(פיצול לשני ערכים)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = מקבלי גמלת סיעוד המתאשפזים בבית חולים כללי זכאים להמשיך ולקבל את שירותי הגמלה במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזם, תוך מתן עדיפות לטיפול על-ידי מטפלם הקבוע
+
| מידע = מקבלי גמלת סיעוד המתאשפזים בבית חולים כללי זכאים להמשיך ולקבל שירותי סיעוד אישי במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזם
| חשוב= למי ששוחרר מאשפוז שמעל 14 ימים בבית חולים, וכן מאשפוז במוסד סיעודי, תוחזר הזכאות לגמלת סיעוד כפי שהיתה טרם אשפוזו
+
| חשוב= למי ששוחרר מאשפוז שמעל 14 ימים בבית החולים (וכן למי ששוחרר מאשפוז במוסד סיעודי), [[חידוש זכאות לגמלת סיעוד לאחר שחרור מבית חולים או מוסד סיעודי|תחודש הזכאות]] לגמלת הסיעוד כפי שהיתה טרם אשפוזו, ללא התניה באורכה של תקופת האשפוז
| ממשל= למידע נוסף ראו ב[http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
+
| ממשל=  
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 21: שורה 21:
 
אחד מ[[תנאי זכאות לגמלת סיעוד|תנאי הזכאות לגמלת סיעוד]] קובע כי יש להתגורר בבית או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות.
 
אחד מ[[תנאי זכאות לגמלת סיעוד|תנאי הזכאות לגמלת סיעוד]] קובע כי יש להתגורר בבית או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות.
 
* יחד עם זאת, מקבל גמלת סיעוד המאושפז ב[http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/reshimatBateJolim.aspx בית חולים כללי] יהיה זכאי להמשיך ולקבל במסגרת הגמלה טיפול בצרכיו האישיים בבית החולים, במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזו.
 
* יחד עם זאת, מקבל גמלת סיעוד המאושפז ב[http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/reshimatBateJolim.aspx בית חולים כללי] יהיה זכאי להמשיך ולקבל במסגרת הגמלה טיפול בצרכיו האישיים בבית החולים, במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזו.
* בית חולים שעל-פי תעודת הרישום שלו מיועד לאשפוז חולים סיעודיים, סיעודיים מורכבים, תשושי נפש או שיקומיים בלבד, '''אינו נחשב''' כבית חולים כללי.
+
* למקבל גמלה המבקר ב[[מרכז יום לקשיש]] ישלח מרכז היום מטפל/ת, על מנת לאפשר לו לקבל בבית החולים את שירותי הסיעוד שהוא זכאי להם.  
*עדיפות תינתן לטיפול בבית החולים על-ידי המטפל הקבוע של מקבל הגמלה. אם הדבר לא יתאפשר, ניתן לספק שירותים גם על ידי מטפל אחר. 
+
* אם ניתנו למקבל הגמלה שירותי מטפל אישי בביתו, רצוי מאד שימשיך לקבלם מהמטפל הקבוע. בכל מקרה, חשוב להתחשב ברצונו של המטופל לגבי המטפל שיסעד אותו בבית החולים.
*למי שמטופל ב[[מרכז יום לקשיש]] יותר מ- 3 ימים בשבוע, ישלח מרכז היום מטפל/ת, על מנת לאפשר לו לקבל בבית החולים את שירותי הסיעוד שהוא זכאי להם.  
+
* במקרה שהאשפוז יימשך מעבר ל- 14 יום, יופסקו שירותי הגמלה החל מהיום ה- 15 לאשפוז.
*אם האשפוז נמשך מעבר ל- 14 יום, שירותי הגמלה ייפסקו.
 
  
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
* מבוטח הזכאי ל[[גמלת סיעוד]] ומאושפז ב[http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/reshimatBateJolim.aspx בית חולים כללי] - במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזו.  
+
* מבוטח הזכאי ל[[גמלת סיעוד]]- במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזו ב[http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/reshimatBateJolim.aspx בית חולים כללי].
 +
* הזכאות '''אינה תקפה''' למי שמאושפז בבית חולים המיועד (על-פי תעודת הרישום שלו) לאשפוז חולים סיעודיים, סיעודיים מורכבים, תשושי נפש או שיקומיים בלבד. בתי חולים אלה אינם נחשבים כבתי חולים כלליים.
  
==זכאות לגמלה לאחר שחרור מבית חולים או ממוסד סיעודי ==
+
== תהליך מימוש הזכות ==
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm#Seif230 סעיף 227(ג) לחוק הביטוח הלאומי] קובע כי מי שהופסקו לו שירותי הגמלה בשל אשפוז שמעבר ל- 14 יום בבית חולים והוא שוחרר מבית החולים בתוך 90 ימים, יהיה זכאי לגמלת סיעוד ממועד שחרורו בשיעור שנקבע לו טרם האשפוז. בסעיף נקבע גם כי המוסד לביטוח לאומי רשאי לקבוע תקופה ארוכה מ-90 ימים.
+
* כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
* בהתאם לכך, ועל-פי [https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%201402-%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%96.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי]:
+
{{תרשים זרימה/גמלת סיעוד}}
** מי שאושפז בבית חולים מעל 90 יום, וכן מי שאושפז במוסד סיעודי, יהיה זכאי לגמלת סיעוד ממועד שחרורו בשיעור שנקבע לו טרם האשפוז.
+
 
** לאחר שיתקבל במוסד לביטוח לאומי המידע לגבי שחרורו מהאשפוז, המבוטח יתבקש להצהיר בטופס שיישלח אליו לגבי מצבו המשפחתי ומקום מגוריו.
+
== חשוב לדעת ==
** בהתאם להצהרת המבוטח, ייקבע אם יש צורך במבחן הכנסות מחדש (כפי שמפורט ב[[תנאי זכאות לגמלת סיעוד|תנאי הזכאות לגמלה]]).
+
* למי ששוחרר מאשפוז שמעל 14 ימים בבית החולים (וכן למי ששוחרר מאשפוז במוסד סיעודי), [[חידוש זכאות לגמלת סיעוד לאחר שחרור מבית חולים או מוסד סיעודי|תחודש הזכאות]] לגמלת הסיעוד כפי שהיתה טרם אשפוזו, '''ללא התניה באורכה של תקופת האשפוז'''.
** בנוסף, למי שזכאותו לא היתה מירבית, תוצע האפשרות ל[[בדיקה מחדש של זכאי לגמלת סיעוד עקב החמרה|בדיקה מחדש של שיעור הזכאות]].
 
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
שורה 43: שורה 42:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm#Seif230 חוק הביטוח הלאומי] סעיף 227  
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm#Seif230 חוק הביטוח הלאומי] סעיף 227  
* [https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%201402-%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%96.pdf חוזר סיעוד מס' 1402] - חידוש זכאות לאחר אשפוז בבית חולים או שהות במוסד סיעודי
+
* [https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%AA%20210-%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%96%20%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%99.pdf אגרת אגף סיעוד 210] - מתן שירותים בעת אישפוז הזכאי
 +
* [https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%AA%20224-%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%93%D7%95%D7%95%D7%97%20-%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%20%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%96%20%D7%A2%D7%93%2014%20%D7%99%D7%95%D7%9D.pdf אגרת אגף סיעוד 224] - מתן שירותים בעת אשפוז - דיווח מרכזי היום
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־11:05, 17 בדצמבר 2015

הקדמה:

מקבלי גמלת סיעוד המתאשפזים בבית חולים כללי זכאים להמשיך ולקבל שירותי סיעוד אישי במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזם
למי ששוחרר מאשפוז שמעל 14 ימים בבית החולים (וכן למי ששוחרר מאשפוז במוסד סיעודי), תחודש הזכאות לגמלת הסיעוד כפי שהיתה טרם אשפוזו, ללא התניה באורכה של תקופת האשפוז
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אחד מתנאי הזכאות לגמלת סיעוד קובע כי יש להתגורר בבית או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות.

  • יחד עם זאת, מקבל גמלת סיעוד המאושפז בבית חולים כללי יהיה זכאי להמשיך ולקבל במסגרת הגמלה טיפול בצרכיו האישיים בבית החולים, במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזו.
  • למקבל גמלה המבקר במרכז יום לקשיש ישלח מרכז היום מטפל/ת, על מנת לאפשר לו לקבל בבית החולים את שירותי הסיעוד שהוא זכאי להם.
  • אם ניתנו למקבל הגמלה שירותי מטפל אישי בביתו, רצוי מאד שימשיך לקבלם מהמטפל הקבוע. בכל מקרה, חשוב להתחשב ברצונו של המטופל לגבי המטפל שיסעד אותו בבית החולים.
  • במקרה שהאשפוז יימשך מעבר ל- 14 יום, יופסקו שירותי הגמלה החל מהיום ה- 15 לאשפוז.

מי זכאי?

  • מבוטח הזכאי לגמלת סיעוד- במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזו בבית חולים כללי.
  • הזכאות אינה תקפה למי שמאושפז בבית חולים המיועד (על-פי תעודת הרישום שלו) לאשפוז חולים סיעודיים, סיעודיים מורכבים, תשושי נפש או שיקומיים בלבד. בתי חולים אלה אינם נחשבים כבתי חולים כלליים.

תהליך מימוש הזכות

  • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


חשוב לדעת

  • למי ששוחרר מאשפוז שמעל 14 ימים בבית החולים (וכן למי ששוחרר מאשפוז במוסד סיעודי), תחודש הזכאות לגמלת הסיעוד כפי שהיתה טרם אשפוזו, ללא התניה באורכה של תקופת האשפוז.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים