הקדמה:

נכים חסרי דירה עשויים להיות זכאים לדירה בדיור הציבורי בהתאם לתנאים שיפורטו להלן
למידע על זכאותם של מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד, ראו בהודעת משרד הבינוי והשיכון
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נכים העומדים בתנאים המפורטים להלן זכאים לדירה בדיור הציבורי.

מי זכאי?

 • הזכאות לדירה בדיור הציבורי נחלקת ל-2 תנאים בסיסיים שכל מבקש דירה חייב למלא, ותנאים נוספים - בהתאם למצב המשפחתי ולסוג הנכות.
 • זכאי לדיור ציבורי צריך למלא אחרי 2 התנאים הבסיסיים:
  1. הוא עונה על הגדרת חסר דירה
  2. הוא אחד משני אלה:
   • תושב ישראל שאינו עולה חדש (ראו בנפרד פרטים על דיור ציבורי לעולים) ובבעלותו תעודת זהות ישראלית/מספר זהות ישראלי.
   • תושב ארעי (זכאי שבות בעל אשרת שהייה מסוג א/1) שנכנס לישראל עד ליום 31.12.1991.
 • נכים העונים על שני התנאים הבסיסיים, ובנוסף משתייכים לאחת מ-4 האוכלוסיות הבאות, יהיו זכאים לדירה בדיור הציבורי:
  1. יחידים המרותקים לכסא גלגלים -
  2. בני זוג נשואים שאחד מהם מרותק לכסא גלגלים -
  3. בני זוג נשואים שלאחד מהם נקבעה דרגת אי כושר השתכרות יציבה של 75% -
   • בני זוג נשואים שלאחד מהם נקבעה דרגת אי כושר השתכרות יציבה של 75% והם עונים על שלושת התנאים הבאים:
    1. בן הזוג הנכה מקבל קצבת נכות עם תוספת תלויים.
    2. סך הכנסות המשפחה אינו עולה על ההכנסה המזכה.
    3. לבני הזוג יש לפחות שני ילדים, או ילד אחד המקבל גמלת נכות (עד גיל 18 גמלת ילד נכה ומעל גיל 18 קצבת נכות כללית) בשיעור של 100% מהמוסד לביטוח לאומי, כאשר ילד הוא אחד מאלה:
     • ילד רווק וחסר דירה (גם ילד מאומץ) עד גיל 21 שנתמך על-ידי ההורים (כולל בפנימייה, מעונות סטודנטים, קיבוץ וצבא אבל לא ילד שנמצא במשפחת אומנה).
     • הריון מחודש חמישי ומעלה.
     • במקרה שמדובר בילד מנישואין קודמים, על ההורה להיות בעל משמורת בלעדית מתוקף פסק דין.
  4. בני זוג נשואים שנקבעה לשניהם דרגת אי כושר השתכרות יציבה של 75% -
   • בני זוג נשואים שנקבעה לשניהם דרגת אי כושר השתכרות יציבה של 75% והם עונים על אחד מאלה:
    • הם נשואים מעל 5 שנים ואין להם ילדים.
    • הם הורים לילד אחד לפחות (לא כולל הריון), כאשר ילד הוא אחד מאלה:
     • ילד רווק וחסר דירה (גם ילד מאומץ) עד גיל 21 שנתמך על-ידי ההורים (כולל בפנימייה, מעונות סטודנטים, קיבוץ וצבא אבל לא ילד שנמצא במשפחת אומנה).
     • במקרה שמדובר בילד מנישואין קודמים, על ההורה להיות בעל משמורת בלעדית מתוקף פסק דין.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • למקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד, תחושב ההכנסה הקובעת בהתאם למפורט בהודעת משרד הבינוי והשיכון.
 • משרד הבינוי והשיכון רוכש דירות עבור נכים הרתוקים לכיסאות גלגלים ואינם סיעודיים, הזכאים לדירה בשיכון הציבורי בישובים שבהם יש מחסור בדירות מתפנות מהמלאי, למידע נוסף ראו דירות נכסי רכישה (נ"ר) לנכים.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.