מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
 
(14 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע =  [[גמלת סיעוד]] נחלקת ל-6 רמות, בהתאם למידת תלותו של המבוטח בזולת או דרגת ההשגחה שהוא זקוק לה  
 
| מידע =  [[גמלת סיעוד]] נחלקת ל-6 רמות, בהתאם למידת תלותו של המבוטח בזולת או דרגת ההשגחה שהוא זקוק לה  
|מידע2= גמלת סיעוד רמה 1 מאפשרת לבחור באחת מבין 3 אפשרויות: קבלת גמלה בכסף, קבלת 9 יחידות שבועיות (שעות שבועיות) לטיפול שאינו טיפול ביתי, או קבלת 5.5 יחידות שבועיות לטיפול אישי בבית/שילוב של טיפול עם שירותים נוספים
+
|מידע2= בגמלת סיעוד רמה 1 יש אפשרות לבחור אם לקבל 9 יחידות שירות (שעות שבועיות) של שירותים שאינם כוללים טיפול אישי בבית, או לקבל 5.5 יחידות שירות שניתן לנצל לצורך קבלת גמלה כספית, טיפול אישי בבית ושאר שירותי הגמלה (בהרכבים שונים)
|חשוב= מבוטח שבחר באחת מהאפשרויות יכול לשנות את בחירתו בכל עת
+
| פיצוי = אם בוחרים לקבל רק את הגמלה הכספית, הסכום יהיה {{ חשב ועצב| {{נתון:שווי שעת סיעוד רמה 1}}*5.5 | עיגול=0 }} ש"ח בחודש
 +
|חשוב= ניתן לשנות את הבחירה בכל עת
 
|חשוב2=במקרה של החמרה במצבו של המבוטח, ניתן להגיש בקשה להגדלת שיעור הגמלה
 
|חשוב2=במקרה של החמרה במצבו של המבוטח, ניתן להגיש בקשה להגדלת שיעור הגמלה
 
|ממשל= למידע נוסף ראו [https://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/benefit_level/Pages/level1.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 
|ממשל= למידע נוסף ראו [https://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/benefit_level/Pages/level1.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
שורה 20: שורה 21:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 +
{{תבנית:קורונה/גמלת סיעוד}}
 
גמלת סיעוד נחלקת לרמות 1-6 על-פי מידת התלות של המבוטח בזולת, או מידת ההשגחה שהוא זקוק לה (בהתאם לתוצאות [[בדיקת תפקוד לצורך קביעת זכאות לגמלת סיעוד (מבחן תלות ADL)|מבחן התלות]] שנערך לו).
 
גמלת סיעוד נחלקת לרמות 1-6 על-פי מידת התלות של המבוטח בזולת, או מידת ההשגחה שהוא זקוק לה (בהתאם לתוצאות [[בדיקת תפקוד לצורך קביעת זכאות לגמלת סיעוד (מבחן תלות ADL)|מבחן התלות]] שנערך לו).
* גמלת סיעוד רמה 1 היא ייחודית ונפרדת מיתר הרמות בשל האופן בו ניתן לקבל את גמלת הסיעוד.
+
* גמלת סיעוד ברמה 1 היא ייחודית ונפרדת מיתר הרמות בשל האופן שבו ניתן לקבל את הגמלה.
* מי שזכאי לגמלת סיעוד ברמה 1 יכול לבחור באחת מבין 3 האפשרויות הבאות, והוא רשאי לשנות את בחירתו בכל שלב:
+
* מי שמקבל גמלה ברמה זו יכול לבחור באחת מבין האפשרויות הבאות (כאשר ניתן לשנות את הרכב הבחירה בכל עת):
** 9 יחידות שירות של טיפול שאינו כולל טיפול אישי בבית (למשל ליווי למרכז יום).
+
** 9 יחידות שירות (שעות שבועיות) בהרכב שאותו יבחר מבין [[שירותים הניתנים במסגרת גמלת סיעוד|שירותי הגמלה]] שאינם כוללים טיפול אישי בבית, כלומר: ביקור ב[[מרכזי יום לקשיש|מרכז יום]], לחצן מצוקה, שירותי כביסה וקבלת מוצרי ספיגה.
** גמלה כספית בסך 1,407 ש"ח,  שניתן לנצל לכל מטרה. <!--כשמעדכנים את הסכום, צריך לעדכן גם בדוגמה של הגמלה המופחתת וב"מדריך סיוע למבוגר שהפך לסיעודי ולבני משפחתו" -->
+
** 5.5 יחידות שירות, שיוכל לנצל על-ידי שילובים שונים של גמלה כספית, שעות טיפול אישי בבית ושאר שירותי הגמלה. במקרה זה שוויה של כל יחידת שירות (שעת טיפול) הוא {{נתון:שווי שעת סיעוד רמה 1}} ש"ח בחודש.
** 5.5 יחידות שירות, אותן ניתן לנצל לטיפול אישי בבית או לשלב עם שירותים נוספים (כולל הגמלה הכספית).
+
* למי שבוחר לבקר ב[[מרכזי יום לקשיש|מרכז יום]], ביקור יומי במרכז שווה בערכו ל-2 שעות טיפול (2 יחידות שירות).
 +
* ניתן לבקר במרכז יום עד 4.5 ימים בשבוע, או עד 2 ימים בשבוע למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
 +
*  אם בוחרים לקבל רק את הגמלה הכספית, הסכום יהיה {{ חשב ועצב| {{נתון:שווי שעת סיעוד רמה 1}}*5.5 | עיגול=0 }} ש"ח בחודש.
 
{{דוגמה|  
 
{{דוגמה|  
* 3.5 יחידות שירות עבור טיפול אישי בבית ו- 2 יחידות עבור ביקור ב[[מרכזי יום לקשיש|מרכז יום]]
+
* מקבל גמלת סיעוד ברמה 1 בחר שלא לקבל את 9 היחידות של שירותי הגמלה שאינם כוללים טיפול אישי בבית.
* 2 יחידות עבור טיפול אישי בבית וגמלה כספית בערך של  3.5 יחידות}}
+
* הוא יקבל 5.5 יחידות שירות, ויוכל לבחור לנצל אותן (למשל) בכל אחד מהאופנים הבאים:
 +
** 2 יחידות (שעות שבועיות) לטיפול אישי בבית וגמלה כספית בערך של  3.5 יחידות ({{ חשב ועצב| {{נתון:שווי שעת סיעוד רמה 1}}*3.5 | עיגול=0 }} ש"ח בחודש).
 +
** 3.5 יחידות של שירותי סיעוד בהרכבים שונים וגמלה כספית בערך של שתי יחידות ({{ חשב ועצב| {{נתון:שווי שעת סיעוד רמה 1}}*2 | עיגול=0 }} ש"ח בחודש).
 +
** גמלה כספית בלבד בסך {{ חשב ועצב| {{נתון:שווי שעת סיעוד רמה 1}}*5.5 | עיגול=0 }} ש"ח בחודש, שניתן לנצל לכל מטרה. }}
  
* ניתן להיעזר ב[https://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/siudprogram.aspx מחשבון בחירת סל שירותים בסיעוד] כדי לבנות את תכנית הטיפולים המתאימה ביותר.
+
* מי שנקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל [[מבחן הכנסות לצורך קבלת גמלת סיעוד|גובה הכנסותיו]], יהיה זכאי ל-50% משיעורי הגמלה.
* האפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית היא '''בנוסף''' לאפשרות של כל מי שמעסיק מטפל צמוד (לפחות 12 שעות ביום, 6 ימים בשבוע) לקבל את [[גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד|הגמלה בכסף]]. למידע נוסף, ראו [[גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד]].
 
* במקרים שבהם המטפל מועסק באמצעות חברת סיעוד:
 
**  היקף המשרה שמשויך לחברת הסיעוד נקבע לפי מספר שעות גמלת הסיעוד שהמטופל זכאי להן.
 
** היקף המשרה שמשויך למטופל הוא יתרת השעות הדרושות על מנת להשלים את היקף המשרה ל[[יום עבודה ושבוע עבודה|משרה מלאה]] (החל מה- 01.04.2018 משרה מלאה מוגדרת כ-42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות).
 
* מי שנקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל [[מבחן הכנסות לצורך קבלת גמלת סיעוד|גובה הכנסותיו]], יהיה זכאי ל- 50% משיעורי הגמלה.
 
 
{{דוגמה|
 
{{דוגמה|
* קשיש שמבחינה תפקודית נמצא כי הוא זכאי לגמלה ברמה 1.
+
* מבוטח שמבחינה תפקודית נמצא כי הוא זכאי לגמלה ברמה 1.
* הכנסותיו החודשיות הן בסך 10,000 ש"ח, ולכן נקבע כי הוא יהיה זכאי לגמלה מופחתת ב- 50%.
+
* הכנסותיו החודשיות הן בסך 10,000 ש"ח, ולכן נקבע כי הוא יהיה זכאי לגמלה מופחתת ב-50%.
 
* הוא יוכל לבחור באחת מבין 3 האפשרויות הבאות:
 
* הוא יוכל לבחור באחת מבין 3 האפשרויות הבאות:
 
** 4.5 יחידות שירות של טיפול שאינו כולל טיפול אישי בבית (למשל ליווי למרכז יום).
 
** 4.5 יחידות שירות של טיפול שאינו כולל טיפול אישי בבית (למשל ליווי למרכז יום).
** גמלה כספית בסך של כ- 703 ש"ח,  שניתן לנצל לכל מטרה.
+
** 2.75 יחידות שירות, אותן יוכל לנצל לטיפול אישי בבית או לשלב עם  [[שירותים הניתנים במסגרת גמלת סיעוד|שירותים נוספים]] (כולל חלק מהגמלה הכספית).
** 2.75 יחידות שירות, אותן יוכל לנצל לטיפול אישי בבית או לשלב עם  [[שירותים הניתנים במסגרת גמלת סיעוד|שירותים נוספים]] (כולל הגמלה הכספית).}}
+
** גמלה כספית בסך של {{ חשב ועצב| {{נתון:שווי שעת סיעוד רמה 1}}*2.75 | עיגול=0 }} ש"ח, שניתן לנצל לכל מטרה.}}
 +
 
 +
* ההרכב של כלל [[שירותים הניתנים במסגרת גמלת סיעוד|שירותי הגמלה]] שיינתנו למבוטח ייקבע בהתאם לצרכיו על-ידי המוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו [[קביעת ההרכב של שירותי גמלת סיעוד]].
 +
* ניתן להיעזר ב[https://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/siudprogram.aspx מחשבון בחירת סל שירותים בסיעוד] כדי לבנות את תכנית הטיפולים המתאימה ביותר.
  
* למי שבוחר לבקר ב[[מרכזי יום לקשיש|מרכז יום]], ביקור יומי במרכז שווה בערכו ל-2 שעות טיפול (2 יחידות שירות).
+
== השלמת שעות למשרה מלאה למטפל שמועסק על-ידי חברת סיעוד ==
* ניתן לבקר במרכז יום עד 4.5 ימים בשבוע, או עד 2 ימים בשבוע - למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
+
* במקרים שבהם המטפל מועסק באמצעות חברת סיעוד:
* ההרכב של כלל [[שירותים הניתנים במסגרת גמלת סיעוד|שירותי הגמלה]] שיינתנו למבוטח נקבע בהתאם לצרכיו על-ידי [[ועדה מקומית מקצועית לקביעת שירותי גמלת סיעוד|ועדה מקצועית]].
+
**  היקף המשרה שמשויך לחברת הסיעוד נקבע לפי מספר שעות גמלת הסיעוד שהמטופל זכאי להן.
 +
** היקף המשרה שמשויך למטופל הוא יתרת השעות הדרושות כדי להשלים את היקף המשרה ל[[יום עבודה ושבוע עבודה|משרה מלאה]] (החל מה-01.04.2018 משרה מלאה מוגדרת כ-42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות).
 +
{{תבנית:דוגמה חלוקת עלויות שכר גמלת סיעוד רמה 1}}
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* מי  ש[[חישוב ניקוד עבור זכאות לגמלת סיעוד|צבר בין 2.5 ל- 3 נקודות]] ב[[בדיקת תפקוד לצורך קביעת זכאות לגמלת סיעוד (מבחן תלות ADL)|מבחן התלות]].
+
* מי  ש[[חישוב ניקוד עבור זכאות לגמלת סיעוד|צבר בין 2.5 ל-3 נקודות]] ב[[בדיקת תפקוד לצורך קביעת זכאות לגמלת סיעוד (מבחן תלות ADL)|מבחן התלות]].
 +
{{תבנית:טיפ/גמלת סיעוד רמה 2 לבודד עיוור}}
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 +
* לאחר שאושרה הגמלה ויודעים כמה נקודות תלות נקבעו לזכאי, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי כדי לקבוע את הרכב השירותים המתאים לו.
 
* את הבחירה בהרכב הגמלה (קצבה כספית, שירותי סיעוד, או שילוב של שניהם) ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות:
 
* את הבחירה בהרכב הגמלה (קצבה כספית, שירותי סיעוד, או שילוב של שניהם) ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות:
** להתקשר למוקד טלפוני 2637*  
+
*# להתקשר למוקד טלפוני 2637*, בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 17:00.
** לסמן את השירותים שמעוניינים בהם ב[https://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/siudprogram.aspx מחשבון בחירת סל שירותים בסיעוד], להדפיס את טופס הבחירה ולשלוח אותו [https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/DocumentsInfo.aspx באופן מקוון].  
+
*# לסמן את השירותים שמעוניינים בהם ב[https://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/siudprogram.aspx מחשבון בחירת סל שירותים בסיעוד] ולהדפיס את טופס הבחירה.
** להוריד, להדפיס ולמלא באופן ידני את [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t2672.pdf טופס הבחירה], ולשלוח אותו [https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/DocumentsInfo.aspx באופן מקוון]
+
*# להוריד, להדפיס ולמלא באופן ידני [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t2672.pdf טופס בחירת שירותי סיעוד לזכאי ברמה ראשונה].
** ניתן גם להגיש את הטפסים, לאחר שמולאו, ל[https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב].
+
** ניתן לשלוח את טופס הבחירה המודפס והמלא [https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/DocumentsInfo.aspx באופן מקוון] או להגיש אותו ל[https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב].
 +
* לאחר שהפנייה תתקבל, עובד סוציאלי של הביטוח הלאומי יחזור אל הפונה.
 +
*  הרכב השירותים יותאם למבוטח בהתאם לצרכיו ולחוות הדעת של העובד הסוציאלי.
 +
* את השירותים יספקו למבוטח חברות הסיעוד המורשות לספק את שירותי הסיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 +
* ניתן לבחור בנותן שירותים (אחד או יותר) מתוך [http://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/IturNotneySherutim.aspx רשימת חברות הסיעוד] הפועלות באזור מגוריו של המבוטח ולהתקשר עמו.
 +
* אם מעוניינים בהוספה או שינוי של שירותים או במעבר לנותן שירותים אחר, יש לפנות באותו אופן.
 +
* מי שבחר בגמלה כספית, הגמלה תועבר לחשבון הבנק שלו בחודש שלאחר ביצוע הבחירה. הגמלה משולמת עד ל-28 בכל חודש, בגין אותו חודש.
 
* כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
 
* כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
 
{{תרשים זרימה/גמלת סיעוד}}
 
{{תרשים זרימה/גמלת סיעוד}}
 +
{{תבנית:טיפ/טרום סיעוד}}
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
שורה 91: שורה 107:
 
[[קטגוריה:גמלאות]]
 
[[קטגוריה:גמלאות]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 +
 +
[[AR:مخصصات التمريض مستوى 1]]
 +
[[en:Level 1 Long-Term Care Benefit]]

גרסה אחרונה מ־08:41, 15 באפריל 2020

הקדמה:

גמלת סיעוד נחלקת ל-6 רמות, בהתאם למידת תלותו של המבוטח בזולת או דרגת ההשגחה שהוא זקוק לה
בגמלת סיעוד רמה 1 יש אפשרות לבחור אם לקבל 9 יחידות שירות (שעות שבועיות) של שירותים שאינם כוללים טיפול אישי בבית, או לקבל 5.5 יחידות שירות שניתן לנצל לצורך קבלת גמלה כספית, טיפול אישי בבית ושאר שירותי הגמלה (בהרכבים שונים)
אם בוחרים לקבל רק את הגמלה הכספית, הסכום יהיה 1,408 ש"ח בחודש
ניתן לשנות את הבחירה בכל עת
במקרה של החמרה במצבו של המבוטח, ניתן להגיש בקשה להגדלת שיעור הגמלה
שימו לב

גמלת סיעוד נחלקת לרמות 1-6 על-פי מידת התלות של המבוטח בזולת, או מידת ההשגחה שהוא זקוק לה (בהתאם לתוצאות מבחן התלות שנערך לו).

 • גמלת סיעוד ברמה 1 היא ייחודית ונפרדת מיתר הרמות בשל האופן שבו ניתן לקבל את הגמלה.
 • מי שמקבל גמלה ברמה זו יכול לבחור באחת מבין האפשרויות הבאות (כאשר ניתן לשנות את הרכב הבחירה בכל עת):
  • 9 יחידות שירות (שעות שבועיות) בהרכב שאותו יבחר מבין שירותי הגמלה שאינם כוללים טיפול אישי בבית, כלומר: ביקור במרכז יום, לחצן מצוקה, שירותי כביסה וקבלת מוצרי ספיגה.
  • 5.5 יחידות שירות, שיוכל לנצל על-ידי שילובים שונים של גמלה כספית, שעות טיפול אישי בבית ושאר שירותי הגמלה. במקרה זה שוויה של כל יחידת שירות (שעת טיפול) הוא 256 ש"ח בחודש.
 • למי שבוחר לבקר במרכז יום, ביקור יומי במרכז שווה בערכו ל-2 שעות טיפול (2 יחידות שירות).
 • ניתן לבקר במרכז יום עד 4.5 ימים בשבוע, או עד 2 ימים בשבוע למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
 • אם בוחרים לקבל רק את הגמלה הכספית, הסכום יהיה 1,408 ש"ח בחודש.
דוגמה
 • מקבל גמלת סיעוד ברמה 1 בחר שלא לקבל את 9 היחידות של שירותי הגמלה שאינם כוללים טיפול אישי בבית.
 • הוא יקבל 5.5 יחידות שירות, ויוכל לבחור לנצל אותן (למשל) בכל אחד מהאופנים הבאים:
  • 2 יחידות (שעות שבועיות) לטיפול אישי בבית וגמלה כספית בערך של 3.5 יחידות (896 ש"ח בחודש).
  • 3.5 יחידות של שירותי סיעוד בהרכבים שונים וגמלה כספית בערך של שתי יחידות (512 ש"ח בחודש).
  • גמלה כספית בלבד בסך 1,408 ש"ח בחודש, שניתן לנצל לכל מטרה.
 • מי שנקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו, יהיה זכאי ל-50% משיעורי הגמלה.
דוגמה
 • מבוטח שמבחינה תפקודית נמצא כי הוא זכאי לגמלה ברמה 1.
 • הכנסותיו החודשיות הן בסך 10,000 ש"ח, ולכן נקבע כי הוא יהיה זכאי לגמלה מופחתת ב-50%.
 • הוא יוכל לבחור באחת מבין 3 האפשרויות הבאות:
  • 4.5 יחידות שירות של טיפול שאינו כולל טיפול אישי בבית (למשל ליווי למרכז יום).
  • 2.75 יחידות שירות, אותן יוכל לנצל לטיפול אישי בבית או לשלב עם שירותים נוספים (כולל חלק מהגמלה הכספית).
  • גמלה כספית בסך של 704 ש"ח, שניתן לנצל לכל מטרה.

השלמת שעות למשרה מלאה למטפל שמועסק על-ידי חברת סיעוד

 • במקרים שבהם המטפל מועסק באמצעות חברת סיעוד:
  • היקף המשרה שמשויך לחברת הסיעוד נקבע לפי מספר שעות גמלת הסיעוד שהמטופל זכאי להן.
  • היקף המשרה שמשויך למטופל הוא יתרת השעות הדרושות כדי להשלים את היקף המשרה למשרה מלאה (החל מה-01.04.2018 משרה מלאה מוגדרת כ-42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות).
דוגמה
 • מטופל זכאי לגמלת סיעוד רמה 1 (9 שעות שבועיות של טיפול מהמוסד לביטוח לאומי). שעות אלה, המהוות 21% ממשרה מלאה (42 שעות), ממומנות על-ידי חברת הסיעוד.
 • המטופל מממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, המהוות 79% מהמשרה המלאה.
 • אחריות המטופל היא לתשלום 79% מהתשלומים הקשורים להעסקת העובד ואחריות חברת הסיעוד היא לתשלום 21% הנותרים.

מי זכאי?

טיפ
בודד עיוור יהיה זכאי לגמלת סיעוד שלא תפחת מרמה 2

תהליך מימוש הזכות

 • לאחר שאושרה הגמלה ויודעים כמה נקודות תלות נקבעו לזכאי, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי כדי לקבוע את הרכב השירותים המתאים לו.
 • את הבחירה בהרכב הגמלה (קצבה כספית, שירותי סיעוד, או שילוב של שניהם) ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות:
  1. להתקשר למוקד טלפוני 2637*, בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 17:00.
  2. לסמן את השירותים שמעוניינים בהם במחשבון בחירת סל שירותים בסיעוד ולהדפיס את טופס הבחירה.
  3. להוריד, להדפיס ולמלא באופן ידני טופס בחירת שירותי סיעוד לזכאי ברמה ראשונה.
 • לאחר שהפנייה תתקבל, עובד סוציאלי של הביטוח הלאומי יחזור אל הפונה.
 • הרכב השירותים יותאם למבוטח בהתאם לצרכיו ולחוות הדעת של העובד הסוציאלי.
 • את השירותים יספקו למבוטח חברות הסיעוד המורשות לספק את שירותי הסיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן לבחור בנותן שירותים (אחד או יותר) מתוך רשימת חברות הסיעוד הפועלות באזור מגוריו של המבוטח ולהתקשר עמו.
 • אם מעוניינים בהוספה או שינוי של שירותים או במעבר לנותן שירותים אחר, יש לפנות באותו אופן.
 • מי שבחר בגמלה כספית, הגמלה תועבר לחשבון הבנק שלו בחודש שלאחר ביצוע הבחירה. הגמלה משולמת עד ל-28 בכל חודש, בגין אותו חודש.
 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


טיפ
 • חברות סיעוד פרטיות מציעות שירותי סיעוד זמניים ללא תשלום, עוד לפני שניתנה החלטה סופית לגבי הזכאות של המטופל לגמלת סיעוד, וללא כל התחייבות מצדו.
 • ניתן לברר אלו חברות מספקות שירות זה באמצעות העובדים הסוציאליים בבתי החולים, במחלקות לשירותים חברתיים, במרפאות קופת החולים או בסניפי המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו שירותי "טרום סיעוד" בתביעה לגמלת סיעוד.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים