(יצירת דף עם התוכן "{{הליך/תחילת טור ימני}} {{דגשים | מידע = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע להלי...")
 
שורה 13: שורה 13:
 
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
*על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו השכירים או על מקבלי הפנסיה.
 
*על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו השכירים או על מקבלי הפנסיה.
 +
*אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב חשבון המעסיק בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק. כמו כן, עלול הדבר לגרום להגשת תביעה נגד המעסיק להחזר הסכום השווה לקצבאות שהמוסד לביטוח לאומי שילם או עתיד לשלם לעובדיו של המעסיק. לפרטים בדבר הסדרת חוב בביטוח לאומי ראו ב[[תשלום חוב לביטוח לאומי]]
 
*נוסף על דיווח חודשי, חלה על המעסיק חובה להגיש למוסד לביטוח לאומי פעם ברבעון דיווח ממוכן בלבד, עבור סוגי העובדים הבאים:
 
*נוסף על דיווח חודשי, חלה על המעסיק חובה להגיש למוסד לביטוח לאומי פעם ברבעון דיווח ממוכן בלבד, עבור סוגי העובדים הבאים:
 
:*פנסיונרים בפרישה מוקדמת
 
:*פנסיונרים בפרישה מוקדמת
שורה 30: שורה 31:
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים (ולכן כמובן לתתי-כותרות). -->
 
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים (ולכן כמובן לתתי-כותרות). -->
 +
'''תשלום ודיווח חודשי'''
 +
*מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים ומקבלי פנסיה תושבי ישראל חל ב-15 בכל חודש בעבור החודש שקדם לו.
 
* התשלום והדיווח יעשו באחת מהדרכים הבאות:
 
* התשלום והדיווח יעשו באחת מהדרכים הבאות:
 
:*[https://b2b.btl.gov.il/b2b/framesetlogonanonymous.asp באתר השתלומים]
 
:*[https://b2b.btl.gov.il/b2b/framesetlogonanonymous.asp באתר השתלומים]
שורה 37: שורה 40:
 
:*בסניף הביטוח הלאומי
 
:*בסניף הביטוח הלאומי
 
:לפירוט על דרכי התשלום והדיווח החודשי ראו [http://www.btl.gov.il/Insurance/Maasik/MToshavYisrael/DivuahVetashlum/Pages/Divuhach.aspx כאן]
 
:לפירוט על דרכי התשלום והדיווח החודשי ראו [http://www.btl.gov.il/Insurance/Maasik/MToshavYisrael/DivuahVetashlum/Pages/Divuhach.aspx כאן]
 +
 +
'''דיווח רבעוני'''
 +
 +
*מועדי הדיווח:
 +
:*עבור החודשים ינואר- מרס יש לדווח ב- 15 באפריל.
 +
:*עבור החודשים אפריל- יוני יש לדווח ב- 15 ביולי.
 +
:*עבור החודשים יולי- ספטמבר יש לדווח ב- 15 באוקטובר.
 +
:*עבור החודשים אוקטובר- דצמבר יש לדווח ב-15 בינואר.
 +
 +
*דרכים לדיווח רבעוני:
 +
:*מילוי טופס מקוון (אלקטרוני) באתר התשלומים
 +
:*שידור קובץ באמצעות מערכת קשרים עסקיים
 +
:*שידור קובץ באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"
 +
:לפירוט לגבי הדרכים לדיווח רבעוני ראו [http://www.btl.gov.il/Insurance/Maasik/MToshavYisrael/DivuahVetashlum/Pages/default.aspx כאן]
 +
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
<!-- האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד. -->
 
<!-- האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד. -->
שורה 42: שורה 60:
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
*הכנסות העובד, שחייבות בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, הן אותן ההכנסות שחייבות במס הכנסה על פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. כלומר שכרו של העובד וכן טובות ההנאה שמשולמות לעובד בין בכסף ובין בשווה כסף.  
+
*הכנסות העובד, שחייבות בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, הן אותן ההכנסות שחייבות במס הכנסה על פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. כלומר שכרו של העובד וכן טובות ההנאה שמשולמות לעובד בין בכסף ובין בשווה כסף. טובות הנאה אלה כוללות בין היתר, גם ארוחות לעובדים וכן הנחות שנותן העסק לעובדיו.  
 
*מעסיק, המעסיק עובד  שאינו תושב/ת ישראל (חוץ מעובד במשק בית), נחשב כמעסיק תושב חוץ, והוא חייב לדווח, לנכות ולשלם בעבורו דמי ביטוח לאומי. לפרטים ראו [[חדש:חובת דיווח ותשלום עבור עובד תושב חוץ]].
 
*מעסיק, המעסיק עובד  שאינו תושב/ת ישראל (חוץ מעובד במשק בית), נחשב כמעסיק תושב חוץ, והוא חייב לדווח, לנכות ולשלם בעבורו דמי ביטוח לאומי. לפרטים ראו [[חדש:חובת דיווח ותשלום עבור עובד תושב חוץ]].
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==
שורה 66: שורה 84:
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{הליך/ראו גם  
 
{{הליך/ראו גם  
| החלף בפורטל האב של ההליך
+
| [[תשלומים לביטוח לאומי]]
| זכות/הליך הקשורים להליך
+
| [[דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר]]
| ערכים נוספים הקשורים להליך, כל אחד בשורה נפרדת
+
| [[דמי ביטוח לאומי לעובד במשק בית]]
 
}}
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
{{הליך/טפסים
שורה 81: שורה 99:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:מיסים]]
 +
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]

גרסה מ־13:45, 16 ביוני 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו השכירים או על מקבלי הפנסיה.
פרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו השכירים או על מקבלי הפנסיה.
 • אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב חשבון המעסיק בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק. כמו כן, עלול הדבר לגרום להגשת תביעה נגד המעסיק להחזר הסכום השווה לקצבאות שהמוסד לביטוח לאומי שילם או עתיד לשלם לעובדיו של המעסיק. לפרטים בדבר הסדרת חוב בביטוח לאומי ראו בתשלום חוב לביטוח לאומי
 • נוסף על דיווח חודשי, חלה על המעסיק חובה להגיש למוסד לביטוח לאומי פעם ברבעון דיווח ממוכן בלבד, עבור סוגי העובדים הבאים:
 • פנסיונרים בפרישה מוקדמת
 • תלמידים בהכשרה מקצועית
 • עובדים בחופשה ללא תשלום
 • מרצים/ אומנים המדווחים כשכירים על-פי צו סיווג מבוטחים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

מי שיש בינו לבין העובד אצלו יחסי עובד - מעסיק, שלפיהם מבצע העובד עבודה בעבור מעסיקו

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

תשלום ודיווח חודשי

 • מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים ומקבלי פנסיה תושבי ישראל חל ב-15 בכל חודש בעבור החודש שקדם לו.
 • התשלום והדיווח יעשו באחת מהדרכים הבאות:
 • באתר השתלומים
 • בבנק
 • באמצעות תוכנת שכר
 • באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"
 • בסניף הביטוח הלאומי
לפירוט על דרכי התשלום והדיווח החודשי ראו כאן

דיווח רבעוני

 • מועדי הדיווח:
 • עבור החודשים ינואר- מרס יש לדווח ב- 15 באפריל.
 • עבור החודשים אפריל- יוני יש לדווח ב- 15 ביולי.
 • עבור החודשים יולי- ספטמבר יש לדווח ב- 15 באוקטובר.
 • עבור החודשים אוקטובר- דצמבר יש לדווח ב-15 בינואר.
 • דרכים לדיווח רבעוני:
 • מילוי טופס מקוון (אלקטרוני) באתר התשלומים
 • שידור קובץ באמצעות מערכת קשרים עסקיים
 • שידור קובץ באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"
לפירוט לגבי הדרכים לדיווח רבעוני ראו כאן

ערעור

חשוב לדעת

 • הכנסות העובד, שחייבות בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, הן אותן ההכנסות שחייבות במס הכנסה על פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. כלומר שכרו של העובד וכן טובות ההנאה שמשולמות לעובד בין בכסף ובין בשווה כסף. טובות הנאה אלה כוללות בין היתר, גם ארוחות לעובדים וכן הנחות שנותן העסק לעובדיו.
 • מעסיק, המעסיק עובד שאינו תושב/ת ישראל (חוץ מעובד במשק בית), נחשב כמעסיק תושב חוץ, והוא חייב לדווח, לנכות ולשלם בעבורו דמי ביטוח לאומי. לפרטים ראו חדש:חובת דיווח ותשלום עבור עובד תושב חוץ.

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

אתר הביטוח הלאומי תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי