הקדמה:


בערך זה מפורטים פסקי דין העוסקים בנושא דיור ושיכון, בהתאם לתחומים שונים.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

דיור ציבורי

דיור חלופי וחוק הגנת הדייר

דיירים ממשיכים

דיור מוגן

משכנתא

פינוי בינוי

שונות