הקדמה:

משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) עם 3 ילדים ומעלה עשויות להיות זכאיות לדירה בדיור הציבורי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משפחות שבראשן הורה עצמאי העומדות בתנאים שיפורטו להלן זכאיות לדירה בדיור הציבורי.

מי זכאי?

 • משפחה שבראשה הורה עצמאי העומדת בכל התנאים הבאים:
  1. ההורה במשפחה הוא אחד מאלה:
   • תושב ישראל שאינו עולה חדש והוא בעל תעודת זהות ישראלית או מס' זהות ישראלי.
   • תושב ארעי (זכאי שבות בעלי אשרת שהייה מסוג א/1) שנכנס לישראל עד ליום 31.12.1991.
  2. המשפחה היא חסרת דירה.
  3. ההורה אינו גר עם ידוע/ה בציבור.
  4. ההורה במשפחה הוא אחד מאלה:
   • אלמן/ה.
   • גרוש/ה המחזיק/ה בילדים ע"פ פסק דין והם מתגוררים עימו/ה.
   • רווקה (רווק לא נחשב כהורה יחיד לצורך זכאות לדיור ציבורי).
   • עגונה ע"פ אישור הרבנות.
   • נשוי/אה החי/ה בנפרד מבן/בת הזוג במשך לפחות שנתיים, פתח/ה בהליכים לגירושין ופעל/ה במסגרת ההליך במהלך השנתיים.
  5. במשפחה יש 3 ילדים ומעלה, כאשר ילד הוא אחד מאלה -
   • ילד רווק וחסר דירה (גם ילד מאומץ) עד גיל 21 שנתמך על-ידי ההורים (כולל בפנימייה, מעונות סטודנטים, קיבוץ וצבא אבל לא ילד שנמצא במשפחת אומנה).
   • הריון מחודש חמישי ומעלה.
   • במקרה שמדובר בילד מנישואין קודמים, על ההורה להיות בעל משמורת בלעדית מתוקף פסק דין.
  6. ההכנסה הכוללת של המשפחה (כולל ילדים עד גיל 21) אינה עוברת את ההכנסה המזכה.
  7. ההורה ממצה את כושר ההשתכרות, כלומר עונה על אחד משלושת המצבים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • הזכאות הינה בכפוף לחקירה כלכלית שבה נמצא כי אין סתירה בין הנתונים שהוצגו לבין הנתונים שעלו בחקירה שעורך משרד הבינוי והשיכון.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.