(חשוב לדעת)
שורה 63: שורה 63:
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
 
*הכנסות העובד, שחייבות בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, הן אותן ההכנסות שחייבות במס הכנסה על פי סעיף 2(2) ל[[פקודת מס הכנסה]]. כלומר שכרו של העובד וכן טובות ההנאה שמשולמות לעובד בין בכסף ובין בשווה כסף. טובות הנאה אלה כוללות בין היתר, גם ארוחות לעובדים וכן הנחות שנותן העסק לעובדיו.  
 
*הכנסות העובד, שחייבות בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, הן אותן ההכנסות שחייבות במס הכנסה על פי סעיף 2(2) ל[[פקודת מס הכנסה]]. כלומר שכרו של העובד וכן טובות ההנאה שמשולמות לעובד בין בכסף ובין בשווה כסף. טובות הנאה אלה כוללות בין היתר, גם ארוחות לעובדים וכן הנחות שנותן העסק לעובדיו.  
*אדם, המעסיק עובד  שאינו [[תושב ישראל]] (חוץ מעובד במשק בית), נחשב כמעסיק תושב חוץ, והוא חייב לדווח, לנכות ולשלם בעבורו דמי ביטוח לאומי. למידע נוסף ראו [[חדש:חובת דיווח ותשלום עבור עובד תושב חוץ]].
+
*אדם, המעסיק עובד  שאינו [[תושב ישראל]] (חוץ מעובד במשק בית), נחשב כמעסיק תושב חוץ, והוא חייב לדווח, לנכות ולשלם בעבורו דמי ביטוח לאומי. למידע נוסף ראו [[חובת דיווח ותשלום עבור עובדים תושבי חוץ ופלשתינאים (שאינם מועסקים במשק בית)]].
 
<!--
 
<!--
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==
שורה 69: שורה 69:
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
-->
 
-->
 +
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
* [http://www.btl.gov.il/Insurance/Maasik/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי].
 
* [http://www.btl.gov.il/Insurance/Maasik/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי].

גרסה מ־14:29, 19 ביוני 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

חובת הדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים ועבור מקבלי פנסיה חלה על המעסיק
אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב המעסיק בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • חובת הדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדים שכירים ועבור מקבלי פנסיה חלה על המעסיק.
 • אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב המעסיק בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק.
 • כמו כן, אם המוסד לביטוח לאומי שילם או עתיד לשלם לאחד מעובדיו של המעסיק קצבאות כלשהן, והמעסיק לא דיווח או אלא שילם עבורם במועד את דמי הביטוח הלאומי יוכל המוסד לביטוח לאומי לתבוע מהמעסיק לשלם לו את כל סכומי הקצבאות שאותם הוא שילם או עתיד לשלם לעובד.
 • נוסף על דיווח חודשי, חלה על המעסיק חובה להגיש למוסד לביטוח לאומי פעם ברבעון דיווח ממוכן בלבד, עבור סוגי העובדים הבאים:
 • פנסיונרים בפרישה מוקדמת
 • תלמידים בהכשרה מקצועית
 • עובדים בחופשה ללא תשלום
 • מרצים/ אומנים המדווחים כשכירים על-פי צו סיווג מבוטחים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חובת התשלום חלה על מי שמעסיק עובדים שכירים.
 • מעסיק הוא כל מי שבינו לבין אדם העובד אצלו מתקיימים יחסי עובד-מעסיק, שלפיהם מבצע העובד עבודה בעבור מעסיקו.
 • יחסי עובד-מעסיק יכולים להיווצר גם כאשר קיימת קרבה משפחתית. עם זאת כאשר מדובר בעבודה במשק הבית, בן משפחה יוכר כעובד רק אם אין מדובר בעזרה משפחתית טבעית והדדית בין קרובים. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לעובד במשק בית.

למי ואיך פונים

 • מעסיק חדש המעסיק עובד/ים בעסקו חייב לפתוח תיק ניכויים במשרדי מס הכנסה. המוסד לביטוח לאומי מקבל את המידע אודות פתיחת התיק ומספרו ממס הכנסה ופותח תיק למעסיק החדש אוטומטית גם בביטוח הלאומי.
 • לאחר פתיחת התיק מקבל המעסיק באמצעות הדואר:
 • הודעה על פתיחת תיק, מספר העובדים שעליהם דיווח ושיעור דמי הביטוח שעליו לשלם עבורם,
 • שאלון להשלמת פרטים, שאותו צריך המעסיק למלא ולשלוח חזרה למוסד לביטוח לאומי,
 • טופס דין וחשבון על העסקת עובדים (טופס 102), שאותו צריך המעסיק למלא ולשלם את דמי הביטוח מדי חודש.

שלבי ההליך

תשלום ודיווח חודשי

 • מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים ומקבלי פנסיה תושבי ישראל חל ב-15 בכל חודש בעבור החודש שקדם לו.
 • התשלום והדיווח יעשו באחת מהדרכים הבאות:
 • באתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי,
 • בבנק
 • באמצעות תוכנת שכר,
 • באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות",
 • בסניף הביטוח הלאומי,
לפירוט על דרכי התשלום והדיווח החודשי ראו כאן

דיווח רבעוני עבור פנסיונרים בפניסה מוקדמת, תלמידים, עובדים ללא תשלום ומרצים או אומנים

 • כאמור, מלבד התשלום החודשי חלה על המעסיק חובה להגיש למוסד לביטוח לאומי דיווח ממוכן עבור פנסיונרים בפניסה מוקדמת, תלמידים, עובדים ללא תשלום ומרצים או אומנים המוגדרים כשכירים.
 • מועדי הדיווח:
 • עבור החודשים ינואר - מרס יש לדווח ב- 15 באפריל.
 • עבור החודשים אפריל - יוני יש לדווח ב- 15 ביולי.
 • עבור החודשים יולי - ספטמבר יש לדווח ב- 15 באוקטובר.
 • עבור החודשים אוקטובר - דצמבר יש לדווח ב-15 בינואר.
 • דרכים לדיווח רבעוני:
 • מילוי טופס מקוון (אלקטרוני) באתר התשלומים
 • שידור קובץ באמצעות מערכת קשרים עסקיים
 • שידור קובץ באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"
למידע נוסף על הדרכים לדיווח רבעוני לחצו כאן.

חשוב לדעת

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי