הקדמה:

נכה עבודה בעל דרגת נכות יציבה שחלה החמרה במצבו הבריאותי עקב הפגיעה רשאי לבקש קביעה מחודשת של דרגת נכותו
כמו כן, נכה שחלה ירידה משמעותית בהכנסותיו בעקבות הפגיעה, רשאי לבקש דיון מחדש על רקע החמרת המצב הכלכלי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נכה עבודה הסבור כי חלה החמרה במצבו הבריאותי עקב הפגיעה, רשאי לבקש דיון מחודש במצבו.

שלב זה הוא חלק מהליך לקבלת גמלת נכות מעבודה. כלל התהליך מתואר בתרשים הזרימה הבא:

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נכי עבודה עם דרגת נכות יציבה שחלה החמרה במצבם הבריאותי ומתקיימים לגביהם שני התנאים הבאים:
  • עברו 6 חודשים מאז הקביעה האחרונה של דרגת הנכות שלהם. באישור רופא מוסמך מטעם המוסד לביטוח לאומי, יהיה ניתן לדון מחדש בדרגת הנכות גם לפני תום 6 חודשים.
  • יש בידם תעודה רפואית המאשרת כי מצבם הוחמר, וכי ההחמרה היא תוצאה של הפגיעה בעבודה. יתקבלו רק תעודות מרופא שהוסמך לעניין זה על ידי קופת החולים.

שלבי ההליך

 • את הבקשה לדיון מחודש יש להגיש לאחר שעברו לפחות 6 חודשים מיום החלטת הוועדה המקורית.
 • יחד עם זאת, אם נכה העבודה אושפז לפני שעברו 6 חודשים, הוא רשאי להגיש בקשה לדיון מחדש במועד מוקדם יותר.
 • את הבקשה מגישים על גבי טופס תביעה לדיון מחדש בדרגת נכות עקב החמרה במצב רפואי
 • יש לצרף אישור מרופא שאושר על-ידי המוסד לביטוח לאומי, המעיד כי חלה החמרה במצבו של הנפגע. לשם השגת האישור יש לפנות לקופת החולים שבה מבוטח הנפגע, ולבקש הפנייה לרופא תעסוקתי לצורך השגת אישור על החמרה במצב לצורך ועדה רפואית.
 • כל ליקוי שחלה בו החמרה חייב להיות מגובה באישור מרופא המעיד כי חלה החמרה באותו ליקוי.
 • את הבקשה מגישים לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
 • לפונה יישלח זימון לוועדה הרפואית.
 • מי שאינו יכול להתייצב במקום ובמועד שנקבעו, חייב להודיע על כך מראש. למידע נוסף ראו אי התייצבות לדיון בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • הוועדה תדון רק באיבר או בבעיה שהרופא אישר כי חלה בהם החמרה.
דוגמה
אם אדם שנפגע ברגלו ובידו, יטען כי חלה החמרה ביד ויביא על כך אישור מרופא, הוועדה תדון רק בהחמרה ביד. אם לטענתו חלה החמרה גם ביד וגם ברגל, עליו להביא אישור מהרופא המעיד כי ההחמרה חלה בשני איברים אלה.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.