הקדמה:


{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מדובר בתביעה שהגישה החברה לדיור ציבורי "עמיגור" בדרישה לפינוי דייר מדירה במתחם לדיור מוגן לקשישים שהיא מפעילה.

ב-1995 נחתם בין עמיגור לבין הוריו המנוחים של הנתבע הסכם שכירות בלתי מוגנת, שבמסגרתו הושכרה למנוחים דירה בת שלושה חדרים במתחם הדיור המוגן. הנתבע התגורר יחד עם הוריו בדירה במטרה לסעוד אותם ובמקביל, שכר דירה פרטית וקיבל סיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון.

ב-2006 נפטרה האם, וב-2007 מונה הבן על-פי צו בית משפט כאפוטרופוס על גופו ורכושו של אביו, שאתו המשיך להתגורר בדירה. בהמשך שנה זו, הגיש האב בקשה לאשר את מגוריו של בנו בדירה, והבקשה אושרה על-ידי ועדת חריגים של עמיגור. הועדה החליטה לאשר את צירופו של הבן כנלווה לחוזה השכירות במטרה לעזור לאביו הסיעודי, ומבלי שהדבר יקנה לו זכויות בדירה. הדבר צוין מפורשות במכתב ששלחה עמיגור לבן.

ב-2008, נפטר האב ולנתבע הובהר על-ידי נציגי עמיגור כי אין לו זכויות בדירה ועליו לפנותה.

בשל מצבו הרפואי של הנתבע (הוכר כנכה בשיעור של 75%), הוא הודרך על-ידי נציגי עמיגור לפנות למשרד הקליטה לצורך הגשת בקשה לדיור מוגן, וב-2008 אישרה ועדת חריגים מיוחדת של משרד הקליטה הקניית דירה בת שני חדרים המותאמת למגורי יחיד, במתחם הנ"ל. הנתבע סירב לקבל את הדירה החלופית שהוצעה לו בנימוק שאינה מתאימה לצרכיו הרפואיים ו/או למימדיו וסירב לפנות את הדירה שבה התגורר עם הוריו.

הוא טען לזכויות בדירה כדייר מוגן מכח חוק הגנת הדייר מחד, וכדייר ממשיך מכח חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי מאידך. השופט קבע כי לא ברור מהם הנימוקים שעליהם הוא מתבסס בטענות אלה, והגיע למסקנה כי הנתבע לא הוכיח כל זכות שלו בדירה ועל כן עליו לפנות את הדירה ולהחזירה לידי עמיגור.

משמעות

דייר שהתגורר יחד עם הוריו בדיור שהוגדר כדיור מוגן לקשישים - לא יוכר כדייר ממשיך בדירה שבה התגוררו.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים