הקדמה:

גמלת סיעוד נחלקת ל-6 רמות, בהתאם למידת תלותו של המבוטח בזולת או דרגת ההשגחה שהוא זקוק לה
גמלת סיעוד רמה 1 מאפשרת לבחור באחת מבין 3 אפשרויות: קבלת גמלה בכסף, קבלת 9 יחידות שבועיות (שעות שבועיות) לטיפול שאינו טיפול ביתי, או קבלת 5.5 יחידות שבועיות לטיפול אישי בבית/שילוב של טיפול עם שירותים נוספים
מבוטח שבחר באחת מהאפשרויות יכול לשנות את בחירתו בכל עת
במקרה של החמרה במצבו של המבוטח, ניתן להגיש בקשה להגדלת שיעור הגמלה

גמלת סיעוד נחלקת לרמות 1-6 על-פי מידת התלות של המבוטח בזולת, או מידת ההשגחה שהוא זקוק לה (בהתאם לתוצאות מבחן התלות שנערך לו).

 • גמלת סיעוד רמה 1 היא ייחודית ונפרדת מיתר הרמות בשל האופן בו ניתן לקבל את גמלת הסיעוד.
 • מי שזכאי לגמלת סיעוד ברמה 1 יכול לבחור באחת מבין 3 האפשרויות הבאות, והוא רשאי לשנות את בחירתו בכל שלב:
  • 9 יחידות שירות של טיפול שאינו כולל טיפול אישי בבית (למשל ליווי למרכז יום).
  • גמלה כספית בסך 1,407 ש"ח, שניתן לנצל לכל מטרה.
  • 5.5 יחידות שירות, אותן ניתן לנצל לטיפול אישי בבית או לשלב עם שירותים נוספים (כולל הגמלה הכספית).
דוגמה
 • 3.5 יחידות שירות עבור טיפול אישי בבית ו- 2 יחידות עבור ביקור במרכז יום
 • 2 יחידות עבור טיפול אישי בבית וגמלה כספית בערך של 3.5 יחידות
 • ניתן להיעזר במחשבון בחירת סל שירותים בסיעוד כדי לבנות את תכנית הטיפולים המתאימה ביותר.
 • האפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית היא בנוסף לאפשרות של כל מי שמעסיק מטפל צמוד (לפחות 12 שעות ביום, 6 ימים בשבוע) לקבל את הגמלה בכסף. למידע נוסף, ראו גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד.
 • במקרים שבהם המטפל מועסק באמצעות חברת סיעוד:
  • היקף המשרה שמשויך לחברת הסיעוד נקבע לפי מספר שעות גמלת הסיעוד שהמטופל זכאי להן.
  • היקף המשרה שמשויך למטופל הוא יתרת השעות הדרושות על מנת להשלים את היקף המשרה למשרה מלאה (החל מה- 01.04.2018 משרה מלאה מוגדרת כ-42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות).
 • מי שנקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו, יהיה זכאי ל- 50% משיעורי הגמלה.
דוגמה
 • קשיש שמבחינה תפקודית נמצא כי הוא זכאי לגמלה ברמה 1.
 • הכנסותיו החודשיות הן בסך 10,000 ש"ח, ולכן נקבע כי הוא יהיה זכאי לגמלה מופחתת ב- 50%.
 • הוא יוכל לבחור באחת מבין 3 האפשרויות הבאות:
  • 4.5 יחידות שירות של טיפול שאינו כולל טיפול אישי בבית (למשל ליווי למרכז יום).
  • גמלה כספית בסך של כ- 703 ש"ח, שניתן לנצל לכל מטרה.
  • 2.75 יחידות שירות, אותן יוכל לנצל לטיפול אישי בבית או לשלב עם שירותים נוספים (כולל הגמלה הכספית).
 • למי שבוחר לבקר במרכז יום, ביקור יומי במרכז שווה בערכו ל-2 שעות טיפול (2 יחידות שירות).
 • ניתן לבקר במרכז יום עד 4.5 ימים בשבוע, או עד 2 ימים בשבוע - למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
 • ההרכב של כלל שירותי הגמלה שיינתנו למבוטח נקבע בהתאם לצרכיו על-ידי ועדה מקצועית.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים