הפורטל מרכז זכויות והטבות הניתנות בתחום הדיור לאנשים עם מוגבלויות המתגוררים בביתם, וכן מידע לגבי מסגרות הדיור החוץ ביתי.


החברה המודרנית מכירה בזכויות וביתרון של שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה בכלל וספציפית בהמשך חיים עצמאיים. לצורך כך יש לא מעט זכויות והטבות שאמורות להקל על האדם עם המוגבלות בתחום הדיור.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


החברות הנותנות שירותי סיוע בשכר דירה

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע בדיור ושיכון לחצו כאן.

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מן העיתונות