(יצירת דף עם התוכן "{{הליך/תחילת טור ימני}} {{דגשים | מידע = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע להלי...")
(אין הבדלים)

גרסה מ־14:31, 16 ביוני 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו השכירים או על מקבלי הפנסיה.
פרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו השכירים או על מקבלי הפנסיה.
 • נוסף על דיווח חודשי, חלה על המעסיק חובה להגיש למוסד לביטוח לאומי פעם ברבעון דיווח ממוכן בלבד, עבור סוגי העובדים הבאים:
 • פנסיונרים בפרישה מוקדמת
 • תלמידים בהכשרה מקצועית
 • עובדים בחופשה ללא תשלום
 • מרצים/ אומנים המדווחים כשכירים על-פי צו סיווג מבוטחים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

מי שיש בינו לבין העובד אצלו יחסי עובד - מעסיק, שלפיהם מבצע העובד עבודה בעבור מעסיקו

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • התשלום והדיווח יעשו באחת מהדרכים הבאות:
 • באתר השתלומים
 • בבנק
 • באמצעות תוכנת שכר
 • באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"
 • בסניף הביטוח הלאומי
לפירוט על דרכי התשלום והדיווח החודשי ראו כאן

ערעור

חשוב לדעת

 • הכנסות העובד, שחייבות בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, הן אותן ההכנסות שחייבות במס הכנסה על פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. כלומר שכרו של העובד וכן טובות ההנאה שמשולמות לעובד בין בכסף ובין בשווה כסף.
 • מעסיק, המעסיק עובד שאינו תושב/ת ישראל (חוץ מעובד במשק בית), נחשב כמעסיק תושב חוץ, והוא חייב לדווח, לנכות ולשלם בעבורו דמי ביטוח לאומי. לפרטים ראו חדש:חובת דיווח ותשלום עבור עובד תושב חוץ.

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

אתר הביטוח הלאומי תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי