הקדמה:


מי שנמצא זכאי לסיוע בשכר דירה, יקבל את הסיוע רק לגבי דירות העומדות בתנאים הבאים:

  • הדירה נמצאת ב"ישוב שכר דירה" (אלא אם כן השוכר מקבל קצבת נכות ונקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה).
  • החוזה על הדירה אינו חוזה שכירות מוגנת על פי חוק הגנת הדייר.
  • הדירה איננה בבעלות בן זוג לשעבר, ידוע בציבור, הוריו, ילדיו, חתנו או כלתו של השוכר. זאת למעט:
    • קשישים
    • נכים המתגוררים עם בני משפחתם, אשר יוכלו לקבל סיוע בכפוף לשיקול דעת פרטני
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

מקורות