הקדמה:

נכים חסרי דירה, הרתוקים לכסא גלגלים עשויים להיות זכאים לדירת נ"ר
אם לפני מימוש הזכאות הוצעו לזכאי ארבע הצעות לדירות מתאימות בדיור הציבורי והוא סירב להן - תישלל זכאותו לדירת נ"ר
הזכאים אחראים לאיתור דירה היכולה לשמש כדירת נ"ר ומשרד הבינוי והשיכון אחראי לבדיקת הדירה ולרכישתה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משרד הבינוי והשיכון רוכש דירות עבור נכים הרתוקים לכסאות גלגלים ואינם סיעודיים, הזכאים לדירה בשיכון הציבורי בישובים שבהם יש מחסור בדירות מתפנות מהמלאי.

 • הדירות הנרכשות לצורך אכלוס הזכאים מכונות דירות נכסי רכישה (נ"ר) ולאחר רכישתן הן מצטרפות למלאי הדירות בשיכון הציבורי.

מי זכאי?

 • מי שעומד בכל התנאים הבאים:
  1. חסרי דירה שהם נכים הרתוקים לכסאות גלגלים והכנסתם אינה עולה על השכר הממוצע במשק.
  2. יש להם אישור ממשרד הבריאות על השתתפות ברכישת כסא גלגלים.
  3. על-פי חוות דעת רפואית מטעם משרד הבינוי והשיכון, הם חייבים לגור בקומת קרקע.
 • נכים הרתוקים לכסא גלגלים וכבר מתגוררים בשיכון הציבורי, יהיו זכאים לדירת נ"ר בתנאי שהדירה שבה הם מתגוררים אינה נגישה לכסא גלגלים ואינה ניתנת להנגשה על ידי מעלון/רמפה ו/או ביצוע הרחבות מפתחים בדירה.
 • במקרה של עולים חדשים, קביעת הזכאות ומימושה יהיו באחריות המשרד לקליטת העלייה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לאישור זכאות לדירת נ"ר.
 • לאחר אישור הזכאות, מורכב התהליך משלושה שלבים: איתור הדירות, בדיקת הדירות ורכישת הדירות.

הגשת הבקשה

 • יש להגיש מסמכים רפואיים המעידים על מצבו של הזכאי לאגף האכלוס במשרד הבינוי והשיכון.
 • המסמכים יועברו לקבלת חוות דעת מהוועדה הרפואית מטעם משרד הבינוי והשיכון ולקביעה האם מדובר במקרה סיעודי והאם יש הכרח למגורים בקומת קרקע.
 • במקרים שבהם הזכאות היא בגין ילד הרתוק לכיסא גלגלים על המבקש להוסיף:
  1. דו"ח סוציאלי הכולל התייחסות לגבי יכולת המשפחה לטפל בילד טיפול ארוך טווח.
  2. אישור שהמסגרת החינוכית שבה שוהה הילד אינה כוללת רכיב דיור.

איתור דירת נ"ר

בדיקת דירות נ"ר

 • כדי שניתן יהיה לרכוש את הדירה, על הדירה לעמוד בכל התנאים הבאים:
  • קבלת אישור ממרפא בעיסוק שהדירה נגישה או ניתנת להנגשה.
  • קבלת הערכת שמאי לפיה שווי הדירה אינו נמוך מהמחיר המבוקש.
  • מחיר הדירה המבוקש לא יכול לעלות על תקרת המחיר שנקבעה לזכאי.
  • קבלת אישור מהנדס כי הדירה ראויה למגורים ומצבה התחזוקתי-הנדסי "סביר" ("דירה במצב תחזוקתי-הנדסי סביר" היא דירה אשר מצבה הפיזי תואם דירת שיכון ציבורי לאחר ששופצה לצורך אכלוס, כלומר לא חסרים בדירה פריטים ואין פגם המפריע לעשות שימוש סביר באחד או יותר מן הפריטים הבאים: דלתות, חלונות, תריסים, תשתיות מים, ביוב וחשמל, כלים סניטריים, ארונות מטבח, ריצוף, איטום גג וקירות, בטיחות.)

רכישת דירות נ"ר

 • תהליך רכישת הדירה כולל משא ומתן וחתימת חוזה עם בעל הדירה, חתימה על כתב העברת רכוש, רישום הזכויות בדירה על שם המדינה והעברתה לחברה מאכלסת.

סדר העדיפות לרכישת דירת נ"ר

 • מימוש הזכאות לרכישת דירת נ"ר כפופה למגבלות התקציב ועל-פי סדר העדיפות הבא:
  • עדיפות ראשונה - זכאים הרתוקים לכסאות גלגלים ממונעים, על פי אישור ממשרד הבריאות. נכים אלה יקבלו עדיפות ברכישת הדירה בעבורם על פני זכאים אחרים הרתוקים לכסאות גלגלים.
  • עדיפות שנייה - משפחות עם נכים הרתוקים לכסאות גלגלים. במקרים אלה, תינתן עדיפות למשפחות עם מספר ילדים גדול יותר.
  • עדיפות שלישית - יחידים הרתוקים לכסאות גלגלים במקרים אלה, תינתן העדיפות על פי משך ההמתנה של הזכאי לדירה.

מקרים שבהם תבוטל הזכאות לדירת נ"ר

 • במקרים הבאים תבוטל הזכאות לדירת נ"ר:
  1. במקרה שלפני מימוש הזכאות לדירת נ"ר הוצעו לזכאים ארבע הצעות לדירות מתאימות שהתפנו מהמלאי והם סירבו להן.
  2. במקרה שהתברר כי הזכאי מסוגל לעלות במדרגות ואינו רתוק לכסא גלגלים.

רשימת יישובים בהם יש דירות נ"ר והחברות המאכלסות

יישוב חברה מאכלסת
אשדוד עמיגור
בני ברק עמידר
בת ים עמידר
גבעתיים עמידר
גדרה עמידר
הוד השרון עמידר
הרצליה עמידר
חולון עמידר
יבנה עמידר
כפר סבא עמידר
לוד עמידר
נתניה עמידר
קרית אונו עמידר
נס ציונה עמידר
ראשון לציון עמידר
רחובות עמידר
רמלה עמידר
רמת גן עמידר
רעננה עמידר
תל אביב-יפו עמידר
פתח-תקווה עמידר
אשקלון עמידר
ירושלים עמידר
חיפה עמידר
קרית אתא עמידר
קרית ביאליק עמידר
קרית ים עמידר
קרית מוצקין עמידר

פסקי דין

 • לערך מורחב בנושא פסקי דין בדיור הציבורי לחצו כאן.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע 5442*

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסיה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסיה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע 2994*

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - האגף לרישום והסדר מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי 6050*

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.


חקיקה ונהלים