(למי ואיך פונים)
שורה 3: שורה 3:
 
| מידע  = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע להליך. -->על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו השכירים או על מקבלי הפנסיה.
 
| מידע  = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע להליך. -->על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו השכירים או על מקבלי הפנסיה.
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב חשבון המעסיק בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
שורה 59: שורה 59:
 
:*שידור קובץ באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"
 
:*שידור קובץ באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"
 
:לפירוט לגבי הדרכים לדיווח רבעוני ראו [http://www.btl.gov.il/Insurance/Maasik/MToshavYisrael/DivuahVetashlum/Pages/default.aspx כאן]
 
:לפירוט לגבי הדרכים לדיווח רבעוני ראו [http://www.btl.gov.il/Insurance/Maasik/MToshavYisrael/DivuahVetashlum/Pages/default.aspx כאן]
 
+
<!--
 
==ערעור==
 
==ערעור==
<!-- האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד. -->
+
האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד. -->
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==

גרסה מ־14:53, 16 ביוני 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו השכירים או על מקבלי הפנסיה.
אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב חשבון המעסיק בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק
פרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו השכירים או על מקבלי הפנסיה.
 • אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב חשבון המעסיק בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק. כמו כן, עלול הדבר לגרום להגשת תביעה נגד המעסיק להחזר הסכום השווה לקצבאות שהמוסד לביטוח לאומי שילם או עתיד לשלם לעובדיו של המעסיק. לפרטים בדבר הסדרת חוב בביטוח לאומי ראו בתשלום חוב לביטוח לאומי
 • נוסף על דיווח חודשי, חלה על המעסיק חובה להגיש למוסד לביטוח לאומי פעם ברבעון דיווח ממוכן בלבד, עבור סוגי העובדים הבאים:
 • פנסיונרים בפרישה מוקדמת
 • תלמידים בהכשרה מקצועית
 • עובדים בחופשה ללא תשלום
 • מרצים/ אומנים המדווחים כשכירים על-פי צו סיווג מבוטחים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

מי שיש בינו לבין העובד אצלו יחסי עובד - מעסיק, שלפיהם מבצע העובד עבודה בעבור מעסיקו

למי ואיך פונים

 • מעסיק חדש המעסיק עובד/ים בעסקו חייב לפתוח תיק ניכויים במשרדי מס הכנסה. המוסד לביטוח לאומי מקבל את המידע אודות פתיחת התיק ומספרו ממס הכנסה ופותח תיק למעסיק החדש אוטומטית גם בביטוח הלאומי.
 • אחר פתיחת התיק מקבל המעסיק באמצעות הדואר:
 • הודעה על פתיחת תיק, מספר העובדים שעליהם דיווח ושיעור דמי הביטוח שעליו לשלם עבורם.
 • שאלון להשלמת פרטים, שאותו צריך המעסיק למלא ולשלוח חזרה למוסד לביטוח לאומי.
 • טופס דין וחשבון על העסקת עובדים (טופס 102), שאותו צריך המעסיק למלא ולשלם את דמי הביטוח מדי חודש

שלבי ההליך

תשלום ודיווח חודשי

 • מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים ומקבלי פנסיה תושבי ישראל חל ב-15 בכל חודש בעבור החודש שקדם לו.
 • התשלום והדיווח יעשו באחת מהדרכים הבאות:
 • באתר השתלומים
 • בבנק
 • באמצעות תוכנת שכר
 • באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"
 • בסניף הביטוח הלאומי
לפירוט על דרכי התשלום והדיווח החודשי ראו כאן

דיווח רבעוני

 • מועדי הדיווח:
 • עבור החודשים ינואר- מרס יש לדווח ב- 15 באפריל.
 • עבור החודשים אפריל- יוני יש לדווח ב- 15 ביולי.
 • עבור החודשים יולי- ספטמבר יש לדווח ב- 15 באוקטובר.
 • עבור החודשים אוקטובר- דצמבר יש לדווח ב-15 בינואר.
 • דרכים לדיווח רבעוני:
 • מילוי טופס מקוון (אלקטרוני) באתר התשלומים
 • שידור קובץ באמצעות מערכת קשרים עסקיים
 • שידור קובץ באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"
לפירוט לגבי הדרכים לדיווח רבעוני ראו כאן

חשוב לדעת

 • הכנסות העובד, שחייבות בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, הן אותן ההכנסות שחייבות במס הכנסה על פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. כלומר שכרו של העובד וכן טובות ההנאה שמשולמות לעובד בין בכסף ובין בשווה כסף. טובות הנאה אלה כוללות בין היתר, גם ארוחות לעובדים וכן הנחות שנותן העסק לעובדיו.
 • מעסיק, המעסיק עובד שאינו תושב/ת ישראל (חוץ מעובד במשק בית), נחשב כמעסיק תושב חוץ, והוא חייב לדווח, לנכות ולשלם בעבורו דמי ביטוח לאומי. לפרטים ראו חדש:חובת דיווח ותשלום עבור עובד תושב חוץ.

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

אתר הביטוח הלאומי תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי