פורטל גמלת ניידות כולל מידע על תהליך הגשת התביעה לגמלה, הגמלה עצמה וההטבות הנלוות לה.


גמלת ניידות מעניקה הטבות שונות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות, כדי לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. ילדים המוגבלים בניידות זכאים לקבל גמלת ניידות עבור ילד.

לכל הטבה קיימים תנאי זכאות שונים.

הגמלה משולמת מכספי אוצר המדינה על-פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר למוסד לביטוח לאומי, למעט לימודי נהיגה.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומיםקבלת קצבה נוספת מהמוסד לביטוח לאומי

מחשבון חדש באתר המוסד לביטוח לאומי יבדוק את זכאותכם לקבל שתי קצבאות במקביל