שורה 1: שורה 1:
 
{{זכות/תחילת טור ימני}}
 
{{זכות/תחילת טור ימני}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = קשישים הזכאים לגמלת סיעוד ומתאשפזים בבית חולים כללי יהיו זכאים להמשיך ולקבל את שירותי הגמלה במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזם
+
| מידע = מקבלי גמלת סיעוד המתאשפזים בבית חולים כללי יהיו זכאים להמשיך ולקבל את שירותי הגמלה במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזם
 
| חשוב=
 
| חשוב=
 
| ממשל= למידע נוסף, ראו [http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA.aspx באתר המוסד לביטוח לאומי]
 
| ממשל= למידע נוסף, ראו [http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA.aspx באתר המוסד לביטוח לאומי]
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
+
{{זכות/סיום הקדמה}}
 
*אחד מ[[תנאי זכאות לגמלת סיעוד|תנאי הזכאות לגמלת סיעוד]], קובע כי יש להתגורר בבית או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות.
 
*אחד מ[[תנאי זכאות לגמלת סיעוד|תנאי הזכאות לגמלת סיעוד]], קובע כי יש להתגורר בבית או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות.
 
*על פי תיקון לחוק הביטוח הלאומי, קשיש המאושפז בבית חולים כללי יהיה זכאי להמשיך ולקבל במסגרת הגמלה טיפול בצרכיו האישיים בבית החולים, במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזו.
 
*על פי תיקון לחוק הביטוח הלאומי, קשיש המאושפז בבית חולים כללי יהיה זכאי להמשיך ולקבל במסגרת הגמלה טיפול בצרכיו האישיים בבית החולים, במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזו.
* ניתן למצוא את רשימת בתי החולים הכלליים [http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/reshimatBateJolim.aspx באתר המוסד לביטוח לאומי] (בית חולים שעל פי תעודת הרישום שלו מיועד לאשפוז חולים סיעודיים, סיעודיים מורכבים, תשושי נפש או שיקומיים בלבד - '''אינו נחשב''' כבית חולים כללי).   
+
* ניתן למצוא את רשימת בתי החולים הכלליים [http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/reshimatBateJolim.aspx באתר המוסד לביטוח לאומי] (בית חולים שעל פי תעודת הרישום שלו מיועד לאשפוז חולים סיעודיים, סיעודיים מורכבים, תשושי נפש או שיקומיים בלבד - '''אינו נחשב''' כבית חולים כללי).
*לקשיש המטופל ב[[מרכז יום לקשיש]] יותר מ- 3 ימים בשבוע, ישלח מרכז היום מטפלת לבית החולים כדי לאפשר לו לקבל את שירותי הסיעוד המגיעים לו.  
+
*עדיפות תינתן לטיפול בבית החולים על ידי המטפל הקבוע של הקשיש. אם הדבר לא יתאפשר, ניתן לספק שירותים גם על ידי מטפל אחר.   
 +
*לקשיש המטופל ב[[מרכז יום לקשיש]] יותר מ- 3 ימים בשבוע, ישלח מרכז היום מטפל/ת לבית החולים כדי לאפשר לו לקבל את שירותי הסיעוד המגיעים לו.  
 
*במידה והאשפוז נמשך מעבר ל- 14 יום, שירותי הגמלה ייפסקו.
 
*במידה והאשפוז נמשך מעבר ל- 14 יום, שירותי הגמלה ייפסקו.
 
* מי ששוחרר תוך 90 ימים ממועד אשפוזו בבית החולים, תוחזר לו זכאותו לגמלת סיעוד כפי שהייתה טרם האשפוז.   
 
* מי ששוחרר תוך 90 ימים ממועד אשפוזו בבית החולים, תוחזר לו זכאותו לגמלת סיעוד כפי שהייתה טרם האשפוז.   
שורה 17: שורה 18:
  
 
==זכאות לגמלה לאחר 14 ימי אשפוז==
 
==זכאות לגמלה לאחר 14 ימי אשפוז==
*קשיש שהופסקו לו שירותי הגמלה בשל אשפוזו בבית חולים, ואשר שוחרר מבית החולים תוך 90 ימים, יהיה זכאי לגמלת סיעוד ממועד שחרורו, בשיעור שנקבע לו טרם האשפוז.
+
* קשיש שהופסקו לו שירותי הגמלה בשל אשפוז בבית חולים מעבר ל- 14 יום, ואשר שוחרר מבית החולים תוך 90 ימים, יהיה זכאי לגמלת סיעוד ממועד שחרורו, בשיעור שנקבע לו טרם האשפוז.
*המוסד לביטוח לאומי רשאי לקבוע תקופה ארוכה יותר מ- 90 ימים: מי שתביעתו נדחתה עקב אשפוז מעל 90 ימים, ותוך חודש ימים ממועד הדחייה הודיע למוסד לביטוח לאומי על שחרורו מהאשפוז, תבוטל לו הדחייה והזכאות תחודש כמקודם.
+
* המוסד לביטוח לאומי רשאי לאשר גם תקופה ארוכה יותר מ- 90 ימים. מי שזכאותו נדחתה עקב אשפוז מעל 90 ימים, ותוך חודש ימים ממועד הדחייה הודיע למוסד לביטוח לאומי על שחרורו מהאשפוז, תבוטל לו הדחייה והזכאות תחודש כמקודם.
*קשיש הסבור כי מצבו הרפואי/תפקודי הוחמר, רשאי לבקש בדיקה מחודשת של זכאותו.  
+
* קשיש הסבור כי מצבו הרפואי/תפקודי הוחמר, רשאי לבקש בדיקה מחודשת של זכאותו, לשם כך, עליו למלא [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t2620.pdf טופס בקשה לבדיקה מחדש של זכאי עקב טענת החמרה].
  
== תקדימים משפטיים ==
 
{{הטמעת כותרת|גמלת סיעוד#תקדימים משפטיים}}
 
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
{{הטמעת כותרת|גמלת סיעוד#ארגוני סיוע}}
 
{{הטמעת כותרת|גמלת סיעוד#ארגוני סיוע}}
שורה 31: שורה 30:
 
**[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fprivatelaw%2Fdata%2F18%2F3%2F292_3_1.rtf&ei=oiTVUfyyL4nUtQaoxYGQCw&usg=AFQjCNGecAOjN5Dhj98bQIGf_o94IkW3vg&sig2=GQbDZYk2EssxWwzjkkEbBA תיקון מס' 117 לחוק הביטוח הלאומי]
 
**[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fprivatelaw%2Fdata%2F18%2F3%2F292_3_1.rtf&ei=oiTVUfyyL4nUtQaoxYGQCw&usg=AFQjCNGecAOjN5Dhj98bQIGf_o94IkW3vg&sig2=GQbDZYk2EssxWwzjkkEbBA תיקון מס' 117 לחוק הביטוח הלאומי]
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
{{הטמעת כותרת|גמלת סיעוד#הרחבות ופרסומים}}
+
*המוסד לביטוח לאומי: חוזר סיעוד מס' 1353- [http://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%201353-%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9C-14%20%D7%99%D7%9E%D7%99%20%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%96.pdf תיקון חוק- זכאות לגמלת סיעוד למשך 14 ימים ממועד אישפוז]
 +
 
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
המידע המקורי בערך זה באדיבות [[הקליניקה לסיוע משפטי לקשישים וניצולי שואה - הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת בר אילן]]  
+
* המידע המקורי בערך זה באדיבות [[הקליניקה לסיוע משפטי לקשישים וניצולי שואה - הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת בר אילן]]  
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
שורה 53: שורה 53:
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->  
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->  
 
{{זכות/טפסים
 
{{זכות/טפסים
| 1 =
+
| 1 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t2620.pdf בקשה לבדיקה מחדש של זכאי עקב טענת החמרה]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  

גרסה מ־23:11, 30 ביולי 2013

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

מקבלי גמלת סיעוד המתאשפזים בבית חולים כללי יהיו זכאים להמשיך ולקבל את שירותי הגמלה במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזם

תבנית:זכות/סיום הקדמה

  • אחד מתנאי הזכאות לגמלת סיעוד, קובע כי יש להתגורר בבית או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות.
  • על פי תיקון לחוק הביטוח הלאומי, קשיש המאושפז בבית חולים כללי יהיה זכאי להמשיך ולקבל במסגרת הגמלה טיפול בצרכיו האישיים בבית החולים, במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזו.
  • ניתן למצוא את רשימת בתי החולים הכלליים באתר המוסד לביטוח לאומי (בית חולים שעל פי תעודת הרישום שלו מיועד לאשפוז חולים סיעודיים, סיעודיים מורכבים, תשושי נפש או שיקומיים בלבד - אינו נחשב כבית חולים כללי).
  • עדיפות תינתן לטיפול בבית החולים על ידי המטפל הקבוע של הקשיש. אם הדבר לא יתאפשר, ניתן לספק שירותים גם על ידי מטפל אחר.
  • לקשיש המטופל במרכז יום לקשיש יותר מ- 3 ימים בשבוע, ישלח מרכז היום מטפל/ת לבית החולים כדי לאפשר לו לקבל את שירותי הסיעוד המגיעים לו.
  • במידה והאשפוז נמשך מעבר ל- 14 יום, שירותי הגמלה ייפסקו.
  • מי ששוחרר תוך 90 ימים ממועד אשפוזו בבית החולים, תוחזר לו זכאותו לגמלת סיעוד כפי שהייתה טרם האשפוז.

מי זכאי?

זכאות לגמלה לאחר 14 ימי אשפוז

  • קשיש שהופסקו לו שירותי הגמלה בשל אשפוז בבית חולים מעבר ל- 14 יום, ואשר שוחרר מבית החולים תוך 90 ימים, יהיה זכאי לגמלת סיעוד ממועד שחרורו, בשיעור שנקבע לו טרם האשפוז.
  • המוסד לביטוח לאומי רשאי לאשר גם תקופה ארוכה יותר מ- 90 ימים. מי שזכאותו נדחתה עקב אשפוז מעל 90 ימים, ותוך חודש ימים ממועד הדחייה הודיע למוסד לביטוח לאומי על שחרורו מהאשפוז, תבוטל לו הדחייה והזכאות תחודש כמקודם.
  • קשיש הסבור כי מצבו הרפואי/תפקודי הוחמר, רשאי לבקש בדיקה מחודשת של זכאותו, לשם כך, עליו למלא טופס בקשה לבדיקה מחדש של זכאי עקב טענת החמרה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי