מיוחדים)|ילדים עם מוגבלות]]
 +
| [[מדריך מיצוי זכויות להורים עם ילדים חולי סרטן]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
ילדים חולי סרטן מגיל 91 ימים עד גיל 18 ו-3 חודשים המקבלים טיפול כימותרפי בעירוי או טיפול בקרינה מייננת, זכאים לגמלת ילד נכה ב[[#שיעורי הגמלה|שיעור של 100%]].
+
ילדים מגיל הלידה עד גיל 18 ו-3 חודשים שחלו בסרטן זכאים לגמלת ילד נכה בהתאם לטיפולים שניתנים להם.
* אם בתביעה לגמלה צורפו מסמכים עדכניים ומפורטים, ניתן לקבוע את הזכאות לגמלה בשיעור של 100% על-פי המסמכים, [[דיון בוועדה רפואית לגמלת ילד נכה ללא נוכחות הילד|מבלי לזמן את הילד לוועדה רפואית]].
 
* ילדים מעל גיל 3 שבהתאם ל[[בדיקת תלות לגמלת ילד נכה|בדיקת תלות]] נמצא כי הם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היומיום, זכאים לגמלה ב[[#שיעורי הגמלה|שיעור של 188%]].
 
 
* התהליך הכללי לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא. כמו כן ניתן למצוא [[#תהליך מימוש הזכות |פירוט לגבי שלבי התהליך]] בהמשך.  
 
* התהליך הכללי לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא. כמו כן ניתן למצוא [[#תהליך מימוש הזכות |פירוט לגבי שלבי התהליך]] בהמשך.  
 
 
{{תרשים זרימה/גמלת ילד נכה}}
 
{{תרשים זרימה/גמלת ילד נכה}}
 +
== טיפולים כימותרפיים והקרנות (רדיותרפיה) ==  <!--מוטמע במדריך מיצוי זכויות להורים לילדים חולי סרטן-->
 +
* ילדים שמקבלים טיפולים כימותרפיים או הקרנות זכאים לגמלה בשיעור 235% בתקופת הטיפולים וחודש נוסף אחרי שהטיפולים הסתיימו.
 +
** סכום הגמלה - {{חשב ועצב| {{נתון:גמלת ילד נכה/235%}} | עיגול=0 }} ₪, נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}.
 +
** 235% היא דרגת זכאות חדשה שנוספה החל מינואר 2022 (לפני כן הזכאות הייתה בשיעור 188%).
 +
* ב-5 החודשים שלאחר מכן, הילדים זכאים לגמלה בשיעור 100%.
 +
** סכום הגמלה - {{חשב ועצב| {{נתון:גמלת ילד נכה/100%}} | עיגול=0 }} ₪, נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}.
 +
** הזכאות עשויה להימשך גם מעבר ל-5 חודשים לילדים שסובלים ממחלה ממושכת, קבועה וקשה שנוצרה כתוצאה מהטיפולים.
  
 +
==  טיפולים ביולוגיים ==  <!--מוטמע במדריך מיצוי זכויות להורים לילדים חולי סרטן-->
 +
* ילדים עם מחלה פעילה שמקבלים טיפולים ביולוגיים זכאים לגמלה בשיעור 100%, בגלל הצורך בהשגחה מלאה.
 +
** סכום הגמלה - {{חשב ועצב| {{נתון:גמלת ילד נכה/100%}} | עיגול=0 }} ₪, נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}.
 +
** הזכאות תתחיל ב-1 בחודש שבו התחילו הטיפולים ותימשך לאורך כל תקופת הטיפולים ולא פחות מ-6 חודשים.
 +
* ילדים עם מחלה לא פעילה שמקבלים טיפולים ביולוגיים זכאים לגמלה בשיעור 50%, בגלל הצורך בהשגחה חלקית.
 +
** סכום הגמלה - {{חשב ועצב| {{נתון:גמלת ילד נכה/50%}} | עיגול=0 }} ₪, נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}.
 +
** הזכאות נמשכת שנה, החל ב-1 בחודש שבו הסתיים הטיפול במחלה הפעילה והתחיל הטיפול הביולוגי במחלה לא פעילה.
 +
{{שימו לב|  הילדים עשויים להיות זכאים לגמלה גבוהה יותר בעקבות טיפולים רפואיים קשים, או תלות בעזרת הזולת מגיל 3 ומעלה (בהתאם ל[[בדיקת תלות לגמלת ילד נכה|בדיקת תלות]]).}}
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* ילד מגיל 91 ימים עד גיל 18 ו-3 חודשים, שבשל גידול ממאיר ניתן לו טיפול כימותרפי בעירוי או טיפול בקרינה מייננת.
+
* ילדים מגיל הלידה עד גיל 18 ו-3 חודשים שחלו בסרטן ומקבלים טיפולים.  
* הזכאות ניתנת לתקופת הטיפולים, וכן לתקופה של חצי שנה לאחר סיום הטיפולים.
+
* בנוסף, צריכים להתמלא [[גמלת ילד נכה#תנאי זכאות כלליים|תנאי הזכאות הכלליים]] לגמלה. למידע נוסף ראו [[גמלת ילד נכה]].
* אם הילד סובל ממחלה כתוצאה מהטיפולים, הזכאות עשויה להימשך גם מעבר לחצי שנה מתום הטיפולים.
 
* בנוסף, צריכים להתמלא תנאי הזכאות הכלליים (ראו סעיף [[גמלת ילד נכה#תנאי זכאות נוספים|תנאי זכאות נוספים]] בערך הכללי של גמלת ילד נכה).
 
  
 
== הכנות נדרשות ==
 
== הכנות נדרשות ==
 
* לקראת [[הגשת תביעה לגמלת ילד נכה|הגשת התביעה]] יש להכין בדיקות ומסמכים רלוונטיים.
 
* לקראת [[הגשת תביעה לגמלת ילד נכה|הגשת התביעה]] יש להכין בדיקות ומסמכים רלוונטיים.
* לפני הגשת התביעה או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית, '''ניתן לקבל ייעוץ חינם''' ב[[יד מכוונת - ייעוץ והכוונה חינם לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי|מרכזי "יד מכוונת"]].
+
* לפני הגשת התביעה או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית, '''ניתן לקבל ייעוץ חינם''' ב[[יד מכוונת - ייעוץ והכוונה חינם לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי|מרכזי "יד מכוונת"]] הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 +
* אם בתביעה לגמלה צורפו מסמכים עדכניים ומפורטים, ניתן לקבוע את הזכאות לגמלה על-פי המסמכים, [[דיון בוועדה רפואית לגמלת ילד נכה ללא נוכחות הילד|מבלי לזמן את הילד לוועדה רפואית]].  
 
===מסמכים נדרשים=== <!-- יש הפניה ממדריך להורים ילדים חולי סרטן-->
 
===מסמכים נדרשים=== <!-- יש הפניה ממדריך להורים ילדים חולי סרטן-->
 
{{הטמעת כותרת | נתון:ריכוז מידע על מחלות#טיפול-רפואי-מיוחד-ילד-נכה-מסמכים}}
 
{{הטמעת כותרת | נתון:ריכוז מידע על מחלות#טיפול-רפואי-מיוחד-ילד-נכה-מסמכים}}
שורה 39: שורה 53:
 
==תהליך מימוש הזכות ==
 
==תהליך מימוש הזכות ==
 
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#תהליך מימוש הזכות}}
 
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#תהליך מימוש הזכות}}
=== תשלום הגמלה וקבלת תשלום רטרואקטיבי ===  <!--מוטמע במדריך מיצוי זכויות להורים לילדים חולי סרטן-->
+
 
* למי שאושרה זכאותו, הגמלה תשולם מהחודש שבו הוגשה התביעה.
+
== משפחות עם שני ילדים נכים או יותר ==
* הגמלה מועברת לחשבון הבנק ב-28 לכל חודש.
+
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#משפחות עם שני ילדים נכים או יותר}}
* אם על-פי המסמכים הרפואיים שהוגשו, התקיימו לפני הגשת התביעה התנאים המזכים בגמלה, תיתכן אפשרות לתשלום רטרואקטיבי עד שנה לפני הגשת התביעה.
 
* התשלום הרטרואקטיבי אינו ניתן אוטומטית, ורצוי לבקשו יחד עם הגשת התביעה העיקרית.
 
== שיעורי הגמלה == <!-- יש הפניה מהדגש וההקדמה -->
 
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#גמלת ילד נכה בשיעור של 100%}}
 
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#גמלת ילד נכה בשיעור של 188%}}
 
== משפחות עם יותר מילד אחד נכה ==<!--יש הפניה ממדריך מיצוי זכויות להורים לילדים חולי סרטן-->
 
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#משפחות עם יותר מילד אחד נכה}}
 
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#חשוב לדעת}}
 
{{הטמעת כותרת|גמלת ילד נכה#חשוב לדעת}}
== ארגוני סיוע ==
+
 
 +
== גורמים מסייעים ==
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
=== ארגוני סיוע ===
 
* [[אנשים עם מוגבלויות/ארגוני סיוע#ילדים עם צרכים מיוחדים|רשימת ארגוני סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים]]
 
* [[אנשים עם מוגבלויות/ארגוני סיוע#ילדים עם צרכים מיוחדים|רשימת ארגוני סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים]]
 
* [[בריאות ומחלות/ארגוני סיוע|רשימת ארגוני סיוע בתחום הבריאות, כולל ארגונים המסייעים ספציפית לחולי סרטן]]
 
* [[בריאות ומחלות/ארגוני סיוע|רשימת ארגוני סיוע בתחום הבריאות, כולל ארגונים המסייעים ספציפית לחולי סרטן]]
== גורמי ממשל ==
+
=== גורמי ממשל ===
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
== חקיקה ונהלים ==
+
 
 +
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 +
=== חקיקה ונהלים ===
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]]
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]]
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_285.htm#Seif12 תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)] - התוספת הראשונה
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_285.htm#Seif12 תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)] - התוספת הראשונה
 
* [[תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה)]]  
 
* [[תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה)]]  
<!--  
+
* [https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/חוזר%20נכות%201989%20%20הגדלת%20קצבת%20ילד%20נכה-%20טיפול%20רפואי%20קבוע%20ללא%20מערכת.pdf חוזר נכות מס' 1989] - הגדלת הקצבה ואופן קביעת הזכאות לילדים המקבלים טיפול רפואי קשה וממושך
== הרחבות ופרסומים ==
+
==Metadata==
== מקורות ==
+
{{מטא
-->
+
|סוג ערך = זכויות
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
|תחום תוכן = בריאות ומחלות
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/חדשות
 
| 1=
 
| 2=
 
| 3=
 
 
}}
 
}}
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
 
[[קטגוריה:חולי סרטן]]
 
[[קטגוריה:חולי סרטן]]
[[קטגוריה:ילדים עם צרכים מיוחדים]]
+
[[קטגוריה:ילדים עם מוגבלות]]
 
[[קטגוריה:ילדים]]
 
[[קטגוריה:ילדים]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 +
 +
[[ar:مخصصات طفل معاق للأطفال مرضى السرطان]]
 +
[[en:Disabled Child Benefit for Children with Cancer]]

גרסה אחרונה מ־13:11, 13 ביולי 2022

הקדמה:

ילדים שמקבלים טיפולים כימותרפיים או הקרנות זכאים לגמלת ילד נכה בשיעור 235% בתקופת הטיפולים ולמשך חודש נוסף מסיומה
ב-5 החודשים שלאחר מכן הילדים זכאים לגמלה בשיעור 100%. במקרים מסוימים תיתכן זכאות לתקופה ממושכת יותר או בשיעור גבוה יותר
ילדים שמקבלים טיפולים ביולוגיים זכאים לגמלה בשיעור 50% או 100% בהתאם למצבם
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

טפסים

ילדים מגיל הלידה עד גיל 18 ו-3 חודשים שחלו בסרטן זכאים לגמלת ילד נכה בהתאם לטיפולים שניתנים להם.

ועדה רפואית

לילד עד גיל 3
או
לילד מעל גיל 3

במקרים מסויימים ייתכן
דיון בוועדה ללא נוכחות הילד
קבלת הודעה על החלטת הוועדה
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הגמלה
בכל מקרה ניתן
להגיש תביעה חוזרת

טיפולים כימותרפיים והקרנות (רדיותרפיה)

 • ילדים שמקבלים טיפולים כימותרפיים או הקרנות זכאים לגמלה בשיעור 235% בתקופת הטיפולים וחודש נוסף אחרי שהטיפולים הסתיימו.
  • סכום הגמלה - 7,168 ₪, נכון לשנת 2022.
  • 235% היא דרגת זכאות חדשה שנוספה החל מינואר 2022 (לפני כן הזכאות הייתה בשיעור 188%).
 • ב-5 החודשים שלאחר מכן, הילדים זכאים לגמלה בשיעור 100%.
  • סכום הגמלה - 3,000 ₪, נכון לשנת 2022.
  • הזכאות עשויה להימשך גם מעבר ל-5 חודשים לילדים שסובלים ממחלה ממושכת, קבועה וקשה שנוצרה כתוצאה מהטיפולים.

טיפולים ביולוגיים

 • ילדים עם מחלה פעילה שמקבלים טיפולים ביולוגיים זכאים לגמלה בשיעור 100%, בגלל הצורך בהשגחה מלאה.
  • סכום הגמלה - 3,000 ₪, נכון לשנת 2022.
  • הזכאות תתחיל ב-1 בחודש שבו התחילו הטיפולים ותימשך לאורך כל תקופת הטיפולים ולא פחות מ-6 חודשים.
 • ילדים עם מחלה לא פעילה שמקבלים טיפולים ביולוגיים זכאים לגמלה בשיעור 50%, בגלל הצורך בהשגחה חלקית.
  • סכום הגמלה - 1,527 ₪, נכון לשנת 2022.
  • הזכאות נמשכת שנה, החל ב-1 בחודש שבו הסתיים הטיפול במחלה הפעילה והתחיל הטיפול הביולוגי במחלה לא פעילה.
שימו לב
הילדים עשויים להיות זכאים לגמלה גבוהה יותר בעקבות טיפולים רפואיים קשים, או תלות בעזרת הזולת מגיל 3 ומעלה (בהתאם לבדיקת תלות).

מי זכאי?

הכנות נדרשות

 • לקראת הגשת התביעה יש להכין בדיקות ומסמכים רלוונטיים.
 • לפני הגשת התביעה או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית, ניתן לקבל ייעוץ חינם במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • אם בתביעה לגמלה צורפו מסמכים עדכניים ומפורטים, ניתן לקבוע את הזכאות לגמלה על-פי המסמכים, מבלי לזמן את הילד לוועדה רפואית.

מסמכים נדרשים

 • מסמך רפואי מעודכן לגבי המצב הרפואי והתפקודי של הילד, כולל ההיסטוריה הרפואית, סוג הטיפול הניתן ותדירותו.
 • דוח על מעקב במרפאות מומחים ופירוט תכנית הטיפולים בהמשך.
 • לילד מונשם- אבחון מרופא מטפל הכולל אינדיקציה להנשמה, פירוט סוג המכונה ותאריך התחלת הנשמה קבועה.
 • בנוסף, יש לציין על גבי טופס התביעה אם הילד מיועד להיכנס למעון שיקומי.

תהליך מימוש הזכות

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
יש להגיש את התביעה לגמלה הגשת תביעה לגמלת ילד נכה חשוב לזכור לשלוח את כל המסמכים הנדרשים
אחרי שהתביעה תוגש יוחלט אם אפשר לקבוע את אחוזי הנכות ללא נוכחות הילד. דיון בוועדה רפואית לגמלת ילד נכה ללא נוכחות הילד אם נקבעה לילד זכאות על סמך מסמכים בלבד ניתן לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.
אם הוחלט שנדרשת בדיקה של הילד, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית- בהתאם לגיל ילדכם.
 • חשוב להגיע לוועדה במועד שנקבע או להודיע מראש על אי הגעה.
 • אם הילד לא זקוק לעזרה בפעולות היום-יום, תוכלו לבקש שפעולות אלה לא ייבדקו בוועדה.
החלטת הוועדה בתוך 45 ימים מהיום שהתקבלה התביעה עם כל המסמכים הרלוונטיים, תישלח לכם ההחלטה בצירוף פרוטוקול הוועדה הרפואית.
 • במקרים שונים עשויה להיקבע זכאות זמנית (מקרים רלוונטיים מפורטים בהרחבות הספציפיות לאוכלוסיות הזכאים).
 • אם נקבעה נכות זמנית, לקראת תום התקופה המוסד לביטוח לאומי יבקש חומר רפואי עדכני ויזמן לוועדה רפואית נוספת.
אם הזכאות אושרה, הגמלה תשולם מהחודש שבו הוגשה התביעה. הגמלה תועבר לחשבון הבנק של הזכאים ב-28 בכל חודש. ראו שיעורי הגמלה.
תשלום רטרואקטיבי ייתכן תשלום רטרואקטיבי עד שנה לפני הגשת התביעה אם התקיימו באותו זמן התנאים המזכים, לפי המועד המוקדם מבין אלה:
 • המועד שבו תועדו לראשונה ברשומה הרפואית של הילד תסמינים שקשורים ללקות שלו.
 • המועד שבו הלקות של הילד החלה לגרום לעומס טיפולי כבד ביותר, לדעת רופא מומחה ברפואת ילדים מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • לילד שזכאי לגמלה בגלל עיכוב התפתחותי (עד גיל 3) ייתכן תשלום רטרואקטיבי עבור חצי שנה לכל היותר לפני הגשת התביעה.
 • התשלום הרטרואקטיבי לא ניתן אוטומטית ורצוי לבקש אותו כאשר מגישים את התביעה.
אם אינכם מרוצים מההחלטה (למשל אם לא אושרה הזכאות, או שאושרה זכאות חלקית/זמנית), תוכלו לערער בתוך 90 יום מהיום שבו התקבלה ההחלטה. ערר על החלטת ועדה רפואית לילד נכה
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים תוכלו לערער בתוך 60 יום לבית הדין האזורי לעבודה. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים
רוצים לערער על החלטה של פקיד התביעות שלא קשורה לקביעת הוועדה הרפואית?
 • תוכלו להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מהיום שקיבלתם הודעה על דחיית הבקשה לגמלה על-ידי פקיד התביעות.
 • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הגמלה.
 • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (אם תמצא זאת לנכון).
 • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. הגשת תביעה חוזרת לגמלת ילד נכה
אם ילדכם (מעל גיל 3) זקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום באופן שחורג מבני גילו ושיעור הגמלה שהוא מקבל נקבע ללא התייחסות לנושא התלות בזולת, תוכלו להגיש בקשה לבדיקת תלות. בדיקת תלות לגמלת ילד נכה ניתן להגיש את הבקשה לבדיקת התלות כבר בגיל שנתיים ו-10 חודשים.

זכאות בגיל 18

 • מי שקיבלו גמלת ילד נכה עד גיל 18 ימשיכו לקבל את הגמלה במשך 3 חודשים אחרי גיל 18.
 • כאשר מגיעים לגיל 18 ניתן לבדוק את הזכאות לקצבת נכות והטבות נלוות בהתאם לקביעת נכות רפואית וקביעת דרגת אי כושר.
 • הזכאות לקצבת נכות כללית מתחילה 3 חודשים (90 ימים) אחרי שנקבעה דרגת אי הכושר.
  • אם נקבעה דרגת אי-כושר 100% למשך 6 חודשים לפחות, הזכאות תתחיל מהיום ה-31 לקביעת הדרגה.
  • החל מ-01.01.2022, מי שזכאים בגיל 18 לגמלת ילד נכה וגם לקצבת נכות כללית בשיעור 100%, או לקצבת נכות בשיעור 100%+שר"ם, יקבלו מגיל 18 וחודש עד גיל 18 ו-3 חודשים את התשלום הגבוה מבין 3 האפשרויות.

משפחות עם שני ילדים נכים או יותר

 • משפחה שבה שני ילדים או יותר זכאים לגמלת ילד נכה, תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל עבור כל אחד מהילדים.
 • התוספת לגמלה של כל ילד תהיה בשיעור של 50% מאחוזי הזכאות שנקבעו לו.
דוגמה
משפחה שבה ילד אחד זכאי לגמלה בשיעור 100% ואחיו זכאי לגמלה בשיעור 50%:
 • הילד שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור 100% יקבל גמלה מוגדלת בשיעור 150%.
 • הילד שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור 50% יקבל גמלה מוגדלת בשיעור 75%.
 • משפחה עם שני ילדים נכים שמקבלת גמלת ילד נכה רק עבור אחד מהם תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל עבורו, אם הסיבה שהילד השני לא זכאי לגמלה היא אחת מאלה:
  • הילד שוהה אצל משפחת אומנה.
  • הילד מעל גיל 18 וקיבל לפני כן גמלת ילד נכה.
 • במשפחה עם שני ילדים שזכאים לגמלת ילד נכה או ילד אחד שזכאי לגמלת ילד נכה וילד שני שזכאי לגמלת ניידות, תיתכן זכאות של אותו ילד גם לגמלת ילד נכה וגם לגמלת ניידות.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים