מ (החלפת טקסט – "משרד הבינוי" ב־"משרד הבינוי והשיכון")
מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 4: שורה 4:
 
ההוצאה בעבור דיור מהווה את אחד המרכיבים העיקריים בסך ההוצאות של כל משק בית בישראל ולכן לכל מידע על זכויות בנושא יכולה להיות משמעות כלכלית גבוהה.<br />
 
ההוצאה בעבור דיור מהווה את אחד המרכיבים העיקריים בסך ההוצאות של כל משק בית בישראל ולכן לכל מידע על זכויות בנושא יכולה להיות משמעות כלכלית גבוהה.<br />
  
מידע נוסף בנושאי סיוע בדיור ניתן למצוא באתר [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/Pages/siyua_bediur.aspx משרד הבינוי]
+
מידע נוסף בנושאי סיוע בדיור ניתן למצוא באתר [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/Pages/siyua_bediur.aspx משרד הבינוי והשיכון]
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{ראו גם
 
{{ראו גם
שורה 20: שורה 20:
 
* [[מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן]]
 
* [[מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן]]
 
* [[שיעורי תשלום מקסימאליים ברכישת דירה חדשה לפי קצב התקדמות הבנייה]]
 
* [[שיעורי תשלום מקסימאליים ברכישת דירה חדשה לפי קצב התקדמות הבנייה]]
* [[הגשת תלונה לרשם הקבלנים במשרד הבינוי]]
+
* [[הגשת תלונה לרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון]]
 
* [[הגשת תלונה לממונה על חוק המכר בגין אי קבלת בטוחה מקבלן]]
 
* [[הגשת תלונה לממונה על חוק המכר בגין אי קבלת בטוחה מקבלן]]
* [http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx '''מדריך לרוכשי דירה מקבלן'''] באתר משרד הבינוי
+
* [http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx '''מדריך לרוכשי דירה מקבלן'''] באתר משרד הבינוי והשיכון
 
<!--
 
<!--
 
* [[רישום בטאבו]]
 
* [[רישום בטאבו]]
שורה 126: שורה 126:
 
|-
 
|-
 
| [[משרד הבינוי והשיכון]]
 
| [[משרד הבינוי והשיכון]]
| משרד הבינוי אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסיה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות.
+
| משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסיה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות.
 
| המשרד מעניק [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/Pages/siyua_bediur.aspx סיוע בדיור] לשכבות חלשות באוכלוסיה.
 
| המשרד מעניק [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/Pages/siyua_bediur.aspx סיוע בדיור] לשכבות חלשות באוכלוסיה.
 
|-
 
|-
שורה 164: שורה 164:
 
==הרחבות ופרסומים==
 
==הרחבות ופרסומים==
 
* פורטל השירותים הממשלתיים: [http://search.gov.il/FirstGov/Templates/NewsItem.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={F4B535A7-7743-48A0-90B7-5CD0B235AAD8}&NRORIGINALURL=%2FFirstGov%2FNews%2FNews_HousingLoan.htm&NRCACHEHINT=Guest הנחיות חדשות בנושא הלוואות לדיור]
 
* פורטל השירותים הממשלתיים: [http://search.gov.il/FirstGov/Templates/NewsItem.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={F4B535A7-7743-48A0-90B7-5CD0B235AAD8}&NRORIGINALURL=%2FFirstGov%2FNews%2FNews_HousingLoan.htm&NRCACHEHINT=Guest הנחיות חדשות בנושא הלוואות לדיור]
* [http://www.moch.gov.il/meyda_statisti/Pages/iggeret_mechirey_diyur.aspx מידעון מחירי דירות] באתר משרד הבינוי
+
* [http://www.moch.gov.il/meyda_statisti/Pages/iggeret_mechirey_diyur.aspx מידעון מחירי דירות] באתר משרד הבינוי והשיכון
 
* [http://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/guides/da%202015.pdf מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין] של רשות המסים בישראל
 
* [http://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/guides/da%202015.pdf מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין] של רשות המסים בישראל
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל השתתפות בתשלום שכר דירה] - משרד הבינוי
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל השתתפות בתשלום שכר דירה] - משרד הבינוי והשיכון
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0801.pdf נוהל זכאות לסיוע לחסרי דירה ברכישת דירה] - משרד הבינוי
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0801.pdf נוהל זכאות לסיוע לחסרי דירה ברכישת דירה] - משרד הבינוי והשיכון
 
* עצות למתקשים בהחזרי משכנתא - [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/mashkanta_yedid.pdf בעברית], [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/MitkashimBeHehzerim_AR.pdf ערבית] ו[http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/MitkashimBeHehzerim_RU.pdf רוסית]
 
* עצות למתקשים בהחזרי משכנתא - [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/mashkanta_yedid.pdf בעברית], [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/MitkashimBeHehzerim_AR.pdf ערבית] ו[http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/MitkashimBeHehzerim_RU.pdf רוסית]
 
* [http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Situations/SSituationsInLife/SBuyingAppartment/SBABeforeBuying/ מדריך לרכישת דירה] של פורטל השירותים הממשלתיים
 
* [http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Situations/SSituationsInLife/SBuyingAppartment/SBABeforeBuying/ מדריך לרכישת דירה] של פורטל השירותים הממשלתיים
שורה 173: שורה 173:
 
* [http://bonim.pnim.gov.il/ToolsAndResources/information/guides/HozaaCP/Pages/AllInformaion.aspx מדריך להוצאת היתר בנייה] של פורטל השירותים הממשלתיים
 
* [http://bonim.pnim.gov.il/ToolsAndResources/information/guides/HozaaCP/Pages/AllInformaion.aspx מדריך להוצאת היתר בנייה] של פורטל השירותים הממשלתיים
 
* [http://bonim.pnim.gov.il/ToolsAndResources/information/guides/ShimushHoreg/Pages/Request.aspx מדריך להוצאת היתר לשימוש חורג בבנייה] של פורטל השירותים הממשלתיים
 
* [http://bonim.pnim.gov.il/ToolsAndResources/information/guides/ShimushHoreg/Pages/Request.aspx מדריך להוצאת היתר לשימוש חורג בבנייה] של פורטל השירותים הממשלתיים
*[http://www.yedid.org.il/?id=4278 דו"ח משרד הבינוי על התקנת דודי שמש בדיור הציבורי] באתר עמותת [[ידיד - מרכזי זכויות בקהילה]]
+
*[http://www.yedid.org.il/?id=4278 דו"ח משרד הבינוי והשיכון על התקנת דודי שמש בדיור הציבורי] באתר עמותת [[ידיד - מרכזי זכויות בקהילה]]
 
* [http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02936.pdf התמורות בדיור הציבורי בישראל 2011-1998] - מרכז המחקר והמידע של הכנסת
 
* [http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02936.pdf התמורות בדיור הציבורי בישראל 2011-1998] - מרכז המחקר והמידע של הכנסת
 
*[http://www.ahlan.co.il/Files/handbook_acco.pdf نشرة معلوماتية حول حقوق وواجبات المستأجر]  مركز "جيران"- المركز القانوني لمساعدة سكان عكا القديمة في قضايا الاسكان
 
*[http://www.ahlan.co.il/Files/handbook_acco.pdf نشرة معلوماتية حول حقوق وواجبات المستأجر]  مركز "جيران"- المركز القانوني لمساعدة سكان عكا القديمة في قضايا الاسكان
<!--[[טופס בקשה להלוואה לניצולי שואה]] * [[מדיה:Zchuyot hadayar bashikun hatziburi.pdf|זכויות הדייר בשיכון הציבורי]] - עלון מטעם משרד הבינוי -->
+
<!--[[טופס בקשה להלוואה לניצולי שואה]] * [[מדיה:Zchuyot hadayar bashikun hatziburi.pdf|זכויות הדייר בשיכון הציבורי]] - עלון מטעם משרד הבינוי והשיכון -->
 
<!--
 
<!--
 
==מן העיתונות==
 
==מן העיתונות==
שורה 188: שורה 188:
 
{{פורטל/פתיח
 
{{פורטל/פתיח
 
| כותרת = אוכלוסיות שונות זכאיות לסיוע ב'''רכישת דירה'''
 
| כותרת = אוכלוסיות שונות זכאיות לסיוע ב'''רכישת דירה'''
| תוכן = אם אתם עונים על תנאי הזכאות, עליכם לפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות ולהוציא תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי.
+
| תוכן = אם אתם עונים על תנאי הזכאות, עליכם לפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות ולהוציא תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון.
 
| קישור = הוצאת תעודת זכאות לסיוע ברכישת דירה
 
| קישור = הוצאת תעודת זכאות לסיוע ברכישת דירה
 
| סוג = כסף
 
| סוג = כסף
שורה 194: שורה 194:
 
{{פורטל/פתיח
 
{{פורטל/פתיח
 
| כותרת = שאלות בנושאי סיוע בדיור?
 
| כותרת = שאלות בנושאי סיוע בדיור?
| תוכן = פרטים על קבלת קהל ומענה טלפוני - ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/Pages/siyua_bediur.aspx '''אתר משרד הבינוי'''].
+
| תוכן = פרטים על קבלת קהל ומענה טלפוני - ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/Pages/siyua_bediur.aspx '''אתר משרד הבינוי והשיכון'''].
 
| סוג = מידע
 
| סוג = מידע
 
}}
 
}}
שורה 205: שורה 205:
 
{{פורטל/פתיח
 
{{פורטל/פתיח
 
| כותרת = קניתם דירה מקבלן?
 
| כותרת = קניתם דירה מקבלן?
| תוכן = כדאי לכם לעיין במדריך משרד הבינוי לרוכשי דירה מקבלן.
+
| תוכן = כדאי לכם לעיין במדריך משרד הבינוי והשיכון לרוכשי דירה מקבלן.
 
| קישור = http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx
 
| קישור = http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx
 
| סוג = זכות
 
| סוג = זכות

גרסה מ־16:26, 12 באוקטובר 2015

הפורטל משמש כשער הכניסה לכל הקשור בעולם הדיור, החל מרכישת דירה ומשכנתאות, דרך הדיור הציבורי וסיוע בשכר דירה וכלה במידע לגבי מסים ואגרות.


ההוצאה בעבור דיור מהווה את אחד המרכיבים העיקריים בסך ההוצאות של כל משק בית בישראל ולכן לכל מידע על זכויות בנושא יכולה להיות משמעות כלכלית גבוהה.

מידע נוסף בנושאי סיוע בדיור ניתן למצוא באתר משרד הבינוי והשיכון

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

השכרת/שכירת דירה


חברות מאכלסות

חברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
המוסד לביטוח לאומי המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.
משרד הבינוי והשיכון משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסיה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסיה.
המשרד לקליטת העלייה המשרד לקליטת העלייה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים: המשרד למיסוי מקרקעין, משרד המשפטים: האגף לרישום והסדר מקרקעין, רשות מקרקעי ישראל שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תבנית:פורטל/פתיח תבנית:פורטל/פתיח תבנית:פורטל/פתיח תבנית:פורטל/פתיח