מ (החלפת טקסט – "משרד השיכון" ב־"משרד הבינוי")
מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע = נכים חסרי דירה הרתוקים לכסא גלגלים והכנסתם אינה עולה על השכר הממוצע במשק, עשויים להיות זכאים ל[[דירות נכסי רכישה (נ"ר) לנכים|דירת נכסי רכישה (נ"ר)]]
 
| מידע = נכים חסרי דירה הרתוקים לכסא גלגלים והכנסתם אינה עולה על השכר הממוצע במשק, עשויים להיות זכאים ל[[דירות נכסי רכישה (נ"ר) לנכים|דירת נכסי רכישה (נ"ר)]]
| ממשל = למידע נוסף ראו באתר [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/dirot_ner.aspx משרד הבינוי]
+
| ממשל = למידע נוסף ראו באתר [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/dirot_ner.aspx משרד הבינוי והשיכון]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 13: שורה 13:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
משרד הבינוי רוכש דירות עבור נכים הרתוקים לכסאות גלגלים ואינם [[חולה סיעודי|סיעודיים]], ה[[הזכות לדיור ציבורי|זכאים לדירה בשיכון הציבורי]] בישובים בהם יש מחסור בדירות מתפנות מהמלאי.
+
משרד הבינוי והשיכון רוכש דירות עבור נכים הרתוקים לכסאות גלגלים ואינם [[חולה סיעודי|סיעודיים]], ה[[הזכות לדיור ציבורי|זכאים לדירה בשיכון הציבורי]] בישובים בהם יש מחסור בדירות מתפנות מהמלאי.
 
* הדירות הנרכשות לצורך אכלוס הזכאים מכונות '''[[דירות נכסי רכישה (נ"ר)]]''' ולאחר רכישתן הן מצטרפות למלאי הדירות בשיכון הציבורי.
 
* הדירות הנרכשות לצורך אכלוס הזכאים מכונות '''[[דירות נכסי רכישה (נ"ר)]]''' ולאחר רכישתן הן מצטרפות למלאי הדירות בשיכון הציבורי.
* לאחר אישור הזכאות, ניתנת לזכאים תקופה של '''120 יום''' שבמהלכה  מוטל עליהם למצוא את הדירה שירצו שמשרד הבינוי ירכוש עבורם ולהגיש למשרד הצעה לרכישתה.
+
* לאחר אישור הזכאות, ניתנת לזכאים תקופה של '''120 יום''' שבמהלכה  מוטל עליהם למצוא את הדירה שירצו שמשרד הבינוי והשיכון ירכוש עבורם ולהגיש למשרד הצעה לרכישתה.
* הזכאים אחראים '''אך ורק לאיתור הדירה''' ומשרד הבינוי אחראי ל'''בדיקת הדירות ולרכישתן. '''
+
* הזכאים אחראים '''אך ורק לאיתור הדירה''' ומשרד הבינוי והשיכון אחראי ל'''בדיקת הדירות ולרכישתן. '''
  
 
== אילו דירות יכולות לשמש כדירת נ"ר? ==
 
== אילו דירות יכולות לשמש כדירת נ"ר? ==
שורה 29: שורה 29:
 
** לא תירכש דירה אשר [[חוק הגנת הדייר]] או כל זכות אחרת חלה עליה.  
 
** לא תירכש דירה אשר [[חוק הגנת הדייר]] או כל זכות אחרת חלה עליה.  
 
* לא תירכש דירה הממוקמת בבניין המתוחזק על ידי חברת ניהול ואחזקה כאשר תשלומי מסי ועד הבית '''גבוהים מ-200 ש"ח בחודש'''.
 
* לא תירכש דירה הממוקמת בבניין המתוחזק על ידי חברת ניהול ואחזקה כאשר תשלומי מסי ועד הבית '''גבוהים מ-200 ש"ח בחודש'''.
* לא תירכש דירה מעובד משרד הבינוי ו/או עובד בתאגיד המספק שירותים למשרד הבינוי.
+
* לא תירכש דירה מעובד משרד הבינוי והשיכון ו/או עובד בתאגיד המספק שירותים למשרד הבינוי והשיכון.
  
 
===תקרת מחירי דירות נ"ר===
 
===תקרת מחירי דירות נ"ר===
* רכישת הדירות תתבצע בהתאם לתקרת מחירי דירות נ"ר, המתעדכנת מדי פעם על-ידי משרד הבינוי.
+
* רכישת הדירות תתבצע בהתאם לתקרת מחירי דירות נ"ר, המתעדכנת מדי פעם על-ידי משרד הבינוי והשיכון.
 
* במקרה של דירה '''חדשה''', המחיר יכלול את '''כל העלויות''' כולל ערבות הקבלן, שכר טרחה בעבור עו"ד מטעם הקבלן, עלות פרצלציה, רישום בית משותף וכיוצא בזה.
 
* במקרה של דירה '''חדשה''', המחיר יכלול את '''כל העלויות''' כולל ערבות הקבלן, שכר טרחה בעבור עו"ד מטעם הקבלן, עלות פרצלציה, רישום בית משותף וכיוצא בזה.
 
* במקרה של דירה '''מיד שנייה''', המחיר יכלול את '''עלות השיפוצים שמעבר לתקרה של 15,000 ש"ח'''.
 
* במקרה של דירה '''מיד שנייה''', המחיר יכלול את '''עלות השיפוצים שמעבר לתקרה של 15,000 ש"ח'''.
שורה 43: שורה 43:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי]]
 
* [[חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי]]
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0806.pdf נוהל משרד הבינוי 08/06 מיום 01.08.2006] - רכישת דירות נ"ר.
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0806.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון 08/06 מיום 01.08.2006] - רכישת דירות נ"ר.
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־16:26, 12 באוקטובר 2015

הקדמה:

נכים חסרי דירה הרתוקים לכסא גלגלים והכנסתם אינה עולה על השכר הממוצע במשק, עשויים להיות זכאים לדירת נכסי רכישה (נ"ר)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משרד הבינוי והשיכון רוכש דירות עבור נכים הרתוקים לכסאות גלגלים ואינם סיעודיים, הזכאים לדירה בשיכון הציבורי בישובים בהם יש מחסור בדירות מתפנות מהמלאי.

 • הדירות הנרכשות לצורך אכלוס הזכאים מכונות דירות נכסי רכישה (נ"ר) ולאחר רכישתן הן מצטרפות למלאי הדירות בשיכון הציבורי.
 • לאחר אישור הזכאות, ניתנת לזכאים תקופה של 120 יום שבמהלכה מוטל עליהם למצוא את הדירה שירצו שמשרד הבינוי והשיכון ירכוש עבורם ולהגיש למשרד הצעה לרכישתה.
 • הזכאים אחראים אך ורק לאיתור הדירה ומשרד הבינוי והשיכון אחראי לבדיקת הדירות ולרכישתן.

אילו דירות יכולות לשמש כדירת נ"ר?

 • ניתן לרכוש הן דירות מיד שנייה והן דירות חדשות.
 • מועד פינוי הדירה וקבלת החזקה בה יהיו עד תשעה חודשים מתאריך חוזה הרכישה.
 • הדירה שתירכש תהיה בקומת קרקע או בבניין עם מעלית עם גישה נוחה לכסא גלגלים עד הכניסה לבניין ועם אפשרות לרמפה או לכל פתרון מתאים אחר.
 • דירות הבנויות על קרקע המנוהלת על-ידי רשות מקרקעי ישראל יהיו בהיוון מלא.
  • במקרה שבו הקרקע מהוונת בשיעור הנמוך מ-91%, יתחייב המוכר להוון את הקרקע באופן מלא כתנאי לרכישת הדירה על ידי המשרד.
  • היוון הנו תשלום חד-פעמי מראש של דמי החכירה השנתיים העתידיים. הוא מחושב בהתאם לתקופת החכירה, לשיעור דמי החכירה ולריבית נכיון. למרות זאת, מועצת מקרקעי ישראל קבעה שיעור אחיד להיוון והוא 5.5% מאומדן שווי המקרקעין.
 • רכישת הזכויות ורישום הזכויות בדירה יהיו בגדר "בעלות" או "חכירה לדורות".
  • בדירות שבהן נדרש תיקון רישום בית משותף בגין תוספות או שינויים שנעשו כחוק, תיקון הרישום ייעשה על ידי המוכר ועל חשבונו כתנאי לרכישת הדירה על ידי המשרד.
  • לא תירכש דירה אשר חוק הגנת הדייר או כל זכות אחרת חלה עליה.
 • לא תירכש דירה הממוקמת בבניין המתוחזק על ידי חברת ניהול ואחזקה כאשר תשלומי מסי ועד הבית גבוהים מ-200 ש"ח בחודש.
 • לא תירכש דירה מעובד משרד הבינוי והשיכון ו/או עובד בתאגיד המספק שירותים למשרד הבינוי והשיכון.

תקרת מחירי דירות נ"ר

 • רכישת הדירות תתבצע בהתאם לתקרת מחירי דירות נ"ר, המתעדכנת מדי פעם על-ידי משרד הבינוי והשיכון.
 • במקרה של דירה חדשה, המחיר יכלול את כל העלויות כולל ערבות הקבלן, שכר טרחה בעבור עו"ד מטעם הקבלן, עלות פרצלציה, רישום בית משותף וכיוצא בזה.
 • במקרה של דירה מיד שנייה, המחיר יכלול את עלות השיפוצים שמעבר לתקרה של 15,000 ש"ח.
 • תקרת המחיר ביישוב שאינו יישוב מגוריהם של הזכאים תהיה בהתאם ליישוב מגוריהם או ביישוב המבוקש – הנמוך מבין השניים.
 • תקרת המחיר לזכאי נ"ר שמלינים עובד זר בדירה (שניתן היתר להעסקתו) תהיה על פי הטבלה בתוספת נפש אחת.

פסקי דין

חקיקה ונהלים