הקדמה:

למקבלי קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) מנוכים דמי ביטוח בריאות מסכום הקצבה
מקבלי קצבת זיקנה פטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות מכל הכנסה אחרת, כולל הכנסה מעבודה או מפנסיה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

כלל תושבי ישראל מחוייבים בתשלום דמי ביטוח בריאות. למקבלי קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) מנוכים דמי הביטוח באופן אוטומטי מסכום הקצבה.

  • מקבל/ת קצבת זיקנה ליחיד: מהקצבה ינוכו 200 ש"ח (נכון לשנת 2020).
  • עבור זוג: דמי ביטוח בריאות בשיעור של 288 ש"ח (נכון לשנת 2020) ינוכו מקצבתו של הגבר במקרים הבאים:
    • הגבר מקבל קצבת זיקנה עם תוספת עבור בת הזוג, גם אם היא עובדת כשכירה.
    • שני בני הזוג מקבלים קצבאות זיקנה מכוח עצמם.
  • דמי ביטוח בריאות מינימליים בשיעור של 104 ש"ח (נכון לשנת 2020) ינוכו (ליחיד וגם לזוג) מקצבתו של:
  • אישה נשואה המקבלת קצבת זיקנה, שבעלה מבוטח בביטוח הלאומי, פטורה מתשלום דמי ביטוח בריאות מהקצבה.
  • מקבלי קצבת זיקנה פטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות מכל הכנסה אחרת, כולל פנסיה. לכן מקבל קצבת זיקנה העובד כשכיר צריך לעדכן את המעסיק לגבי זכאותו לקצבה, לצורך הפסקת הניכוי משכרו (והחזר כספים, אם נוכו מהכנסותיו) לאחר שהחלה זכאותו לקצבת זיקנה.


חשוב לדעת

  • בנוסף לניכוי דמי בריאות, ישנם מקרים שבהם המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז חובות של המבוטח מסכום קצבת הזיקנה.

פסקי דין


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות