(תהליך מימוש הזכות)
שורה 28: שורה 28:
 
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
 
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
 
{{מידע חסר|השלמה|כיצד ממשים את הזכות לדיור חלופי???}}
 
{{מידע חסר|השלמה|כיצד ממשים את הזכות לדיור חלופי???}}
 +
* פניה לרשם ההוצאה לפועל.
 +
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->

גרסה מ־11:41, 23 בינואר 2012

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

הבנק (בעלי המשכנתא) מחויב לספק דיור חלופי לתקופה של עד שנה וחצי לנוטל משכנתא שלא עמד בתשלומי המשכנתא בטרם יפונה מדירת מגוריו.


הבנק (בעלי המשכנתא) מחויב לספק דיור חלופי לתקופה של עד שנה וחצי לנוטלי משכנתא שלא הצליחו לעמוד בתשלומי ההחזר של ההלוואה, והוצאו מביתם על ידי ההוצאה לפועל לצורך מימוש הנכס וסילוק החוב בכספים שהתקבלו ממכירתו. חובת הבנקים לספק דיור חלופי הינה עבור לווים אשר הסכמי המשכנתא שלהם נחתמו החל מ 17/5/2009, מועד כניסתו לתוקף של התיקון לסעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל (תיקון 29).

נוסח התיקון קובע כי בעל דירה שנותר ללא יכולת כלכלית לעמוד בתנאי פירעון המשכנתא לא יפונו מביתו ולבנק לא תהיה אפשרות למכור את ביתו, אלא אם הסדיר הבנק עבורו דיור חלופי למשך תקופה של עד שנה וחצי.

במקרים אלו, על הבנק להעמיד לזכות החייב סכום שיאפשר לו לשכור דירת מגורים באזור מגוריו התואמת את צרכיו ואת צרכי בני משפחתו הגרים עמו למשך תקופה שלא תעלה על שנה וחצי. בנסיבות מיוחדות, רשאי רשם ההוצאה לפועל להאריך את תקופת הזכאות לדיור חלופי.


תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

  • התיקון חל רק על הסכמי משכנתא מיום 17/5/09 ואילך. לפני מועד זה, רוב הסכמי המשכנתא כללו ויתור של הלווה על זכותו לדיור חלופי.
  • מי שלקח משכנתא לפני מועד זה ופונה מביתו יכול לפנות לרשם ההוצאה לפועל ולשכנע אותו כי לא הסבירו לו, כאשר חתם על הסכם המשכנתא, את משמעות הוויתור על הזכות לדיור חלופי. במקרה כזה, ראש ההוצאה לפועל יכול לחייב את הבנק להעמיד לרשות החייב דיור חלופי.

תהליך מימוש הזכות

תבנית:מידע חסר

  • פניה לרשם ההוצאה לפועל.

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי