הקדמה:

קשישים שהם חסרי דירה או דיירי הדיור הציבורי ובנוסף מתקיימים מקצבת זיקנה עם השלמת הכנסה, עשויים להיות זכאים לדירה בבית גיל הזהב
בתי דיור גיל הזהב כוללים סל שירותים מלא ופעילות חברתית מגוונת
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


משרד הבינוי והשיכון מנהל כ-100 בתי דיור לגיל הזהב הכוללים כ-11,000 דירות.

 • כל מבנה כולל, בנוסף לדירות, גם מועדון, חדרי חוגים וגינה מטופחת.
 • בתי הדיור מופעלים ברובם על-ידי חברות ממשלתיות ובחלקם על-ידי חברות פרטיות.
 • סל השירותים הניתן לדיירי בתי דיור גיל הזהב כולל את אנשי הצוות הבאים: אם בית, איש אחזקה, עובדת סוציאלית, רכזת חברתית ומטפלת בקשישים, וכן פעילות חברתית ענפה כגון: גינון, מועדונים, חוגים, שיעורים, טיולים ועוד.

מי זכאי?

הקצאת דירות

 • 50% לעולים.
 • 50% לקשישים ותיקים ולקשישים שעברו מהדיור הציבורי.

תהליך מימוש הזכות

 • זכאים המתגוררים בדיור הציבורי ועולים המתגוררים באתרי הדיור הזמני יופנו באמצעות ועדות האכלוס של משרד הבינוי והשיכון.
 • עולים חסרי דירה יופנו באמצעות ועדות האכלוס של המשרד לקליטת העלייה.
 • על דיירי השיכון הציבורי להגיש בקשה להחלפת דירה. לפירוט התהליך ראו החלפת דירה בדיור הציבורי מסיבות בריאותיות.
 • על חסרי דיור להגיש בקשה לשכירת דירה בדיור ציבורי.
 • יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תעודת זכאות לסיוע בדיור בתוקף.
  • פרוטוקול חתום של ועדת האכלוס כאשר מדובר בוותיקים.
  • אישור אכלוס של משרד הקליטה כאשר מדובר בעולים.
  • אישור על הפסקת סיוע בשכר דירה (למי שקיבלו סיוע שכזה).

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע 5442*

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסיה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסיה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע 2994*

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - האגף לרישום והסדר מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי 6050*

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.