הקדמה:

גמלת סיעוד זמנית ניתנת במקרים שבהם צפוי שיפור במצבו התפקודי של המבוטח (למשל לאחר החלמה מניתוח)
במקרה שצורפו לתביעה מסמכים רפואיים מפורטים, ייתכן שתיקבע על פיהם זכאות זמנית במסלול מהיר, ללא צורך לעבור בבית מבחן תלות
זכאים לגמלה זמנית שגילם 80 ומעלה יעברו מבחן תלות לקראת סיום תקופת הזכאות, על-מנת לקבוע לגבי המשך זכאותם לגמלה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם למידת תלותו של המבוטח בזולת בביצוע פעולות היום יום, או מידת ההזדקקות שלו להשגחה.

 • התהליך הכללי לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


 • זכאות לגמלת סיעוד זמנית (לתקופה של עד 60 יום) נקבעת במקרים שבהם צפוי שיפור משמעותי במצבו התפקודי של המבוטח.
דוגמה
מבוטחים ששוחררו מאשפוז בעקבות שבר ברגל, ניתוח מעקפים, ניתוח בטן או דלקת ריאות, ומצבם צפוי להשתפר לאחר תקופת החלמה, או לאחר קבלת טיפולי פיזיותרפיה או טיפול תרופתי.

מי זכאי?

 • גמלת סיעוד זמנית משולמת למי שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  • זו הפעם הראשונה שאושרה לו גמלת סיעוד.
  • הוא אינו סובל מלקות נפשית, שכלית או קוגניטיבית.
  • הוא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום יום (כלומר עונה על הקריטריונים לגמלת סיעוד רמה א').
  • רופא המטפל בו אישר בטופס המיועד לכך, כי הוא סובל מליקוי זמני לתקופה שאינה עולה על חודשיים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה לגמלת סיעוד ולצרף הערכה רפואית מקצועית המצביעה על הצורך בסיעוד קצר מועד.
 • מי שמאושפז בבית חולים יכול להגיש את טופס התביעה באמצעות העובדת הסוציאלית של בית החולים.
 • בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי, בתביעות שיצורפו אליהן מסמכים רפואיים מפורטים שניתן לקבוע על פיהם זכאות זמנית, הזכאות תיקבע למבוטח ב"מסלול קצר מועד - מהיר", ללא צורך לעבור בבית מבחן תלות על-ידי מעריך.

המשך הזכאות

מבוטחים מגיל 80 ומעלה

 • קשישים מגיל 80 ומעלה שנקבעה להם זכאות באופן זמני, זכאותם לגמלה תיבדק שוב (ביוזמת המוסד לביטוח לאומי) לקראת סיום תקופת הזכאות הזמנית.
דוגמה
אישה בת 81, עצמאית בתפקודיה, עברה ניתוח להחלפת מפרק הירך. לאחר הניתוח נזקקה האישה לעזרה ברחצה, הלבשה ופעולות יומיומיות נוספות. המוסד לביטוח לאומי אישר לה זכאות זמנית לגמלת סיעוד, לתקופה של 60 יום.
לקראת תום תקופת הזכאות, נערך לאישה מבחן תלות שקבע כי היא החלימה מהניתוח ויכולה לחזור לתפקד באופן עצמאי, ולכן לא חודשה זכאותה לגמלה.

מבוטחים שטרם הגיעו לגיל 80

 • למי שטרם הגיע לגיל 80 בחודש שבו החלה זכאותו הזמנית לגמלה, הזכאות תסתיים אוטומטית בתום תקופת הזכאות שנקבעה מבלי שייערך לו מבחן תלות נוסף, אלא אם כן יבקש להיבדק.
 • בהודעה שיקבל לגבי קביעת הזכאות הזמנית (וכן בתזכורת שתישלח לו לפני תום תקופת הזכאות), יצויין שהזכאות תסתיים אוטומטית ללא הערכת תלות נוספת, אלא אם כן יבקש לעבור מבחן תלות.
 • למי שלא ביקש להיבדק, הזכאות הזמנית שנקבעה לו תופסק באופן אוטומטי.
 • מי שמעוניין כי ייערך לו מבחן תלות נוסף, יכול לפנות אל הסניף המטפל באמצעות:
 • מי שהגיש בקשה עד שבועיים מתום זכאותו הזמנית, יישלח לביתו מעריך שיבדוק אותו. אם ימצא זכאי, זכאותו תימשך ברצף.
 • מי שהגיש בקשה בין שבועיים לחודש אחרי תום הזכאות הזמנית ובמבחן התלות נמצא כי הוא זכאי לגמלת סיעוד, הזכאות תחל ב-1 בחודש שלאחר הגשת הבקשה.
 • אם חלף חודש מתום הזכאות הזמנית, יש להגיש תביעה לגמלת סיעוד מחדש.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים