הקדמה:

מקבלי גמלת סיעוד המתאשפזים בבית חולים כללי זכאים להמשיך ולקבל את שירותי הגמלה במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזם, תוך מתן עדיפות לטיפול על-ידי מטפלם הקבוע
למי ששוחרר מאשפוז שמעל 14 ימים בבית חולים, וכן מאשפוז במוסד סיעודי, תוחזר הזכאות לגמלת סיעוד כפי שהיתה טרם אשפוזו
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אחד מתנאי הזכאות לגמלת סיעוד קובע כי יש להתגורר בבית או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות.

 • יחד עם זאת, מקבל גמלת סיעוד המאושפז בבית חולים כללי יהיה זכאי להמשיך ולקבל במסגרת הגמלה טיפול בצרכיו האישיים בבית החולים, במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוזו.
 • בית חולים שעל-פי תעודת הרישום שלו מיועד לאשפוז חולים סיעודיים, סיעודיים מורכבים, תשושי נפש או שיקומיים בלבד, אינו נחשב כבית חולים כללי.
 • עדיפות תינתן לטיפול בבית החולים על-ידי המטפל הקבוע של מקבל הגמלה. אם הדבר לא יתאפשר, ניתן לספק שירותים גם על ידי מטפל אחר.
 • למי שמטופל במרכז יום לקשיש יותר מ- 3 ימים בשבוע, ישלח מרכז היום מטפל/ת, על מנת לאפשר לו לקבל בבית החולים את שירותי הסיעוד שהוא זכאי להם.
 • אם האשפוז נמשך מעבר ל- 14 יום, שירותי הגמלה ייפסקו.

מי זכאי?

זכאות לגמלה לאחר שחרור מבית חולים או ממוסד סיעודי

 • סעיף 227(ג) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי מי שהופסקו לו שירותי הגמלה בשל אשפוז שמעבר ל- 14 יום בבית חולים והוא שוחרר מבית החולים בתוך 90 ימים, יהיה זכאי לגמלת סיעוד ממועד שחרורו בשיעור שנקבע לו טרם האשפוז. בסעיף נקבע גם כי המוסד לביטוח לאומי רשאי לקבוע תקופה ארוכה מ-90 ימים.
 • בהתאם לכך, ועל-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי:
  • מי שאושפז בבית חולים מעל 90 יום, וכן מי שאושפז במוסד סיעודי, יהיה זכאי לגמלת סיעוד ממועד שחרורו בשיעור שנקבע לו טרם האשפוז.
  • לאחר שיתקבל במוסד לביטוח לאומי המידע לגבי שחרורו מהאשפוז, המבוטח יתבקש להצהיר בטופס שיישלח אליו לגבי מצבו המשפחתי ומקום מגוריו.
  • בהתאם להצהרת המבוטח, ייקבע אם יש צורך במבחן הכנסות מחדש (כפי שמפורט בתנאי הזכאות לגמלה).
  • בנוסף, למי שזכאותו לא היתה מירבית, תוצע האפשרות לבדיקה מחדש של שיעור הזכאות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים